kppf-web

Egmont Fonden støtter også børn i Norge

26.04.2018

Siden 2009 har Egmont Fonden også støttet udsatte børn og unge i Norge, hvor Egmont har mange forretningsaktiviteter. Mød Norske Kvinners Sanitetsforening og Kronprinsparets Fond – to af de organisationer, der sørger for, at Egmont Fondens penge gør gavn

Foto: Kronprinsparets Fond

”Jeg har verdens bedste job!”   

Cecilia Skavlan er ikke i tvivl. Fra den røde murstensbygning i bydelen Majorstuen i Oslo har hun ansvar for arbejdet med børn og unge i Norges ældste og største kvindeforening, Norske Kvinners Sanitetsforening med 41.500 medlemmer fordelt på 650 lokalafdelinger.

”Vi er en stor og anerkendt frivillig organisation med et godt omdømme og et stærkt netværk til at finde de børn, der trænger til hjælp. Vi er en kvindeorganisation, men hvis du hjælper kvinderne, hjælper du også børnene,” siger hun.

Derfor var Norske Kvinners Sanitetsforening et oplagt valg, da Egmont Fonden var på udkig efter en norsk samarbejdspartner, for organisationen havde allerede et stærkt lokalt netværk til at spotte børn og unge, der trænger til ekstra opmærksomhed i hverdagen.  

Norske unge får hjælp med midler fra Egmont Fonden
Siden 2014 har Egmont Fonden støttet Norske Kvinners Sanitetsforening og organisationens lokale kontakter til at finde børn, der trænger til mere langsigtet hjælp. Omkring hvert 10. norske barn mellem 0 og 18 år bor i familier med vedvarende lavindkomst, og Egmont Fondens bevilling på 2 mio. kr. om året over fem år betyder, at 475-500 børn og unge hvert år får støtte gennem N.K.S.

”Med En håndsrækning fokuserer vi på ting, der er vigtige for ikke at være udenfor i skolen og i fritiden. De børn, der får hjælp, lever i vedvarende fattigdom. Deres situation ændrer sig ikke. Derfor er vi rigtig glade for vores femårige aftale med Egmont Fonden, der betyder, at vi kan skabe kontinuitet. Den dreng, der fik hjælp til et fodboldkontingent i år, kan vi også hjælpe næste år, for hans situation er den samme,” siger Cecilia Skavlan.

Støtten går primært til fritidsaktiviteter, skole og udstyr. Ting der er vigtige for at kunne deltage på lige fod med kammeraterne. En håndsrækning skal ikke blot være en enkeltstående gave men følges op af mere langsigtet hjælp.

En læseven der lytter og ser
Fra 2017 har Egmont Fonden også støttet Norske Kvinners Sanitetsforenings projekt En lesevenn, der handler om at læse højt for børn i børnehaver, på biblioteker eller i skolefritidsordninger.

"At læse højt er utrolig nyttigt for alt - sprogudvikling, fantasi og kulturforståelse, når et barn med minoritetsbaggrund fx hører norske eventyr. Barnet får nærhed med en voksen, som har tid og ro. Det betyder meget, at der kommer en voksen udefra, der har tid og bare er der for børnenes skyld,” forklarer Cecilia Skavlan, der også har kontakten med de lokale læsevenner.

Projektet En lesevenn skal udbredes i Norge, og ambitionen er at nå ud til 45 lokalforeninger ved udgangen af 2019 og at omkring 100 frivillige hver uge er læsevenner.

”Med pengene fra Egmont Fonden kan vi give lokalforeningerne et beløb til at komme i gang - leje lokaler, købe bøger eller tilbehør. En fritidsordning har fx lavet en læsekrog med læsestol og lamper og har syet puder. Måske kan de servere frugt eller give børnene papir og farver, så de kan tegne, mens de hører historier, eller sørge for transport så børnene kan være med,” uddyber Cecilia Skavlan.

Ungdom og ”utenforskap”
At være med og en del af fællesskabet er også afgørende for Kronprinsparets Fond, der blev oprettet i anledning af det norske kronprinspars bryllup i 2001. Selv om de kongelige lever et privilegeret liv, er ungdom og ”utenforskab” (at være udenfor, red.) temaer, som kronprinsparret brænder for. I stedet for bryllupsgaver ønskede parret sig bidrag til en fond, og den norske regering har to gange bidraget med 1 NOK pr. nordmand – i alt svarende til cirka 10 mio. NOK til fonden, der støtter projekter, der støtter unge.

