Logo

RSS Print

Anti-korruption og whistleblowing

Det er Egmonts politik at drive forretning uden brug af korruption og bestikkelse

  • Foto: Martin Bubandt

    Foto: Martin Bubandt

Anti-korruptionstræning – og politik i Egmont

Korruption og bestikkelse er kriminelle forseelser, som udsætter Egmont og Egmonts medarbejdere for risiko for retsforfølgelse, bøder og fængsel, og de bringer Egmonts omdømme i fare. For at sikre at Egmonts medarbejdere er rustede til at håndtere eventuelle risikable situationer, skal alle nye medarbejdere gennemføre et e-læringsmodul. Modulet introducerer medarbejderne for typiske situationer, de kan blive udsat for, og træner dem i rette måder at håndtere dem på. 

Overtrædelse af Egmonts anti-korruptionspolitik vil blive anset som alvorlig og vil kunne have disciplinære eller retslige konsekvenser, uanset om overtrædelsen foretages af en medarbejder eller af en samarbejdspartner, der arbejder på vegne af Egmont.  Læs mere i Egmonts retningslinjer for antikorruption og bestikkelse.

 

Whistleblowingpolitik i Egmont

Egmont har også en whistleblowing politik. Den muliggør, at interne og eksterne interessenter kan indberette hvad de anser som ureglementeret adfærd hos medarbejdere eller samarbejdspartnere. Whistleblower sagerne vurderes af en central enhed hos Egmont. Du kan læse mere om whistleblowingpolitikken her.

I 2018 har der været en indberetning til whistleblowingsystemet.