restudy-banner-insight

Gymportalen tilføjer 1200 undervisningsvideoer

24.04.2015

Lindhardt og Ringhof Uddannelse indgår strategisk partnerskab med den videobaserede læringsplatform Restudy.

Lindhardt og Ringhof Uddannelse indgår strategisk partnerskab med den videobaserede læringsplatform Restudy og lægger mere end 1200 undervisningsvideoer i den ”digitale skoletaske” til gymnasieelever på Gymportalen. Fremtiden byder desuden på en markant videoforstærkning af forlagets egne læremidler i et ønske om at imødekomme elevernes individuelle læringsstile med øget audiovisuelt fokus og gymnasielærernes efterspørgsel på flipped learning og differentieret undervisning.

De digitale muligheder for understøttelse af gymnasieelevernes indlæring er i rivende udvikling. Med samarbejdet med Restudy sender Lindhardt og Ringhof Uddannelse et klart signal om, at de er helt fremme i den digitale udvikling.

Videoaften med undervisning
Flere og flere gymnasier arbejder med ”flipped learning”, hvor eleverne via bl.a. videoundervisning forbereder sig hjemme, og læreren kan bruge tiden på elevernes udfordringer i den pågældende  undervisning. Restudys statistikker viser, at videoerne særligt bliver set om aftenen, især søndag aften i elevernes forberedelse til ugens undervisning og naturligvis i stor stil op til eksamen. Dermed får eleverne via Restudy hundredevis af ekstra lektioner i de fag, som de selv oplever, at de har brug for ekstra hjælp til.

“Med partnerskabet med Restudy tilføjer vi endnu et medie med et fagligt stærkt indhold til Gymportalen, der gør det lettere for eleverne at tilegne sig viden, når de har tid og lyst og dermed er åbne overfor læring. Derudover glæder vi os enormt til at se den digitale udvikling tage fart, når vi fremadrettet sætter vores to fagredaktioner i stævne og sammen udvikler nyt spændende videomateriale i Restudys filmværksted. Det åbner helt nye muligheder for vores i-bøger og flexbøgers videoindhold,” fortæller Jan Krogh Larsen, forlagschef for Lindhardt og Ringhof Uddannelse.

Tilgængelighed og planlægning styrkes
En af Gymportalens store fordele er, at lærerne har faglig frihed til at blande elementer fra cirka 300 titler på tværs af de otte forlag, der er med i aftalen. Med tilføjelsen af Restudys 1200 undervisningsvideoer bliver Gymportalen det klart største samlede digitale undervisningstilbud til gymnasier og imødekommer nu også særligt de elever, der har lettere ved audiovisuel indlæring.

”En stor styrke på Gymportalen er den høje faglighed, forlagene tilbyder i materialerne. De enkelte forlag udgiver digitale materialer til de fag, de har spidskompetencer indenfor. Med tilføjelsen af Restudy kan lærerne nu tilføje videoer til elevernes pensum. Ydermere kan de i Restudys planlægningsværktøj tilrettelægge deres undervisningsforløb med egne- og Gymportalens produkter. Lærerne kan også dele deres forløb med hinanden både internt på skolerne og på tværs af skoler. Det potentiale og det faglige indhold glæder vi os til at udvikle endnu mere sammen med Lindhardt og Ringhof Uddannelse,” udtaler Søren Vandel, direktør for Restudy.

73.000 videolektioner streamet i 2014
Restudy blev etableret i 2009 og har hurtigt udviklet sig til Danmarks største producent af undervisningsvideoer, hvor erfarne undervisere sørger for, at kravene fra Undervisningsministeriet overholdes. I dag har 45.000 elever fordelt på knap 80 gymnasier landet over adgang til Restudys videoer. Sidste år blev de set, i hvad der sammenlagt svarer til 73.000 undervisningstimer, og stort set alle kunder vælger hvert år at forny deres abonnement hos Restudy.
 
For yderligere oplysninger, kontakt:
Forlagschef for Lindhardt og Ringhof Uddannelse, Jan Krogh Larsen, mobil 33 69 46 65, mail: jkl@lru.dk
Direktør for Restudy, Søren Vandel, mobil: 28 76 20 18, mail: vandel@restudy.dk.
 
Se mere på: 
gymportalen.dk
restudy.dk
lru.dk

Lindhardt og Ringhof Uddannelse udgiver læremidler til de fire gymnasiale uddannelser STX, HF, HTX og HHX samt VUC og står bag udviklingen af Gymportalen i samarbejde med 7 andre forlag.

Lindhardt og Ringhof Uddannelse er en del af forlagshuset Lindhardt og Ringhof, som ejes af mediekoncernen Egmont, der har aktiviteter i 30 lande og samlet beskæftiger 6.600 medarbejdere.