Logo

RSS Print

Papirindkøb

I Egmont er vi bevidste om, at en stor del af vores miljø- og klimamæssige aftryk kommer fra Egmonts papirforbrug til magasiner og bøger

Papirindkøb er derfor et fokusområde i Egmonts miljøpolitik og en del af UN Global Compact miljøforpligtelsen.

Egmont stræber efter at benytte bæredygtige kilder til sit papirindkøb i størst muligt omfang. Egmont køber papir fra hele verden, men den største del kommer fra Europa. Det samme gælder for produktionen af bøger og magasiner, hvor majoriteten også bliver trykt i Europa.

Udover at producere egne bøger deltager Egmont ofte i co-produktioner med andre udgivere, hvor Egmont har begrænset indflydelse på indkøb af papir og produktionen.

I eksemplet til højre kan du læse mere om, hvordan Lindhardt og Ringhof arbejder med papirindkøb.