Medieforlig

Egmont: Ny medieaftale god for dansk film, men fastholder uens medievilkår

21.05.2022

Den nye medieaftale har en række gode elementer med regulering af techgiganter og er godt nyt for dansk film, men Egmont er ærgerlig over, at aftalen ikke omfatter ligestilling af digitale medier.

Nordisk Film er tilfreds med, at den nye medieaftale øger finansieringen til danske film og serier med 50/50 procent til hver.

”Regeringen og støttepartierne har lyttet til, at dansk film er hårdt presset i disse år dels på grund af stort produktionspres på grund af streamingselskaberne, dyrere arbejdskraft og reduceret betaling fra tv-selskaberne. Kulturbidraget kan være med til at sikre, at vi som samfund prioriterer de særlige danske historier, der spejler os som mennesker, berører os, og som ikke produceres med internationale algoritmer for øje. Samtidigt lægges der op til, at det skal forhandles ordentlige vilkår i den såkaldte filmforpligtelse med DR og TV 2, der de senere år har reduceret deres støtte til danske film væsentligt. Dette bliver afgørende i de kommende forhandlinger om en filmaftale,” siger adm. direktør i Nordisk Film,  Allan Mathson Hansen.

Han glæder sig også over, at DR’s eksterne udlægning skal opgøres mere retvisende samt aftalens fokus på børn og unge bl.a. med støtte til Manuskriftskolen for Børnefiktion, som Nordisk Film Fonden har været med til at starte.

Nordisk Film havde dog ønsket, at der var et bredt flertal bag aftalen.

”Vi ved, at de blå partier har kæmpet for at bevare den danske model uden at blande det ind i en medieaftale. Vi har allerede et velfungerende overenskomstbelagt marked med ordentlige vilkår. Det er også ærgerligt, at vi som private producenter ikke kan få lov til at producere mere drama til DR som f.eks. i Norge og Sverige, hvor public-service-stationerne udlægger deres produktioner. Jeg havde gerne set en bred, langsigtet aftale,” siger Allan Mathson Hansen.

Story House Egmont er ærgerlig over, at medieaftalen ikke omfatter ligestilling af digitale medier i en bred aftale – som bl.a. Konservative, Venstre og Dansk Folkeparti havde efterlyst. I dag er de digitale medier, der udspringer af avishuse, fritaget for moms, mens andre publicistiske medier bliver pålagt fuld moms, hvilket giver en konkurrencemæssig skævvridning og forhindrer udviklingen af nye digitale tilbud.

”Vores digitale medie Euroman.dk udkommer dagligt med op til 180 artikler om måneden lavet af en selvstændig redaktion. Den er i dag belagt med moms, mens de fleste andre digitale medier er fritaget for moms. Det siger sig selv, at vi ikke kan skabe gode digitale publicistiske medier, hvis vi på den måde er underlagt konkurrenceforvridende vilkår. Vi havde håbet, at politikerne ville forpligte sig til at finde en langsigtet løsning for at ligestille digitale, publicistiske medier og er både forundrede og ærgerlige over, at dette ikke kom med – på trods af, at både Danske Medier, Dansk Erhverv, Dansk Industri og Grakom har påpeget, at den danske særordning for moms er et problem,” siger Frank Vilstrup, direktør for Consumer Magazines i Story House Egmont.

Han opfordrer til, at det udvalg, der skal kigge på mediestøttens fremtidige indretning, også kommer til at inddrage den danske moms-særordning.

Frank Vilstrup glæder sig dog over, at DR bliver pålagt at udlægge noget af deres børneindhold på lyd.

”Vi er specialister i at producere godt indhold til børn både i bøger, magasiner og på lyd. Men det er yderst vanskeligt at producere f.eks. podcast til børn på kommercielle bæredygtige vilkår. Vi vil meget gerne producere til DR og ser frem til en dialog om det,” siger Frank Vilstrup.