Egmont Fonden_lærforlivet
Tomas Bertelsen

Egmont Fonden giver direkte støtte til udsatte børn og unge under coronakrisen

02.06.2020

Som følge af coronakrisen giver Egmont Fonden 6,2 mio. kr. til syv organisationer i Danmark og Norge. Formålet er at imødekomme udsatte børn og unges øgede støttebehov.

Coronakrisen er ikke alene en sundheds- og økonomisk krise. Det er også en social krise, hvor udsatte børn og unge er blevet endnu mere udsatte og sårbare – og der er kommet endnu flere af dem. Det er også en krise, som forventes at have langsigtede, negative konsekvenser for disse børn og unge.

Egmont Fonden har lavet en kortlægning af, hvordan en række rådgivningstjenester under Rådgivning Danmark oplever børn og unges situation under coronakrisen. Den viser, at mange børn og unge oplever, at deres udfordringer er blevet dybere, og de risikerer at få et betydeligt læringsmæssigt efterslæb, og at de oplever store udfordringer med ensomhed og afsavn. 

Derfor har Egmont Fonden besluttet at give 6,2 mio. kr. i direkte støtte til nogle af de allermest udsatte børn og unge i Danmark og Norge. Bevillingskronerne fordeles mellem syv civilsamfundsorganisationer, der oplever en øget efterspørgsel på deres støtte, og som Egmont Fonden i forvejen har et tæt og mangeårigt samarbejde med.

”Vi ser et stort behov for at støtte udsatte børn og unge, som har det allersværest i denne krisetid. De har i den grad brug for en håndsrækning og for hjælp her og nu. Derfor giver vi en ekstraordinær merbevilling til syv partnerorganisationer, der er i direkte kontakt med de udsatte børn og unge, og som forstår at justere deres indsatser i lyset af krisen og yde støtte af høj kvalitet”, siger Henriette Christiansen, direktør i Egmont Fonden.

Den direkte støtte til de syv organisationer i Danmark og Norge har tre mål:

  1. At øge kapaciteten på hjælpelinjer til børn og unge.
  2. At øge den direkte støtte til de mest sårbare børn, unge og familier i form af støtte til lærings- og fritidsaktiviteter og helt basale fornødenheder som tøj, bleer og mad.
  3. At tilpasse lærings- og trivselsaktiviteter, så de imødekommer børnenes behov og lever op til myndighedernes krav.

I alt forventer Egmont Fonden, at ca. 4.000 børn og unge modtager direkte støtte gennem disse tiltag, og at ca. 80.000 børn og unge i 2020 kommer i kontakt med hjælpelinjerne i Danmark og Norge.

Egmont Fonden har en lang tradition for at yde direkte støtte til udsatte børn, unge og familier under en krise. Egmont Fonden reagerede bl.a. også med humanitær hjælp under flygtningekrisen i 2015-16 og efter terrorangrebene i København og Oslo.

”Vi er som følge af vores arv forpligtet til at støtte de allermest sårbare børn, unge og familier. Det har vi gjort igennem 100 år. Nu står vi igen i en krise, som vi gerne vil bidrage til, at udsatte børn og unge kommer bedst muligt igennem”, siger Henriette Christiansen.

Læs mere om den direkte støtte herunder:

Børns Vilkår, Børnetelefonen: 837.000 kr.
Støtten skal bidrage til at opretholde kapaciteten og imødekomme det stigende antal henvendelser fra børn og unge, der kontakter BørneTelefonen. Derudover skal støtten bidrage til løbende analyse for at sikre, at alle rådgivere både på BørneTelefonen og ForældreTelefonen er klædt på med relevant og tilstrækkelig viden om coronakrisen. Data vil også blive brugt til bisidderordning.

Røde Kors i Norge, Kors på Halsen: 647.149 kr.
Kors på Halsen er en telefonisk hjælpelinje til børn og unge i Norge. Støtten skal bidrage til at forlænge åbningstiderne, åbne et ekstra callcenter i Bergen og øge bemandingen i callcentret i Oslo indtil december 2020 med det formål at imødekomme det øgede behov for rådgivning hos børnene og de unge.

