Logo

RSS Print

Samfundsansvar

Egmont er en erhvervsdrivende fond, der driver medievirksomhed og støtter udsatte børn og unge til et bedre liv. I 2017 gik knap 100 mio. kr. til projekter, der skal støtte udsatte børn og unge. Siden 1920 er det blevet til ca. 2,9 mia. kr. i støtte. Egmont Fondens almennyttige vision er at skabe et godt liv for børn og unge ved at støtte deres aktive og engagerede deltagelse i samfundet – samt via Nordisk Film Fonden at støtte filmformål. Læs mere om Egmont Fonden her.

Samfundsansvar forankret siden begyndelsen

Egmonts grundlægger, Egmont Harald Petersen, kom fra beskedne kår, og det glemte han aldrig. For at opfylde hans sidste vilje testamenterede hans familie derfor en del af virksomhedens indtjening til sårbare børn og unge. På denne måde ville familien give noget tilbage til samfundet. Velgørenhedsarbejdet er stadig en stor del af Egmont.

Hvert år donerer Egmont penge til at støtte børn og unge i at skabe et godt liv. Til og med 2017 har Egmont doneret 2,9 mia. kr.

 

Egmonts arbejde med samfundsansvar (CSR) 

For 2019-2021 har Egmont valgt at prioritere sit arbejde med CSR indenfor fem områder:

  • UN Global Compact
  • Egmont Social Compliance Programme
  • Miljø – implementering af Egmonts miljøpolitik og udvælgelse af KPI’er
  • Arbejde for at støtte Verdensmål 12
  • Implementering af Egmonts nye Business Ethics Policy for medarbejdere og udvikling af træning i denne

I 2018 tilmeldte Egmont sig et 2-årigt projekt faciliteret af Dansk Industri med fokus på Verdensmålene. Projektet ”FN’s Verdensmål - fra filantropi til forretning” har til formål at træne og udvikle de udvalgte virksomheder i at forstå og omsætte Verdensmålene til nye forretningsmuligheder. I Egmont har vi valgt at fokusere vores indsats på tre Verdensmål:

  • Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse
  • Verdensmål 8: Anstændigt job og økonomisk vækst
  • Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Egmont vil i særdeleshed målrette sin indsats mod at støtte Verdensmål 12, da det er her Egmont kan gøre en forskel og samtidig sikre Egmonts fremtidige succes.

 

Egmont og UN Global Compact

I januar 2013 blev Egmont medunderskriver på United Nations Global Compact. Egmont ser stor værdi i at arbejde inden for rammerne af UN Global Compact og de 10 principper for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, beskyttelse af miljøet og antikorruption.

Egmont har netop udgivet sin sjette Communication on Progress (COP) og rapporten kan findes her