skilsmisses-c3-b8ndag-20til-20web

Egmont Fonden: Mere hjælp til forældre i skilsmisse

22.11.2015

Egmont Fonden og Børns Vilkår efterlyser på baggrund af ny rapport mere hjælp til forældre i skilsmisse. Rapporten viser, at mange børn lider under dårligt samarbejde mellem forældrene.

Hver 4. skilsmissebarn oplever, at deres forældre ikke taler sammen. Samtidig siger 17 procent af børnene, at forældrene bagtaler hinanden, og 12 procent, at forældrene tit skændes. 

Det viser en ny rapport om børns oplevelser af konfliktfyldte skilsmisser, ”Jeg er træt af at væres deres brevdue”, som Egmont Fonden og Børns Vilkår står bag. 

Direktør i Egmont Fondens støtte- og bevillingsadministration, Henriette Christiansen, siger: ”Rapporten understøtter, hvad vi ved fra forskningen, at det særligt er de konfliktfyldte skilsmisser, der er belastende for børn og unge. Vi bør som samfund gøre mere for at støtte børn og unge i skilsmisse – især kan vi blive bedre til at forebygge konflikter”.

Rapporten viser også, at når forældre samarbejder dårligt, bliver børnene budbringere mellem forældrene og bruger al deres energi på at forsøge at skabe fred. De alvorligste samtaler på BørneTelefonen er med børn, der i magtesløshed over forældrenes uvenskab, sulter sig, skærer i sig selv eller overvejer selvmord.

Forældre skal tilbydes undervisning
Egmont Fonden og Børns Vilkår foreslår på baggrund af rapporten, at alle forældre, der skal skilles, skal tilbydes undervisning – ved fysisk møde eller online – i kommunikation, konflikthåndtering samt i børns reaktioner i forbindelse med skilsmisse.

Direktør i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl, siger: "Der er brug for mere hjælp til familierne. For børnenes skyld, men også fordi det kan betale sig samfundsmæssigt at forebygge konflikter, som fører til alt fra sygedage fra arbejdet til psykologbehandling af børn”.

Børns Vilkår afholder i samarbejde med Egmont Fonden konferencen ’Barnet Først’, der sætter fokus på, hvordan vi som samfund kan sikre børns trivsel, når forældrene bliver skilt. Den foregår den 23. november på Christiansborg.