Logo

RSS Print

Miljø og klima

Egmont er bevidst om sin miljø – og klimapåvirkning og vi arbejder på at minimere dette

 • Foto: Martin Bubandt

  Foto: Martin Bubandt

Beskyttelse af klima og miljø

Egmonts arbejde med at beskytte miljøet og klimaet er funderet i Egmonts og vores leverandørers overholdelse af gældende lovgivning og forskrifter. Egmonts leverandører og samarbejdspartnere bliver bedt om at underskrive Egmonts Code of Conduct, hvor der er krav om at efterleve alle gældende love og forskrifter. Gennem Egmonts Social Compliance Programme bliver Egmonts leverandører auditeret på baggrund af blandt andet hvordan de håndterer anvendelsen af kemikalier og affald. Hvis der er udfordringer med at overholde retningslinjerne i Egmonts CoC går Egmont i dialog med leverandøren for at udbedre dette.

 

Egmonts miljøpolitik

I efteråret 2016 blev Egmonts miljøpolitik godkendt af Egmonts Group Management og politikken kunne dermed præsenteres for forretningen med henblik på implementering i 2017. Miljøpolitikken er udarbejdet med input fra alle divisioner i Egmont, da Egmonts forretning er så forskelligartet. Arbejdet med tv - og filmproduktioner i TV2 Norge og Nordisk Film giver andre udfordringer end produktionen af en bog eller et blad til Lindhardt og Ringhof eller Egmont Publishing. Politikken fokuserer på fem områder:

 • Energiforbrug
 • Emballage
 • Affaldshåndtering
 • Kemikalier
 • Papirindkøb

Det er op til den enkelte division at lave en konsekvensvurdering og bedømme hvor divisionen har det største fodaftryk og/eller hvor de kan gøre den største forskel for miljøet.

Egmonts miljøpolitik kan findes i sin fulde længde her

 

Miljø - og klimarapportering

I slutningen af 2017 startede Egmont med at indsamle miljø - og klimadata for hovedkontoret og de fire divisioner i Danmark, Norge og Sverige. Egmont rapporterede i 2018 også på de tre markeder, da de genererer størstedelen af Egmonts omsætning. De rapporterede emner er:

 • Energiforbrug
 • Affald
 • Godstransport
 • Papir
 • Emballage

Egmont forventer med tiden at udbygge omfanget af sin miljørapportering.