Logo

RSS Print

Sæde nummer 29.000

Det var en af de større investeringer i Egmonts historie, da Nordisk Film Biografer i april 2013 opkøbte den norske biografkæde Oslo Kino. Nordisk Film Biografer råder nu samlet over 29.000 biografsæder.

Vidensdeling på tværs af Skagerrak

Efter opkøbet af Oslo Kino er samarbejdet gået godt. Rigtig godt. Når man slår to store biografkæder sammen, er der mulighed for at lære af hinanden. Oslo Kino er langt med automatisering og digitalisering på en række punkter, og her kan de danske biografer lære noget. I Danmark er man til gengæld længere fremme i udvikling af og træning i servicekoncepter, så her går inspirationen den anden vej.

"Vi har ejet KinoCity i Drammen i mange år og var allerede før købet af Oslo Kino til stede i det norske kulturlandskab. Det minder på mange måder om det danske. Filmudbuddet er stort set det samme – med væsentlig tyngde på lokale titler i både Norge og Danmark - og gæsterne skal behandles på samme måde. Det nordiske marked er i forvejen det marked, som vi forstår bedst, og der er relativt få praktiske og kulturelle forskelle." siger John Tønnes.

Som et led i integrationen mellem de danske og norske aktiviteter gennemføres i disse måneder en række analyser af biografdriften i de to lande. Formålet er at finde frem til den bedste praksis i begge lande. Analysen berører alle aspekter af biografvirksomheden, eksempelvis investeringspolitik og -planer, teknologivalg, interne procedurer og processer, gæstebetjening, 'det gode værtsskab', medarbejderudvikling og salgskoncepter. Målet er at hæve barren og indføre bedste praksis og målstyring i begge lande.

Ny nordisk ledelse

Der er ca. 300 medarbejdere i den norske biografvirksomhed, og de har efter opkøbet ikke mærket den store forskel i dagligdagen med en ny ejer. De norske biografer drives stadig lokalt med en stærk norsk ledelse i Oslo og med stærke lokale biografchefer i de enkelte biografer. Filmudbuddet bestemmes også fortsat i Norge, og selvom både de norske og de danske biografer står foran en spændende udvikling og øgede investeringer, vil der ikke blive lavet om på dette.

Det er primært på det øverste ledelsesniveau, der er sket ændringer siden opkøbet, og der blev i august, 2013 etableret en ny fælles nordisk ledelse. Formålet med dette var, at sikre og videreudvikle hele biografområdet med fokus på gæster, kunder og mar­kedet i øvrigt. Forretningerne skal samarbejde godt og tæt på tværs af biograforganisationen og være vel afstemt med Nordisk Film og Egmont. "Som delmål har der været fokus på at sikre et godt organisatorisk grundlag for effektiv drift, hurtig teknologisk og systemmæssig udvikling, tydeligere prioritering mellem vækstmuligheder i begge lande samt øget mobilitet og dynamik i organisationen," fortæller John Tønnes.