b-c3-b8rn-20sl-c3-a5s-20

Forældre får online hjælp til at støtte deres børn med ADHD

16.05.2018

Med 4,7 mio. kr. i støtte fra Egmont Fonden skal ADHD-foreningen overføre forældreprogrammet Kærlighed i Kaos til et online program, der bliver tilgængeligt for forældre i hele landet.

ADHD er en af de mest udbredte former for psykiske problemer hos børn og unge 

Omkring 60.000 børn i Danmark har ADHD. De har svært ved at koncentrere sig, er hyperaktive og impulsive. Det resulterer ofte i skæld ud og kritik, hvis forældrene ikke har den fornødne viden og redskaber til at forstå og støtte barnet. Bliver der ikke taget hånd om børnenes vanskeligheder, kan det have store konsekvenser for deres fremtid på mange områder. Kun 19% af unge med ADHD påbegynder en ungdomsuddannelse.

Forældretræning kan være med til at øge børnenes og familiernes trivsel markant. Men i dag er det de færreste familier, der får det tilbudt, selvom både international forskning og danske myndigheder anbefaler forældretræning. Det vil ADHD-foreningen og Egmont Fonden nu ændre på ved at gøre forældreprogrammet Kærlighed i Kaos(KiK) tilgængelig for alle forældre i hele landet i en online version. 

”Børn med ADHD er en meget udsat gruppe. De kan have store vanskeligheder i skolen og har stor risiko for ikke at gennemføre en ungdomsuddannelse. Børnene har derfor brug for meget forældrestøtte. Egmont Fonden glæder sig over at kunne bidrage til, at ADHD-foreningens succesrige forældreprogram KiK kan digitaliseres. Dermed kan det komme mange flere børn og familier til gavn”, siger Henriette Christiansen, direktør i Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration.

Den online udgave af KiK imødekommer den stigende efterspørgsel på hjælp og kan påbegyndes uden ventetid og uden visitering. Den online udgave stiller ikke krav tilbørnepasning, faste undervisningstidspunkter og geografisk placering eller til en diagnose. Der vil være åben adgang for de mange familier, der normalt har ringe eller ingen adgang til forældreprogrammer. 

I ADHD-foreningen er de glade for at kunne tilbyde en online version af KiK i 2019.

“Vi taler meget om stigningen i antal af ADHD-diagnoser. Børne - og ungepsykiatrien har lange ventetider, og ca. 20% af deres henvendelser handler om ADHD. Samtidigt kæmper kommunerne med at finde gode, vedvarende og tidlige løsninger til familier med ADHD. Familierne står imens i en passiv venteposition - limboland, kalder de det. Med KiK i en online version får de mulighed for at få viden og redskaber til at skabe en bedre hverdag. Med det samme – præcist når de er klar. Rette hjælp i rette tid”, siger Camilla Louise Lydiksen, direktør i ADHD-foreningen.

ADHD-foreningens program Kærlighed i Kaos er det første danske forældreprogram målrettet ADHD. Et randomiseret kontrolleret forskningsstudie foretaget af SFI fandt, at KiK gør en markant, positiv forskel for familierne. Studiet viste, at forældrene via de 12 mødegange får øgede forældrekompetencer, mere overskud i hverdagen, færre konflikter med barnet og et mere positivt syn på barnets fremtid.

Også børne- og socialminister Mai Mercado er glad for nyheden om, at KiK nu bliver tilgængeligt for flere familier i en online-version:

”Alt for mange  voksne med ADHD er på kontanthjælp og slås med sociale problemer. Det siger mig, at vi er alt for dårlige til at hjælpe dem på rette vej. Mit mål er, at langt flere med ADHD skal have en uddannelse og en plads på arbejdsmarkedet, så de på lige fod med andre kan få et godt liv med en naturlig plads i fællesskabet. Hvis målet skal nås, er det vigtigt, at vi sætter ind så tidligt som muligt, og det første og bedste sted at sætte ind er i familierne. Derfor er det rigtig positivt, at Kærlighed i Kaos bliver et tilbud, som alle familier kan få gavn af,” siger Mai Mercado.

For yderligere oplysninger kontakt:

Camilla Louise Lydiksen, direktør i ADHD-foreningen, tlf. 28 19 19 18

Marie Andergren, kommunikationschef i Egmont Fonden, maa@egmontfonden.dk, tlf. 24 91 56 52

Læs mere om Kærlighed i Kaos på www.adhd.dk/kaerlighed-i-kaos/