Logo

RSS Print

Svenske magasinudgivere bliver til en

Egmonts svenske magasinvirksomheder Hjemmet Mortensen og Egmont Tidskrifter fik i 2009 fælles ledelse, og samledes under navnet Egmont Tidskrifter. Året bød på reduceringer i medarbejderstab og organisatoriske omstruktureringer med etablering af et vækstcenter i Stockholm og Malmö

Egmont har udgivet magasiner i Sverige siden 1921. I alle årene har Malmö været base for Egmonts svenske magasinaktiviteter. I redaktionslokalet på Skepsgatan i Malmö er symbolikken ikke til at tage fejl af. På gangene hænger der skilte med kendte danske vejnavne, og fra panoramavinduerne er der udsigt over den 16 km lange Øresundsbro, der forbinder Sverige med Danmark.

640 km derfra, i den svenske hovedstad Stockholm, sidder de svenske kolleger som oprindeligt arbejdede i det norsk ejede Hjemmet Mortensen. Det er et typisk storbykontor på 5. etage – hvor blandingen af gamle og nye logoer viser, at her engang var en virksomhed med et andet navn og identitet. I januar blev de to virksomheder fusioneret under navnet Egmont Tidskrifter med hovedkontor i Stockholm og etablering af et kompetencecenter i Malmö, hvorfra bladet Hemmets Journal udgives. Det har år efter år positioneret sig som Sveriges største ugeblad.

Nye muligheder
"Vores norske navn, Hjemmet Mortensen, var stort set ukendt i Sverige. Derfor er vi glade for, at vi nu kan bygge oven på Egmont, der med sin historie og størrelse gør det muligt at lave nye forretninger. Vi har allerede haft møder med vores kolleger i Nordisk Film for at undersøge forskellige samarbejdsmuligheder. For eksempel lavede vi i efteråret en forhåndsvisning af en film, som Nordisk Film stod bag. Det var godt for vores annoncører – og både Nordisk Film og Egmont Tidskrifter fik noget positivt ud af det arrangement", fortæller Per Kjellander. Han var adm. dir. i det gamle Hjemmet Mortensen, og har bevaret positionen i det fusionerede selskab.

Et andet område hvor fusionen allerede har givet gevinst er på de faste trykudgifter. Hvor man tidligere var to forskellige virksomheder, har man nu en langt større volumen, når der skal forhandles med trykkerier. Det har allerede efter et år givet en stor besparelse.

"Vi var to forskellige virksomheder. I Stockholm er vi vant til at have specialmagasiner i små oplag og med små redaktioner, som er i en hård daglig konkurrence med andre. I Malmö har man i mange år lykkedes at fastholde Sveriges største ugeblad, og man har enlang tradition for at ramme målgruppen med godt redaktionelt stof. Ved at flytte de administrative funktioner og de øvrige udgivelser til Stockholm blev det muligt at fokusere, så man i Malmö kan fortsætte succesen med Hemmets Journal".

Kulturen skal med
Anette Nilsson, Office Manager Malmö, ser positivt på fusionen af de to selskaber, og peger på at den væsentligste udfordring er kulturel: "Vi har fra basen i Malmö en lang Egmont-tradition og et magasin, der er kendt af alle. Vi kommer også fra en by og kultur, hvor man gør meget ud af at skabe et miljø, hvor alle kender hinanden", forklarer Anette.

Mange virksomheder holder en julefest i december. Men i Malmö er det koncept udvidet, så man også sørger for at lave et juletræsarrangement med familier og børn. På den måde er alle rustet godt sammen, og man har relationer ud over arbejdet.

Men det store ved fusionen er jo, at vi nu har fået en helt anden base, end før. Både i forhold til annoncering, men også på for eksempel it-området", forklarer Anette Nilsson og bliver bakket op af hendes stockholmske kollega, Mats Lagerholm, Sales Director:

"Egmont har haft en god kontakt og et fantastisk ry i forhold til mediebureauerne. Før var vi nærmest kun nicheblade – men nu har vi også fået en række brede titler, og med Hemmets Journal i spidsen har vi mange flere muligheder for at lave særlige annoncepakker til vores kunder". Mats Lagerholm kom til Egmont fra det store svenske dagblad Expressen.

Han kom til en virksomhed med kendte titler, men hvor navnet gav problemer i kommunikationen: "Da jeg kom til det daværende Hjemmet Mortensen i 2007 var det en virksomhed hvor alle kendte et eller flere af titlerne – men de færreste kendte virksomheden bag. Det har ændret sig. For Egmont-navnet står langt stærkere, og i branchen er det en virksomhed, der er kendt som noget positivt".

Samles om værdierne
Egmont Tidskrifter starter i løbet af 2010 en intern forandringsproces for at fortolke og bygge videre på Egmonts tre nøgleværdier, rummelig, passion og ambition. Værdierne, der er helt nye for en stor gruppe af medarbejdere, skal skabe fundamentet for det nye selskab. Som Anette Nilsson beskriver det: "Vores største forskel er nok, at vi i Malmö har haft Egmont og hovedkontoret i København tættere på i så mange år. Det har måske givet en særlig Egmont-ånd her, som ikke findes endnu i Stockholm".