Lystlæsning - literacy - Fredensborg
Tomas Bertelsen

Egmont Fonden uddeler jubilæumspris for at øge udsatte børn og unges lystlæsning og adgang til bøger

08.09.2020

Egmont Fonden markerer sit 100-års jubilæum ved at give en pris og 1 mio. kr. til organisationen Læs for Livet. Pengene skal bruges på at udbrede biblioteker og motivere flere udsatte børn og unge til lystlæsning.

For mange anbragte børn og unge læser ikke for deres fornøjelses skyld – også selvom det kan styrke deres forståelse for sig selv og omverdenen, give dem et frirum fra bekymringer og markant øge sandsynligheden for, at de går i gang med og gennemfører en ungdomsuddannelse som 19-årige.

Det viser helt nye analyser, som Socialt Udviklingscenter (SUS) og VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, har udarbejdet for Egmont Fonden. Analyserne viser også, at jo flere bøger der er på anbringelsesstedet, jo mere sandsynligt er det, at børnene og de unge læser hyppigt.

En af de organisationer, der arbejder målrettet med lystlæsning og for at give anbragte børn og unge bedre adgang til bøger, er Læs for Livet. Siden 2012 har Lær for Livet doneret mere end 200 biblioteker og 100.000 bøger til institutioner over hele landet.

Egmont Fonden uddeler nu Egmont Prisen – fordi vi kæmper for børnene! og 1 mio. kr. til Læs for Livet. Prisen gives i anledning af Egmont Fondens 100-års jubilæum og på baggrund af rådgivning fra en faglig jury.

”Alle udsatte børn og unge bør have adgang til bøger og lystlæsning. Derfor er det med stor glæde, at vi i dag kan uddele Egmont Prisen - fordi vi kæmper for børnene! til netop Læs for Livet. Organisationen repræsenterer på bedste vis Egmont Fondens arv, idet de er entreprenante, socialt indignerede og bidrager til løse et væsentligt samfundsmæssigt problem, nemlig at alt for mange anbragte unge ikke gennemfører en ungdomsuddannelse”, siger Henriette Christiansen, direktør i Egmont Fonden.

Hos Læs for Livet er direktør og stifter, Rachel Röst, taknemmelig over prisen:

”Det er overvældende og en enorm ære at modtage prisen, og især fordi den er udvalgt af en faglig jury, der har set den høje kvalitet i vores arbejde. Den arbejder vi hårdt for hver eneste dag. Jeg er personligt meget rørt og stolt over, at det arbejde, jeg påbegyndte for otte år siden, nu får denne smukke anerkendelse. Det havde jeg aldrig regnet med”.

Flere udsatte og anbragte børn vil få adgang til bøger
Med Egmont Prisen – fordi vi kæmper for børnene! vil Læs for Livet kunne nå endnu flere udsatte og anbragte børn og unge.

”Pengene skal bruges til at få bøger ud til endnu flere udsatte børn og unge i Danmark. De er fx med til at sikre, at vi kan besøge institutionerne og spørge til bogønsker, mens vi ser børnene og de unge i øjnene”, siger hun.

En af de anbragte unge, der har glæde af bøger fra et Læs for Livet-bibliotek, er 14-årige Victoria Christensen. Hun bor på en kostskole, hvor bøgerne står fremme i mange klasserum.

”Jeg læser hver dag for min fornøjelses skyld. Det har været en måde at slippe væk på. Jeg er her ikke. Jeg er bare i min egen verden”, siger hun.

Læs for Livet har været en del af Egmont Fondens spireprogram fra 2016-2019 og har desuden modtaget donationer vedrørende små børns læsning og ordblindhed i hhv. 2018 og 2019. Læs for Livet har indtil 2020 modtaget ca. 10 mio. kr. fra Egmont Fonden.

Baggrund
Som led i markeringen af Egmont Fondens 100-års jubilæum i 2020 modtager Læs for Livet Egmont Prisen – fordi vi kæmper for børnene og 1 mio. kr. Det er en faglig jury, som i alt har nomineret 26 organisationer til prisen. På baggrund af en analyse af organisationernes faglige kvalitet og potentiale til at skabe positiv forandring for udsatte børn og unge, blev Læs for Livet indstillet til at modtage prisen.

Kort om Læs for Livet
Læs for Livet er en nonprofitorganisation, der blev stiftet i 2012 af Rachel Röst. Hun er børnebogsforfatter og cand. mag i litteraturvidenskab og leder Læs for Livet i dag. Hun blev selv anbragt som 16-årig, og bøger har haft en afgørende betydning for hendes livsbane.

Læs for Livet bruger bøger til at skabe social forandring og give udsatte børn muligheder for et godt liv. De indsamler bøger og leverer biblioteker til børn og unge på institutioner fx anbringelsesinstitutioner og asylcentre. Siden 2012 har de doneret mere end 200 biblioteker og 100.000 bøger til børne- og ungeinstitutioner og har på den måde nået ca. 2.000 børn og unge. Læs for Livet er fagligt anerkendt

Den faglige jury
Den faglige jury består af:

  • Gurli Martinussen, bestyrelsesformand og tidligere direktør for TrygFonden
  • Noemi Katznelson, professor og centerleder ved Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet
  • Stefan Hermann, rektor og formand for Danske Professionshøjskoler
  • Søren Skjødt, forstander for Godhavn og formand for FADD
  • Laura Auken, centerchef på Center for Frivilligt Socialt Arbejde
  • Jane Sandberg, direktør for museet Enigma
  • Kenneth Salomonsen, kontorchef i Uddannelses- og Forskningsministeriet
  • Michael Jeppesen, kreativ direktør for MUST.

De otte medlemmer har rådgivet fonden ved bl.a. at uddybe priskriterier og udpege potentielle prismodtagere. Den faglige jury har indsendt i alt 26 forslag til mulige modtagere af prisen.

Fakta
En registerundersøgelse lavet af Det nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, som baserer sig på en kobling af Trivselsundersøgelse blandt Anbragte børn og Unge (TABU) og registerdata fra Danmarks Statistik, som for første gang undersøger sammenhængen mellem lystlæsning og uddannelsesfrekvens for anbragte børn. Hent rapporten her.

En kvalitativ undersøgelse baseret på 38 interview med anbragte unge i alderen 15-17 år, som afdækker deres motivation og ikke-motivation for lystlæsning. Undersøgelsen er lavet af Socialt Udviklingscenter, SUS. Hent rapporten her.

Hent Egmont Fondens twopager om anbragte børn og unges lystlæsning og adgang til bøger her

For mere information
Marie Andergren, kommunikationschef i Egmont Fonden, maa@egmontfonden.dk, tlf. 2491 5652
Jane Bruun Elkjær, kommunikationskonsulent i Egmont Fonden, jbe@egmontfonden.dk, tlf. 5158 0611