Logo

RSS Print

Senter for Krisepsykologi

Dødsfald blandt venner og i den nære familie kan være en alvorlig livskrise for et barn eller en ung. Det er noget, som barnet bærer resten af livet, og som kan true dets positive udvikling.

Alligevel oplever mange, at det er svært at tale med lærere, venner og andre om deres følelser og tanker. Egmont Fondens støtte til et norsk sorgcenter sikrer viden og formidling om børn og unge i sorg.

Senter for Krisepsykologi i Bergen er internationalt anerkendt og det fremmeste videns- og forskningscenter for sorg og krise i Norge. Centeret rådgiver regeringer og NGOer ved krisesituationer verden over.

I forbindelse med terrorhandlingerne i Norge den 22. juli 2011 spillede Senter for Krisepsykologi en helt central rolle som rådgiver for de norske myndigheder. Blandt andet stod centeret for planlægning af en stor del af det omfattende krise- og opfølgningsarbejde over for de berørte.

Egmont Fonden har gennem en årrække støttet Senter for Krisepsykologis arbejde på sorgområdet. Med den seneste bevilling skal centeret over de næste tre år blive i stand til målrettet at formidle lettilgængelig og anvendelsesorienteret viden om sorg og krise til den norske befolkning og til fagpersoner i og uden for Norge.

Det skal fx ske gennem udvikling af håndbøger, selvhjælpsredskaber og nyudviklede e-læringsmoduler, som formidler viden om sorgprocesser, samt om, hvordan man bedst støtter mennesker i sorg.

Endvidere gennemfører Senter for Krisepsykologi et stort forskningsprojekt om de efterladte familier og venner efter terrorhandlingerne i Norge. Projektet skal skabe ny viden om sorgreaktioner og støtteforanstaltninger samt komme med konkrete anbefalinger til forbedring af kriseberedskaber.