”Kronprinsesse Mette-Marit og Kronprins Haakon har et fælles engagement i unge og særligt dem, der står udenfor – eller er i fare for at falde udenfor skole, arbejdsliv og sociale arenaer,” siger Irene Lystrup, projektansvarlig i Kronprinsparets Fond.

De første 10 år støttede Kronprinsparets Fond humanitære formål i Norge og i udlandet, men fra 2011 har fonden støttet længerevarende projekter, der bidrager til at styrke ungdommen i Norge med fokus på kampen mod utenforskap. Kronprinsparret er meget engageret i de projekter, som fonden støtter, og de deltager i bestyrelsesmøder og besøger ofte projekterne, hvor de møder de unge og følger, hvordan det går med hver enkelt.

Selv om levevilkårene i Norge er blandt verdens bedste, oplever mange børn at være udenfor fællesskabet, og hver tredje elev falder fra en ungdomsuddannelse.

”Visionen for Kronprinsparets Fond er, at alle unge i Norge skal kunne tage del i fællesskabet, bruge deres evner og skabe sig et godt liv. Vi ser, at det ofte hænger sammen. Har du det godt med dit liv, bidrager du også til det omgivende samfund,” siger Irene Lystrup.

Investering i de unge
Kronprinsparets Fond har samarbejdet med Egmont siden 2015, og støtten går blandt andet til projektet Ung Invest, der arbejder med at få unge, der er droppet ud af en ungdomsuddannelse eller af andre årsager har behov for en mere tilpasset skolegang, tilbage og fuldføre uddannelsen.

Ung Invest har enestående resultater i Norge: De har fået 1000 unge tilbage i skoleforløbet. 80 procent af de frafaldne elever kommer tilbage igen,” fortæller Irene Lystrup.

Efter forbillede i blandt andet Egmont Fondens signaturprojekt, Lær for Livet, er Kronprinsparets Fond også i færd med at udvikle et nyt projekt for unge i Norge, der oplever at være udenfor. Det er ambitionen, at et norsk pilotprojekt kan begynde i slutningen af 2018.

”Projektet skal give børn og unge redskaber til klare udfordringerne i deres eget liv, det vi kalder livsmestring (livsduelighed på dansk). Vores projekt skal i modsætning til Lær for Livet ikke fokusere på skolefag. Projektet skal bidrage til at gøre unge i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse ved at styrke deres livsmestringsfærdigheder – altså evnen til at leve et godt liv. Mange unge kæmper med forskellige former for stress og præstationspres – de skal have en perfekt krop, de bedste karakterer og sejt tøj. Det skal de lære at tackle, og de skal også kunne håndtere konflikter på en god måde. At være en god ven, få en ven og holde på den,” siger Irene Lystrup og supplerer:

”Egmont Fonden og Kronprinsparrets Fond arbejder sammen for at give norsk ungdom de evner og de kompetencer, der skal til for at kunne fuldføre en ungdomsuddannelse og derigennem skabe sig et godt liv og så skal de have færdigheder, der gør, at de kan håndtere livet.”

Egmont er en velanset partner
For både Norske Kvinners Sanitetsforening og Kronprinsparets Fond er Egmont Fonden en oplagt samarbejdspartner, selv om Egmont er funderet i Danmark.

"Vi har jo norske Egmont, TV 2, Cappelen Damm og Nordisk Film, så det er ikke svært at relatere sig til Egmont. Det er en stolthed for os at kunne sige, at Egmont valgte os i Norge. Det kan lokalforeningerne også være stolte af,” siger Cecilia Skavlan.

Kronprinsparets Fond lægger især vægt på Egmont Fondens faglig styrke og næsten hundrede års erfaring med almennyttigt arbejde.

”Vi er ekstremt omhyggelige med, hvem vi vælger at samarbejde med - at vores samarbejdspartner har både faglig tyngde, historik og etik. At de har et godt omdømme og høj integritet. Vi ønsker at være en partner, der kan bidrage til Egmont Fonden med vores kompetencer. Vi har indblik i, hvad der rør sig i Norge, hvilke udfordringer og problemer norsk ungdom har, så vi håber at være en god sparringspartner for Egmont Fondens virke i Norge,” siger Irene Lystrup.

Her kan du læse mere om, hvad Egmont Fonden støtter i Norge.