flygtningeb-c3-b8rn-20banner

Egmont Fonden øremærker 30 mio. kr. til flygtningebørn

24.05.2016

Egmont Fonden øremærker over de næste to år 30 mio. kr. til indsatser, som skal sikre nytilkomne flygtningebørn den bedst mulige start på livet i Danmark. Pengene kan søges via Egmont Fonden.

Danmark står i en historisk flygtningekrise, og en stor del af de flygtninge, som kommer til Danmark, er børn, der har akut brug for støtte. Derfor øremærker Egmont Fonden nu 30 mio. kr. over de næste to år til en indsats målrettet flygtningebørn.

”Særligt børn og unge er sårbare under flugten og ankomsten til et nyt land. Børnenes liv er præget af stor usikkerhed, og de er under stort psykisk pres. Vi vil gerne bidrage til at hjælpe børnene i den akutte situation og bidrage til at skabe en god start på deres liv i Danmark. Det er der brug for,” siger Henriette Christiansen, der er direktør for Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration.

Antallet af flygtningebørn i Danmark er næsten tyvedoblet over de seneste seks år – fra 375 børn i 2009 til godt 7.500 i 2015. Og de foreløbige, men usikre prognoser tyder på, at antallet fortsat vil stige. I 2016 forventes Danmark at modtage ca. 15.000 børn.

Mange af de børn, der har været på flugt, har en række alvorlige sociale, helbredsmæssige og læringsmæssige problemer, som svækker deres trivsel og læring og vanskeliggør en god inklusion i skolen og samfundet. Der er derfor brug for både kapital, viden og netværk, så samfundet står godt rustet til at håndtere situationen og sikre den bedst mulige start på livet i Danmark for flygtningebørnene.

Egmont Fonden vil med øremærkningen fokusere på initiativer, som yder psykosocial støtte, så flygtningebørnene og deres familier kan trives så godt som muligt, og på initiativer, der kan skabe en god start for børnene i skole og dagtilbud.

”Vi har brug for en ekstraordinær indsats og et bredt samarbejde om at finde holdbare løsninger, der kan sikre flygtningebørnene en god start i Danmark,” siger Henriette Christiansen.

Egmont Fonden ønsker med indsatsen at tage et vigtigt medansvar for løsningen af en række centrale problemer, som flygtningebørnene oplever. Fonden ønsker samtidig at fremme et bredt samarbejde på tværs af sektorer, fagligheder og forvaltningsniveauer om de bedst mulige indsatser for og med de nytilkomne flygtningebørn. Der vil være mulighed for at støtte projekter både i Danmark og i Norge.

Næste skridt er, at Egmont Fonden nedsætter et rådgivende advisory board med udvalgte nøgleaktører på flygtningeområdet, som skal kvalitetssikre fondens fremadrettede aktiviteter og investeringer på området.

Egmont Fonden forventer at investere i en bred vifte af mulige indsatser. Der kan både være tale om donationer til eksempelvis udviklings- eller vidensaktiviteter, større partnerskaber eller støtte til helt nystartede organisationer gennem Egmont Fondens spireprogram. Samarbejdspartnere og bevillingsmodtagere kan være både organisationer, ministerier, kommuner, forskningsinstitutioner og offentlige institutioner som skoler og hospitaler.

Mange af de nytilkomne flygtningebørn falder inden for Egmont Fondens målgruppe af sårbare og udsatte børn. En målrettet støtte til disse flygtningebørn ligger derfor i naturlig forlængelse af fondens historie og øvrige indsats. Egmont Fonden har tradition for at bidrage til børn og unges håndtering af krisesituationer og stærk faglighed inden for det psykosociale område og læringsområdet.