Logo

RSS Print

Tilfredsstillende årsresultat for Egmont 2005

Egmont øgede i 2005 omsætningen med 9,6 % til 8.743 mio. DKK. Resultat før skat udgjorde 503 mio. DKK. Resultatet er Egmonts næstbedste nogensinde.

Mediekoncernen Egmont øgede i 2005 nettoomsætningen med 9,6 % til 8.743 mio. DKK mod 7.962 mio. DKK året før. Stigningen skyldes navnlig større salg i Nordisk Film, især på området for interaktive spil, men der er omsætningsfremgang i alle Egmonts forretningsområder.

Resultat før skat udgjorde 503 mio. DKK. Året endte dermed lige under rekordresultatet i 2004, som udgjorde 522 mio. DKK før indtægter fra salg af ejerandel i IO Interactive.

Resultatet er tilfredsstillende. Resultatet afspejler forskellig resultatudvikling i Egmonts forretningsområder, men ender alligevel samlet set på et højt niveau.

Resultat efter skat udgjorde 337 mio. DKK. I 2004 udgjorde resultat efter skat 545 mio. DKK, hvori dog indgik den skattefrie gevinst fra salget af IO Interactive.

Egenkapitalen udgør 2.749 mio. DKK og soliditeten 46,4 % ultimo 2005. For begge er der tale om mere end en fordobling over de seneste fire år.

Koncernchef Steffen Kragh siger: "Årets resultat er tilfredsstillende. Der er kontinuerligt pres på oplag og marginer i mediebranchen, men det er lykkedes at forankre indtjeningen på sidste års høje niveau. Samtidig er investeringstakten i nylanceringer og digitale medier øget i 2005. Egmont har skabt en god platform for nye investeringer i form af organisk vækst og opkøb."

Forretningsområder

Egmont Magazines har øget antallet af blade og magasiner i Danmark, Norge og Sverige med 10 titler til 97. To norske og et svensk magasin blev opkøbt i 2005. Dertil kommer flere nylanceringer, bl.a. det norske 14-dagesblad for yngre kvinder, "Kamille", samt i Sverige magasinet "King" målrettet modeinteresserede mænd. Årets investeringer omfatter desuden en række populære norske magasiner, der alene udgives på internettet. Der er fastholdt et højt lønsomhedsniveau i 2005.

Omsætning 2005: 1.431 mio. DKK (2004: 1.359 mio. DKK).
Resultat før finansielle poster 2005: 225 mio. DKK (2004: 228 mio. DKK).

Egmont Kids & Teens har fastholdt sin markedsposition inden for trykte medier og har investeret i digitale medier til børn og unge. Antallet af medarbejdere og rettigheder tilknyttet mobile tjenester er forøget og ca. 50 nordiske websites er udviklet hidtil. Blandt årets investeringer er erhvervelse af 85 % af den norske udgiver af studiekalendere, Skandinaviske Skoledagbøker AS, der er repræsenteret i ti europæiske lande samt USA. Resultatet præges af investeringerne samt øget konkurrence på børne- og ungdomsmedier.

Omsætning 2005: 1.306 mio. DKK (2004: 1.271 mio. DKK).
Resultat før finansielle poster 2005: 125 mio. DKK (2004: 148 mio. DKK)

Egmont Books øgede omsætningen i 2005 og solgte ca. 19 mio. bøger i Danmark, Norge og Sverige. Divisionen opkøbte i 2005 aktiviteterne i L&R Uddannelse og overtog skoleforlaget Mols i Danmark. Skønlitteratur er et vækstområde, som udover nye titler og rettigheder i Norden er tilført flere litteraturtidsskrifter i Norge. Resultatet præges udover investeringer af indkøring af bogklubsystem samt af ændret kundeadfærd på dette marked.

Omsætning 2005: 1.331 mio. DKK (2004: 1.226 mio. DKK).
Resultat før finansielle poster 2005: (5) mio. DKK (2004: 17 mio. DKK).

Egmont Nordisk Film - verdens ældste eksisterende filmselskab - var i 2005 præget af nye digitale aktiviteter. PSP, den håndholdte multimediemaskine, blev lanceret og VOD-satsningen "Sputnik Film" åbnede på internettet. Årets investeringer omfatter bl.a. 20 % af Finlands største filmproduktionsselskab, Matilla Röhr Productions. Resultatet præges af strukturtilpasninger i flere selskaber, bl.a. den danske tv-produktion, for at reducere faste omkostninger og øge fleksibiliteten.

Omsætning 2005: 2.666 mio. DKK (2004: 2.149 mio. DKK).
Resultat før finansielle poster 2005: 27 mio. DKK (2004: 43 mio. DKK).

Egmont International har styrket indtjeningen i 2005 og har opnået sit hidtil bedste resultat. Desuden er samarbejdet om udnyttelse af licenser, egne koncepter og markedsføringsplatforme yderligere intensiveret i årets løb. Største markeder er Storbritannien og de tysktalende lande, men resultatfremgangen stammer navnlig fra de større østeuropæiske lande.

Omsætning 2005: 1.986 mio. DKK (2004: 1.938 mio. DKK).
Resultat før finansielle poster 2005: 154 mio. DKK (2004: 128 mio. DKK).

TV 2 Gruppen, Norge havde i 2005 en omsætning på 1.944 mio. NOK (1.810 mio. DKK) og opnåede et resultat før skat på 209 mio. NOK (194 mio. DKK), 64 mio. NOK (60 mio. DKK) bedre end i 2004. Betydelig vækst i reklamemarkedet har bidraget til styrket drift i TV 2 Gruppens virksomheder samtidig med, at indtægterne fra forskellige former for brugerbetaling er øget.

Egmonts andel af TV 2's resultat før skat 2005: 65 mio. DKK (2004: 43 mio. DKK).

Almennyttig virksomhed
Egmont har siden 1920 støttet sociale, kulturelle og sundhedsmæssige formål med mere end 1,5 mia. DKK i nutidskroner.

Integration er de kommende tre år et tema i de velgørende aktiviteter sideløbende med Egmonts initiativer inden for det sociale og sundhedsmæssige område samt kultur, fritid og uddannelse. Egmont efterlyste sidste år ideer til vellykket integration af børn og unge og skabte med en annoncekampagne kontakt til nye grupper blandt institutioner, foreninger og virksomheder, hvilket skabte nye projektforslag.

Blandt årets kulturdonationer var 15 mio. DKK til et Formidlings- og Videnscenter på Statens Museum for Kunst. I 2005 uddeltes 33 mio. DKK til 27 forskellige projekter. Desuden fik 377 danske familier med børn direkte økonomisk støtte.

Om Egmont

Egmonts fire nordiske divisioner står bag ugeblade og magasiner, tegneserier og ungdomsblade, spil og aktivitetsprodukter samt bøger og undervisningsmaterialer. Endvidere dækker Egmont film, tv-programmer, drift af biografer og tv-stationer samt interaktive spil, spillekonsoller og fra i år også musik. Uden for Norden udgiver divisionen Egmont International med selskaber i yderligere 17 lande navnlig børnemedier. Fællesnævneren for Egmont er at skabe og formidle fortællinger.

Yderligere information:

Sascha Amarasinha
Koncernkommunikationsdirektør
Telefon: +45 33 30 51 40
Mobil: +45 61 62 29 73
sas@egmont.com