ritzau-54144083

Egmont Fonden vil styrke nyankomne flygtningebørns læring og livsduelighed

12.12.2017

Mange nyankomne flygtningebørn er så traumatiserede, at det hæmmer deres mulighed for at modtage læring. Uddannelse er den vigtigste beskyttelsesfaktor for udsatte børn og unge, og derfor har Egmont Fonden støttet Red Barnets indsats ”Fra Flugt til Skolegang”. 

Egmont Fonden og Novo Nordisk Fonden har til sammen bevilget 12,2 mio. kr. til Red Barnet til projektet ’Fra flugt til skolegang’, der vil yde psykosocial støtte til nytilkomne flygtningebørn i modtagertilbud i grundskolen i Danmark. Projektet løber over fire år og vil nå ud til 6.000 flygtningebørn i 35 af landets kommuner.

”Børn på flugt udsættes for voldsomme og traumatiserende oplevelser. Derudover går de glip af skolegang i lange perioder, får store læringshuller og lavt selvværd. Med bevillingen vil Egmont Fonden bidrage til, at flygtningebørnene sikres den nødvendige psykosociale støtte og får en så god start i skolen, at de på længere sigt bliver i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse”, siger Henriette Christiansen, direktør i Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration.

Mange af de flygtningebørn, der ankommer til Danmark, er traumatiserede, omsorgssvigtede og trives dårligt efter oplevelser med krig, katastrofer og flugt.

Den psykosociale indsats styrker børns sociale, kognitive og emotionelle kompetencer på en legende og kreativ måde. Indsatsen skal fremme børnenes trivsel og livsduelighed, så de kan tilegne sig læring, udvikle sig både personligt og fagligt i grundskolen og sikre, at de på længere sigt kan begå sig i Danmark.

Centralt i indsatsen står blandt andet et læringsforløb og undervisningsmateriale til nytilkomne flygtningebørn. Derudover er der kurser for deres lærere og skolepædagoger samt workshops for deres forældre.

Egmont Fonden har bevilget 6,2 mio. kr. til projektet, mens Novo Nordisk Fonden støtter projektet med 6,2 mio. kr.

”Med bevillingen ønsker Novo Nordisk Fonden at bidrage til at forbedre nyankomne børns trivsel, kompetencer og læring. Projektet baserer sig på internationalt anerkendte metoder og adresserer, hvordan landets kommuner kan blive endnu bedre til at levere vigtig støtte og målrettet læring til en udsat målgruppe,” siger Thomas Alslev Christensen, Head of Operations i Novo Nordisk Fonden.

Læs mere om projektet her og læs artiklen om indsatsen i Politikken her