Logo

RSS Print

Betingelser

Bestemmelser og betingelser ved annoncering i Egmont Publishing's magasiner og ugeblade.

Rettelser

Ny PDF-fil skal uploades såfremt der er rettelser til tidligere afleveret annoncemateriale.
Egmont Publishing A/S påtager sig intet ansvar for indtelefonerede rettelser.

Reklamationer

Ved trykning af farveannoncer påtager Egmont Publishing A/S sig intet ansvar for eventuelle mindre afvigelser fra originalmaterialets farver. Egmont Publishing A/S forbeholder sig ret til at afvise reklamationer over annoncer, hvor der i forbindelse med upload er givet en advarsel om, at materialet ikke opfylder de angivne tekniske specifikationer.
Mediabureauet er ansvarlig for korrekt leveret annoncemateriale fra mediabureauets evt. underleverandør.

Fejl

Der ydes ingen reduktion i annonceprisen såfremt Egmont Publishing A/S er uden skyld i fejlens opståen. Egmont Publishing A/S påtager sig intet teknisk ansvar for fejl ved annoncer, hvor materialet ikke er rettidigt uploaded. For fejl som ikke er annoncørens (bureauets) ydes en reduktion efter Egmont Publishing's skøn over annoncens værdiforringelse. En evt. reduktion kan aldrig overstige annoncens indrykningspris. Eventuelle reklamationer skal fremsættes senest 14 dage efter annoncens indrykning. Evt. fakturareklamation skal være Egmont Publishing A/S i hænde senest 14 dage efter fakturadatoen.

Betalingsbetingelser

Print annoncering: Løbende måned + 30 dage
Alle annoncer beregnes efter de på indrykningsdatoen gældende priser.

Annullering

Evt. annullering af en ordre skal være Egmont Publishing i hænde senest 7 uger før udgivelsesdatoen for annoncering i magasiner og senest 6 uger før udgivelsesdatoer for ugeblade. Annullering skal ske skriftligt. Ved senere annullering opkræves et annulleringsgebyr på 50 % frem til materiale deadline
Annonceordrer kan ikke annulleres efter materiale deadline men vil blive faktureret til fuld pris.

Egmont Publishing A/S forbeholder sig ret til

At nægte eller undlade at optage en annonce, selv om den i første instans er accepteret eller tidligere har været indrykket. - At udskyde indrykningen af beordrede annoncer. - At forsyne annoncer, der efter Egmont Publishing A/S skøn kan forveksles med redaktionelt stof, med ordet "annonce".

Bilagsblade

Der leveres 1 bilagsblad for hver annonce. Ekstra bilagsblade vil blive debiteret.