adda-hc2

Egmont Fonden: Alle børn bør have en god skolestart

31.01.2019

Alle børn bør have en god skolestart, men for nogle børn kan starten på skolelivet være forbundet med faglige, sociale og personlige vanskeligheder. Derfor sætter Egmont Fonden særligt fokus på ’den gode skolestart’ i 2019.

Cirka 62.000 danske børn i seksårsalderen startede i skole sidste år. For alle børn er det en livsomvæltning. De møder nye rammer, nye mennesker og nye krav.

Selvom alle børn bør have en god start på skolelivet, er det Egmont Fondens formodning, at skolestarten for en gruppe børn kan være forbundet med faglige, sociale og personlige vanskeligheder.

Som en af initiativtagerne til Småbørnsløftet arbejder Egmont Fonden for, at alle småbørn har et godt børneliv, herunder udvikler de nødvendige forudsætninger – personligt, socialt og fagligt – for en god skolegang. Derfor sætter Egmont Fonden som årstema for 2019 særligt fokus på ’den gode skolestart’.

”Hos Egmont Fonden mener vi, at der er behov for at undersøge skolestarten fra et børneperspektiv. Vi ved fra forskning, at der er stor forskel på børns kompetencer ved skolestart, og at det kan have betydning for deres videre udvikling og i sidste ende, om de får en ungdomsuddannelse. Vi glæder os til at udforske emnet, så alle børn kan få en god start på skolelivet”, siger Henriette Christiansen, direktør i Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration.

Egmont Fonden vil med årstemaet arbejde ud fra barnets perspektiv, da det er en del af fondens dna. Derfor vil de børn, det handler om, blive inddraget. 

”Det er afgørende, at vi inddrager børn, og at vi spørger dem, hvad deres forventninger er til skolestarten, og hvordan vi bedst sikrer tryghed og en god overgang fra dagtilbud til børnehaveklasse og videre i indskolingen, så alle børn får en god skolestart”, siger Henriette Christiansen.

En bedre skolestart
Som en del af arbejdet med årstemaet vil Egmont Fonden belyse, hvordan man kan sikre en bedre skolestart for alle børn og skabe opmærksomhed om de udfordringer, som børn oplever, når de starter i skole – ikke mindst udsatte børn.  

Fonden ønsker at og supplere den eksisterende viden om skolestart og overgange med yderligere undersøgelser og analyser, der særligt fokuserer på børnenes oplevelse af skolestarten. Desuden planlægger Egmont Fonden at støtte konkrete indsatser på området både i 2019 og fremover.

Et advisory board med nøgleinteressenter såsom eksperter og samarbejdspartnere på området blev i begyndelsen af 2019 nedsat til at understøtte arbejdet med årstemaet.