Logo

Social Media

Instagram

Post

Information om virksomheden og produktet.
Hvad er fokus for kampagnen? 
Indgår Instagram postet som en del af en kampagne, vedlæg materiale og information til inspiration. 
Evt. hashtags og tags.

Produkt

Produktet fremsendes til Egmont Publishing til brug og inspiration.
Redaktionen laver selv postet så produktet vises i den rette kontekst.                           

Korrekturgang

Der er mulighed for at komme med feedback til postet, hvis der er noget som er i strid med produktet eller virksomhedens guidelines.
Et Instagram post giver redaktionen kreativ frihed indenfor de aftalte rammer.

Produktionstid

10 arbejdsdage fra produktet modtages hos Egmont Publishing til postet er klar til publicering indenfor den aftalte kampagneperiode.

Rettigheder

Egmont Publishing forbeholder sig retten til ikke at bringe et post, hvis det ikke overholder lovgivning eller på anden vis kan skade vores brands.

 

 

Tilbage til online oversigt