Logo

RSS Print

Egmont Social Compliance Programme

Egmont arbejder med social ansvarlighed gennem Egmont Social Compliance Programme. Programmet dækker bøger, magasiner, legetøj, aktivitetsprodukter og licensprodukter

 • Foto: Steen Brogaard

  Foto: Steen Brogaard

Egmont Social Compliance programmet har et tosidet fokus på ansvarlig leverandørstyring og produktsikkerhed og – kvalitet. Egmont prioriterer arbejdet med social compliance for at sikre at Egmonts produkter bliver producerede under ordentlige forhold og med respekt for de mennesker, som producerer produkterne. Samtidig, er det også vigtigt at Egmonts produkter er sikre at bruge og overholder gældende lovgivning.

 

Ansvarlig leverandørstyring – Auditering af leverandører

Under ansvarlig leverandørstyring hører arbejdet med auditering af førsteleds/kerne-leverandører og relevante underleverandører. Det betyder, at nye og eksisterende leverandører af bøger, magasiner, legetøj, aktivitetsprodukter og licensprodukter skal gennem en auditeringsproces for at blive godkendt til at producere Egmonts og vores licensgiveres produkter. Leverandørerne bliver udvalgt til social auditering på baggrund af Egmonts risikomatrix:

 • Gruppe 1: Leverandører auditeres hver 12. måned
 • Gruppe 2: Leverandører auditeres hver 12-24. måned
 • Gruppe 3: Leverandører auditeres ad hoc

Rent praktisk foregår en social audit ved, at en auditør møder op hos den givne leverandør og tjekker overholdelse af menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, beskyttelse af miljøet og antikorruption. Dette bliver blandt andet gjort ved hjælp af dokumentanalyse, en gennemgang af arbejdsforhold på fabrikken og interviews med medarbejdere og ledelse.

Du kan læse mere om risikovurderinger, kriterier for udvælgelse og hvilke auditstandard, som Egmont accepterer, i folderen Egmonts Social Compliance Programme – Responsible Supply Chain Management and Product Safety and Quality

 

Egmonts Zero Tolerances

Egmont har fem zero tolerances, som Egmont ikke accepterer hos leverandører, hvor Egmonts produkter produceres: 

 • Intet børnearbejde
 • Intet tvangsarbejde eller ufrivilligt arbejde
 • Ingen væsentlige sundheds - og sikkerhed risici, hvor der er risiko for at medarbejdere kan miste liv eller lemmer
 • Overholdelse af kravene for minimumsløn (per standard arbejdstime)
 • Ingen korruption og/eller bestikkelse

Hvis en zero tolerance bliver identificeret hos en leverandør engagerer Egmont sig med det samme og leverandøren kommer med i et overvågningsprogram bestående af dokumentationskrav og opfølgende social audits for at tjekke, at overtrædelserne af Egmonts CoC er blevet udbedret før produktionen kan starte/fortsætte.

I 2018 blev der ikke identificeret overtrædelser af Egmonts zero tolerances.