Logo

RSS Print

Tilfredsstillende årsresultat for Egmont 2006

Egmont øgede i 2006 nettoomsætning og resultat før renter og afskrivninger med 5 %.

Årets resultat før skat, der udgjorde 426 mio. DKK, er tilfredsstillende, set i lyset af betydelige investeringer i udvikling og nylanceringer.

Mediekoncernen Egmont øgede i 2006 nettoomsætningen med 5,3 % til 9.218 mio. DKK. Alle divisioner undtagen Egmont Nordisk Film øgede salget. Flere akkvisitioner har styrket Egmonts markedsposition. Navnlig købet af den norske boghandelskæde Tanum, 50 % af musikvirksomheden MBO samt yderligere 16 % af TV 2 Gruppen, Norge, har bidraget positivt hertil. Akkvisitionerne får først fuld effekt på omsætningen i 2007.

Resultat før finansielle poster og afskrivninger (EBITDA) udgør 676 mio. DKK, en stigning på 30 mio. DKK i forhold til året før.

Koncernens resultat før skat i 2006 udgør 426 mio. DKK mod 503 mio. DKK året før.

Årets resultat efter skat udgør 365 mio. DKK, en stigning på 28 mio. DKK i forhold til 2005.

Resultatet er tilfredsstillende. I 2006 er gennemført øgede investeringer i udvikling og lanceringer af nye produkter og services, herunder på det digitale område. Der er ligeledes afholdt omkostninger i forbindelse med implementering af et nyt bogklubsystem.

Egmonts egenkapital ultimo 2006 udgør 2.993 mio. DKK mod 1.091 mio. DKK for fem år siden, hvilket afspejler en styrkelse af Egmonts investeringskraft.

Koncernchef Steffen Kragh siger: "Årets resultat er som planlagt. De øgede investeringer er udtryk for en bevidst satsning, også selvom det på kort og mellemlangt sigt belaster lønsomheden. Arbejdet med at styrke vores positioner, dels gennem lanceringer af nye produkter, dels gennem akkvisitioner, vil fortsætte i de kommende år."

Forretningsområder
Egmont Magazines udgav i 2006 flere end 100 forskellige blade og magasiner i Danmark, Norge, Sverige og Finland. Omsætningen steg med 2 %, hvilket både skyldtes organisk vækst blandt indarbejdede titler og tilfredsstillende effekt af nylanceringer. I Danmark fastholdt "ALT for damerne" positionen som største kvindeugeblad og største annoncemedie på ugeblads- og magasinmarkedet, og i Sverige blev "Hemmets Journal" atter Sveriges største ugeblad. Det svenske magasin "KING", for den modeinteresserede mand, styrkede sin position over for såvel læsere som annoncører og fik prisen som "Årets tidsskrift". Divisionens resultat følger tidligere års niveau trods tæt konkurrence og flere investeringer. Årets investeringer omfatter bl.a. nye aktiviteter på internettet knyttet til blade eller målrettet særlige læsergrupper. I 2006 forberedte divisionen nye titler, eksempelvis boligbladet "ROM 1∙2∙3", der lanceredes i Norge i februar 2007, samt "Modette", der retter sig mod yngre modeinteresserede kvinder, og lanceres i Sverige i april 2007.

Omsætning 2006: 1.462 mio. DKK (2005: 1.431 mio. DKK).
Resultat før finansielle poster 2006: 209 mio. DKK (2005: 225 mio. DKK).

Egmont Kids & Teens bredte i 2006 divisionens markedsledende børne- og ungdomsmedier i Danmark, Norge, Sverige og Finland ud over endnu flere kanaler og genrer. Omsætningen blev fastholdt på samme niveau som tidligere år trods omskiftelige medievaner blandt børn og unge. "Anders And & Co." er fortsat Nordens mest læste tegneserie. Sideløbende udvikler eller opkøber Egmont andre læseoplevelser. Fx er de svensk- og norskproducerede tegneserier "Rocky" og "Pondus" nu kommet til Egmont. Divisionens resultat afspejler, at Egmont også på internettet og via mobiltelefonen fastholder kontakten til og dialogen med børn og unge med mange nye eller relancerede aktiviteter. Investeringerne her fortsætter i 2007, hvor Egmont desuden har overtaget mobil- og online-rettighederne til de dele af Disneys universer, der allerede er omdrejningspunktet i blade og bøger.

Omsætning 2006: 1.324 mio. DKK (2005: 1.306 mio. DKK).
Resultat før finansielle poster 2006: 95 mio. DKK (2005: 125 mio. DKK).

Egmont Books rundede i 2006 ca. 18 mio. solgte bøger i Danmark, Norge og Sverige. Boghandlerkæden Tanum, et af de stærkeste brands i norsk boghandel, blev en del af forlaget Damm. Kerneforretningen omfattede i 2006 alle boggenrer på det norske og danske bogmarked for voksne samt et bredt program i Sverige. Dertil kom bl.a. undervisningsmaterialer i Danmark, hvor Egmont er den førende udgiver, og Norge samt udgivelse af responsmedier. Væksten i omsætningen skyldes udover akkvisitioner flere bestsellere. Divisionens resultat er negativt. Årsagen er bl.a. investeringer i det norske marked for skolebøger samt omkostninger til omstilling af bogklubber og til implementering af nyt bogklubsystem. Den konsolidering og de strukturelle ændringer og investeringer, som Egmont Books har gennemført de senere år, skaber grundlaget for en forventet forbedring i lønsomheden i 2007.