Røde Kors i Danmark, En Håndsrækning og familieaktiviteter: 1.000.000 kr.
Røde Kors er Danmarks største humanitære NGO med ca. 32.000 aktive frivillige og mere end 200 lokale Røde Kors afdelinger over hele landet. Desuden driver de mere end 50 familienetværk for udsatte familier i hele Danmark. Støtten skal bruges til yderligere uddelinger under Egmont Fondens program En Håndsrækning, som har til formål at styrke økonomisk udsatte børn og unges mulighed for at deltage i netværks- og fritidsaktiviteter.

Fonden for Socialt Ansvar, En Håndsrækning: 800.000 kr.
Som en direkte konsekvens af coronakrisen oplever Fonden for Socialt Ansvar et øget behov for ekstra hjælp og støtte til udsatte familier. Støtten skal bidrage til yderligere uddelinger under Egmont Fondens program En Håndsrækning, hvor de forventer at kunne støtte ca. 500 børn og familier med støtte til bl.a. skole- og fritidsaktiviteter og helt basale fornødenheder som tøj, bleer og mad.

Norske Kvinners Sannitetsforening, En Håndsrækning: 1.000.000 kr.
Norske Kvinners Sannitetsforening (NKS) er en af ​​de største NGO'er i Norge med mere end 48.000 frivillige og 650 lokale afdelinger. NKS har oplevet en stor stigning i ansøgninger om En Håndsrækning under coronakrisen. I marts er deres distribution tredoblet i forhold til marts 2019. NKS forventer, at mange børn vil have et behov for støtte til ferieaktiviteter, da mange ferieaktiviteter (f.eks. sommerlejre) er aflyst. Støtten skal bidrage til yderligere uddelinger under Egmont Fondens program En Håndsrækning, hvor de forventer at nå yderligere 300 børn med støtte til fritids- og skoleaktiviteter.

Lær for Livet, learning camps: 1.768.000 kr.
Lær for Livet er et landsdækkende læringsprogram for anbragte børn og børn i udsatte positioner. Campaktiviteter er et nøgleelement i deres seksårige læringsprogram, dvs. sommercamps, camps i efteråret og foråret og tematiske camps, der fokuserer på emner som matematik og træning til eksamen. Camps er afgørende for at forbedre børnenes personlige og sociale færdigheder. På grund af de sundhedsmæssige begrænsninger forårsaget af coronakrisen er det ikke muligt at afvikle camps som planlagt om sommeren og sandsynligvis ikke for resten af ​​2020. Støtten skal gå til at omorganisere camps om sommeren og i efteråret. I alt forventer Lær for Livet tilmelding fra ca. 230 børn og 20 tidligere børn som rollemodeller.

Børnehjælpsdagen, Drømmebanken: 139.000 kr.
Børnehjælpsdagen har under coronakrisen været i kontakt med mere end 300 børn og unge, der er anbragt i pleje, og mere end 500 institutioner og plejeforældre. Efterhånden som krisen har udviklet sig, oplever de øget passivitet, håbløshed og fortvivlelse, især blandt de ældre børn (fra 12 år og fremefter). Støtten skal bidrage til at skabe digitale værktøjet i relation til deres initiativ Drømmebanken, hvor børn kan få opfyldt deres drømme. Formålet med værktøjerne er at inspirere børnene i alderen 12-17 år til aktivt at arbejde for at opfylde deres drømme og derved styrke disse børn i en tid med krise og fortvivlelse. Børnehjælpsdagen forventer nå ca. 600 børn og unge. Desuden vil værktøjet blive implementeret som en del af Drømmebanken, og det vil være tilgængeligt for alle fremtidige ansøgere.

Om En Håndsrækning
En Håndsrækning er Egmont Fondens direkte økonomiske støtte til udsatte familier og enkeltpersoner. Støtten søges og uddeles via Egmont Fondens seks partnerskaber, herunder Efterskoleforeningen, Røde Kors Danmark, Mødrehjælpen, Børnehjælpsdagen, Fonden for Socialt Ansvar og Norske Kvinners Sannitetsforening i Norge. I alt giver Egmont Fonden årligt en økonomisk håndsrækning på ca. 11 mio. kr. til udsatte familier, børn og unge. Læs mere Om En Håndsrækning her.

For yderligere oplysninger
Marie Andergren, kommunikationschef i Egmont Fonden, maa@egmontfonden.dk, 2491 5652