Logo

RSS Print

Et godt liv for børn og unge

Egmont Fonden arbejder for at bekæmpe ”den moderne fattigdom”. Det gør vi ved at fokusere målrettet på at understøtte udsatte børn og unges læring og livsduelighed og dermed reducere betydningen af den negative sociale arv

Egmont Fondens almennyttige aktiviteter foregår primært i Danmark. Fonden støtter også i Norge inden for områder, hvor fonden har udviklet en særlig kompetence, og hvor der er mulighed for at skabe synergi mellem aktiviteterne i de to lande.

I 2017 uddelte Egmont Fonden 96,1 mio. kr. til indsatser målrettet at understøtte udsatte børn og unges læring og livsduelighed.


Eksempler på støtte i 2017

Ny strategi

I 2017 fik Egmont Fonden ny almennyttig strategi for 2017-21. Målet med strategien er, at alle unge skal være i stand til at tage en ungdomsuddannelse i 2030. Det betyder i praksis, at alle børn og unge skal kunne læse, regne og skrive, når de forlader grundskolen. Og de skal have udviklet sociale og personlige kompetencer, der sikrer, at de er livsduelige. At de er i stand til at skabe sig et godt liv. Fonden har i 2017 uddelt 96,1 mio. kr. til indsatser i DK og Norge.

 

Anbragte børn og unges læring og livsduelighed styrkes

En af fondens vigtige målgrupper er anbragte børn og unge. Omkring 11.000 børn og unge er i dag anbragt uden for hjemmet, men kun knap halvdelen af dem gennemfører 9. klasses afgangseksamen og seks år efter grundskolen, har kun hver femte en ungdomsuddannelse. Det er et samfundsmæssigt svigt, som fonden ønsker at bidrage til at løse. Anbragte børn og unge har i 2017 været omdrejningspunkt for en række fondsaktiviteter. En af Egmont Fondens vigtigste investeringer i anbragte børn og unge er signaturprogrammet Lær for Livet, som fejrede femårsdag i 2017. Lær for Livet er en veletableret og anerkendt aktør, som har bidraget til at ændre, at læring skal gå hånd i hånd med trivsel. I 2017 er ca. 400 anbragte børn fra 41 kommuner indskrevet i programmet, som har tilknyttet 350 frivillige. I 2017 blev Lær for Livet anerkendt som lovende social praksis bl.a. på baggrund af, at de løfter de anbragte børns færdigheder i dansk og matematik betragteligt og øger deres selvtillid og tro på sig selv.

 

Børneindtragelse

I april 2017 afholdt Egmont Fonden sit første Børnetopmøde, som fremover vil blive en tilbagevendende begivenhed. Med dette års Børnetopmøde gav Egmont Fonden stemme til 30 anbragte børn og unge, som kom med deres bud, hvad der skal til for at styrke deres læring og livsduelighed. Børn og unge har styrker og vigtig viden at bidrage med både i forhold til deres egen udvikling og samfundets som helhed, og derfor er børn- og ungeinddragelse en vital del af Egmont Fondens DNA. Egmont Rapporten 2017 satte yderligere fokus på, hvad der skal til for, at anbragte børn og unge når målet om en ungdomsuddannelse og dermed får et solidt afsæt for et godt liv. Rapporten bygger på børneinddragelse, interviews med forskere, cases og nye data. Egmont Fonden vil også de kommende år være dybt involveret i at styrke anbragte børn og unges læring og livsduelighed.

 

Fra alliance til løft og handling

Egmont Fonden satte i 2016 fokus på udsathed hos de mindste børn og tog sammen med tænketanken DEA initiativ til Småbørnsalliancen, der samler nøgleaktører på 0-6-årsområdet. Lanceringen af ”Småbørnsløftet” d. 24. januar 2018 var kulminationen på godt et års katalytisk arbejde med Småbørnsalliancen. Det skete ved et arrangement i Tænketanken DEA, hvor omkring 100 interessenter fra bl.a. fonde, forskningsinstitutioner, kommuner, civilsamfund og fagprofessionelle deltog for at drøfte, hvordan man bekæmper uligheden i småbørns lærings- og udviklingsmuligheder. Socialminister Mai Mercado kvitterede i sin åbningstale for Småbørnsalliancens arbejde, der ifølge ministeren har haft direkte indflydelse på udformningen af regeringens reform på dagtilbudsområdet fra foråret 2017. Der er oprettet et sekretariat for Småbørnsløftet og på hjemmesiden http://småbørnsløftet.dk/ kan nye løftegivere tilslutte sig løbende. Egmont Fonden investerer i perioden 2017-2019 75 mio. kr. til Småbørnsløftet. De 75 mio. kr. skal gå til de små børn (0-6 år) og deres familier. Egmont Fonden forventer desuden, at de små børn og deres familier vil være et indsatsområde for fonden i de efterfølgende år.

 

Nye partnerskaber med fokus på læring og omsorg

Egmont Fonden har i 2017 indgået to nye partnerskaber med fokus på at styrke udsatte børns læring og livsduelighed.

Partnerskab med Red Barnet Ungdom

I 2017 har Egmont Fonden indgået et ambitiøst partnerskab med Red Barnet Ungdom. Red Barnet Ungdom driver 30 læringscafeer over hele landet. Partnerskabet skal sikre, at antallet firdobles til 120, så 5.000 fagligt og socialt udsatte børn og unge får mere mod på skolelivet og dermed bedre chancer for at få en ungdomsuddannelse. Partnerskabet løber fra 2018-2021 og Egmont Fonden har bevilget 18.925.000 kr. til indsatsen.

En Håndsrækning

Egmont Fonden har med udgangspunkt i fundatsen ydet støtte til enkeltpersoner siden fondens etablering i 1920. Siden 2013 er enkeltstøtten blevet uddelt via partnerskaber med organisationer, som er i direkte kontakt med udsatte familier, børn og unge. Formålet er, at den økonomiske håndsrækning skal gå hånd i hånd med mere langsigtet hjælp som fx rådgivning eller socialt netværk. Egmont Fonden har i 2017 indgået et partnerskab med Efterskoleforeningen under en håndsrækning. Partnerskabet skal sikre, at flere unge fra lavindkomstfamilier får mulighed for et efterskoleophold. Partnerskabet løber i fem år, og fonden har bevilliget 5 mio. kr. til det. Foruden partnerskabet med Efterskoleforeningen har Egmont Fonden partnerskaber med Røde Kors, Mødrehjælpen, Børnehjælpsdagen og Norske Kvinders Sanitetsforening under En Håndsrækning. I alt er der i 2017 blevet uddelt 9,6 mio. kr. under En Håndsrækning.