Omsætning 2006: 1.493 mio. DKK (2005: 1.331 mio. DKK).
Resultat før finansielle poster 2006: (31) mio. DKK (2005: (5) mio. DKK).

Egmont Nordisk Film, der i 2006 fejrede 100-års jubilæum som verdens ældste aktive filmselskab, har realiseret et uændret resultat trods et år med mange organisatoriske forandringer. Egmont Nordisk Film gennemførte adskillige akkvisitioner og selskabsinvesteringer sideløbende med omstilling til en ny fremtidssikret struktur med integration af det nye forretningsområde musik. Årets nye hel- eller delejede virksomheder omfattede bl.a. musikselskabet MBO, biograferne Dagmar og Kinopalæet, det svenske musikselskab Roxy samt selskaberne Copenhagen Bombay og Substanz. Omsætningen afspejler høj aktivitet på film- og tv-området og at SONY PlayStation2 fortsat solgte tilfredsstillende. Efter regnskabsårets afslutning har Egmont Nordisk Film åbnet en ny biograf på Frederiksberg, er blevet medejer af det norske produktionsselskab Maipo og har igangsat lanceringen af SONY PlayStation3.

Omsætning 2006: 2.626 mio. DKK (2005: 2.666 mio. DKK).
Resultat før finansielle poster 2006: 26 mio. DKK (2005: 27 mio. DKK).

Egmont International, der i 19 lande uden for Norden primært står bag blade, bøger og udgivelser målrettet børn og unge, styrkede Egmonts position som Europas førende udgiver af børnebøger. Egmont trådte i 2006 desuden ind på det tyske marked for magasiner til voksne via selskabet ATTIC Futura (i dag Cultfish Media), der udgiver "FHM" samt blade, primært målrettet teenagepiger. Divisionen udvidede i 2006 bl.a. aktiviteterne med salg i Ukraine og tilføjede et bogforlag til det tyrkiske joint venture, Dogan Egmont Publishing.

Omsætning 2006: 2.068 mio. DKK (2005: 1.986 mio. DKK).
Resultat før finansielle poster 2006: 139 mio. DKK (2005: 154 mio. DKK).

TV 2 Gruppen, Norge, hvor Egmont nu ejer 50 %, havde i 2006 en omsætning på 2.314 mio. NOK (2.145 mio. DKK) mod 1.944 mio. NOK (1.810 mio. DKK) i 2005. TV 2 Gruppens driftsresultat blev 32 mio. NOK (30 mio. DKK) sammenlignet med 209 mio. NOK (195 mio. DKK) i 2005. TV 2 Gruppen har i 2006 haft vækst i annonceindtægter og markedsandel. Nedgangen i resultatet skyldes primært investeringer i fremtidssikring af TV 2 Gruppens markedsposition, bl.a. via norske fodboldrettigheder samt opbygning og lancering af fodbold- og ungdomskanalen TV 2 Zebra samt af TV 2 Filmkanalen og TV 2 Nyhetskanalen. TV 2 Gruppen har desuden styrket sin position på andre platforme, navnlig internettet.

TV 2 Gruppen indgår i Egmonts omsætning med 214 mio. DKK og i resultat før finansielle poster med 4 mio. DKK. For perioden frem til november 2006 indgår 22 mio. DKK som resultat af kapitalandele i associerede virksomheder (2005: 65 mio. DKK).

Almennyttig virksomhed
Egmont har siden 1920 støttet sociale, kulturelle og sundhedsmæssige formål med mere end 1,5 mia. DKK i nutidskroner. I 2006 donerede Egmont 42 mio. DKK til 40 projekter og støttede desuden 305 familier med børn. Desuden har Nordisk Film Fonden kanaliseret 5 mio. DKK tilbage i filmbranchen. Blandt årets projekter er videreudvikling af Egmont Højskolen, hvor bl.a. handicappede unge mellem 18 og 25 år kommer på ophold.

Om Egmont
Egmonts fire nordiske divisioner står bag ugeblade og magasiner, tegneserier og ungdomsblade, spil og aktivitetsprodukter samt bøger og undervisningsmaterialer. Endvidere dækker Egmont film, tv-programmer, drift af biografer og tv-stationer samt interaktive spil, spillekonsoller og musik. Uden for Norden udgiver divisionen Egmont International med selskaber i 19 lande navnlig børnemedier. Fællesnævneren for Egmont er at skabe og formidle fortællinger.

Yderligere information:
Sascha Amarasinha
Koncernkommunikationsdirektør
Telefon: +45 33 30 51 40
Mobil: +45 61 62 29 73
sas@egmont.com