Egmont Fonden
Tomas Bertelsen

Egmont Fonden øremærker yderligere 75 millioner til de små børn

03.03.2020

En del af pengene skal målrettes indsatser i de områder, hvor der er allersværest at vokse op

Som én af initiativtagerne til Småbørnsløftet forpligtede Egmont Fonden sig i 2017 til at bruge 75 mio. kr. på at mindske uligheden i børns muligheder for at lære og udvikle sig.

Pengene er bl.a. gået til en ny banebrydende indsats, der skal sikre lige muligheder for alle små børn på Bornholm, og et partnerskab med Mødrehjælpen med fokus på at give gravide og nybagte forældre én samlet indgang til viden, rådgivning og støtte fra graviditeten og i barnets første 1.000 dage.

Egmont Fonden vil fortsat arbejde for at realisere Småbørnsløftets mål, og derfor er Egmont Fonden nu klar med yderligere 75 mio. kr. til området.

”Vi oplever en større politisk og almen opmærksomhed på de små børn og deres behov for støtte og udvikling. Det er glædeligt. Men der er stadig lang vej igen. Med afsæt i børnenes behov ønsker vi at tage et medansvar for at eliminere den betydelige læringsulighed, som starter helt tidligt i livet. Det kræver en ambitiøs indsats på tværs af fagligheder og sektorer og med inddragelse af civilsamfundet”, siger Henriette Christiansen, direktør for Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration.

Egmont Fonden vil bruge de nye 75 mio. kr. særligt på fire områder:

  • Styrkede forældrekompetencer
  • En god skolestart
  • Tidlig literacy med fokus på fx højtlæsning og sproglig udvikling
  • Community-indsatser med fokus på de mest udsatte børn i fx boligsociale områder.

”Den gode indsats overfor de små børn er en helhedsorienteret indsats. Vi er søgende overfor, hvordan vi bedst mulig kan nå de mest udsatte små børn. Vi vil blandt andet gerne støtte i de områder, hvor det er allersværest at vokse op, og vi vil gerne have gode bud på, hvordan vi kan gøre det. For vi skylder alle små børn – også de mest udsatte – en god start på livet”, siger Henriette Christiansen.

Fakta

  • Hvert år fødes ca. 60.000 børn i Danmark.
  • Læringsuligheden er op til 2,5 års forskel både socialt og sprogligt mellem de børn, der henholdsvis klarer sig bedst og dårligst, når de er seks år (Fremtidens Dagtilbud, 2016).
  • I hver ottende familie har sundhedsplejersker bekymringer i forhold til forældre-barn relationen i barnets første leveår (Databasen Børns Sundhed, ”Sundhedsplejerskers bemærkninger til forældre-barn relationen”,).
  • Omkring 30 pct. af danske børn har et utrygt eller desorganiseret tilknytningsmønster i forhold til voksne. Undersøgelser viser, at det udgør en risiko for udviklingen af psykiske lidelser senere hen (Mette Wæver, ”Tilknytningsvanskeligheder og udsathed i spæd- og småbørnsalderen”).
  • 66 pct. af de 20-årige i udsatte boligområder havde i 2015 gennemført eller var i gang med en ungdomsuddannelse. Det var 81 pct. af de unge på landsplan (CFBU, 2015).