Logo

RSS Print

Egmonts Code of Conduct (CoC)

Egmonts Code of Conduct danner fundamentet for arbejdet med social ansvarlighed i Egmont

Egmonts arbejde med social ansvarlighed i Egmonts fire divisioner og hovedkvarteret udspringer af Egmonts Code of Conduct (CoC), som blandt andet stiller krav til overholdelse af national og international lovgivning. Derudover, er kravene i Egmonts CoC afstemt med de 10 principper i UN Global Compact. Egmonts CoC opsætter retningslinjer som Egmonts medarbejdere og leverandører skal følge.

De overordnede retningslinjer er:

  • At tilstræbe det højest mulige kvalitetsniveau inden for alle dele af virksomheden verden over

  • At udvise en etisk og ansvarlig adfærd ved udførelsen af vores arbejde

  • At støtte, respektere og beskytte alle enkeltpersoners rettigheder

  • At tage hensyn til miljøet

Hvordan Egmont arbejder med at overholde kravene i Egmont CoC kan du læse mere op på undersiderne i venstrenavigationen.