Logo

RSS Print

Sådan tjener du penge online

Nettavisen har for første gang overskud midt i en svær tid generelt for nyhedsmedier. Hurtige nyheder, meget lidt administration, en fleksibel annonceafdeling og en stærk innovationskraft ligger bag.

På første sal i et diskret kontor i Oslos Grønlandkvarter er der hek­tisk aktivitet blandt Nettavisens medarbejdere. Det gælder om at være først med de væsentlige nyheder og aldrig dårli­gere end nummer to.

"Som læser vil du næppe lægge mærke til om en artikel er publiceret 15.34 eller 15.39, men for journalisterne er det en kæmpe motivationsfaktor," fortæller chef­redaktør Gunnar Stavrum.

Nettavisen blev skabt i 1996 med rekla­meindtægter som eneste indtægt. Nogen hævder, at det er verdens første selvstæn­dige digitale avis. Selskabet har siden været igennem en del køb, salg, op- og nedture. Mest det sidste. Men det er altid lykkedes Nettavisen at overleve. Efter 16 års eksistens er Nettavisen nu blandt Norges ti største websites med 1,4 millioner læsere om ugen og er Norges største nyheds­avis, som kun udkommer digitalt. I 2011 gav forretningen for første gang overskud.

Journalistisk har det været vigtigt for Nettavisen at po­sitionere sig på enkelte områder, hvor man kunne indtage en nicheposition. De har kørt serier om både religion, indvan­dring, infrastruktur og statens håndtering af personlige skyldnere. Og som følge af mantraet om at være først med nyhederne, stilles der stor krav til kildekritik. "Som online medie er det meget let at kopiere fra andre, men vi skriver ikke på bag­grund af spekulationer," under­streger Gunnar.

IND TIL BENET

Chefredaktøren kom til Nettavisen, da denne midlertidigt var en del af TV 2 fra 2003 til 2009. Han fortæller om den se­neste udvikling: "Da vi blev skilt ud fra TV 2 i 2009, valgte vi at skære ind til benet, så alt, hvad der ikke var kerneforretning, blev droppet. Samtidig arbejdede vi hårdt for at gøre os mere fleksible ved at skære selve ledelsesledet væk." Det lykkedes at skære omkostninger med 50 pct. samtidig med at trafikken steg og steg.

I dag er der 55 medarbejdere tilbage og ingen har udelukkende ledelsesmæs­sige opgaver. Gunnar Stavrum sidder midt i det hele - ikke i et hjørnekontor af glas. Det er en del af filosofien. Alle tager del i det operationelle arbejde. Journalistiske ledere publicerer også artikler. Det skaber også et miljø for korte beslutningsveje og hurtig innovation.

ANNONCESALG

I annonceafdelingen betyder det, at man hurtigt kan lave individualiserede løsninger til de store kunder, hvilket har givet Nettavi­sen et ry for at være ekstremt løsningsorien­terede i det norske erhvervsliv.

Salgsdirektør Christine Skansen forkla­rer om Nettavisens tilgang til annoncemar­kedet: "Vi er begyndt at arbejde med større annoncer og større brands." Hellere et godt samarbejde med få store, end mange små annoncører, synes reglen at være. Eksem­pelvis præsenterede Nettavisen for nyligt en Pepsi-annonce versioneret til mænd og kvinder på Nettavisens side 2 og 3.

Med gode trafiktal og et stærkt sælger­team bestående af både unge og erfarne sælgere havde Nettavisen en annoncevækst fra 45 mio. NOK i 2010 til over 50 mio. i 2011. I år forventes en højere annonce­vækst end markedet generelt.

INNOVATION

I den anden ende af lokalet sidder Pål Nisja. Han er Head of Business Development. I det daglige opererer hans afdeling som en pro­dukttornado, der kaster nye idéer op i luf­ten for at tage livet af dem kort efter. Over fem år er 100 projekter startet. Af dem er 20 tilbage. Den største succes er samar­bejdet med Norsk Tipping om at udbyde sportsspil. Det er en forretning, som i sig selv omsatte 10 mio. kr. sidste år. Et andet projekt er 'Mitt op­drag', som har til formål at konkurrere med De Gule Sider ved at tilbyde kontakt til bl.a. håndværkere.

"Vi opererer på den måde, at vi går til en eksisterende kommerciel aktør og samarbejder med dem frem for at finde på alt selv," siger Pål Nisja. Og de er klar til at dræbe alle projekter, som ikke giver 50.000 NOK i rent overskud efter seks måneder.

"Jeg kan ikke forklare, hvorfor noget er godt. Vi kan kun se det ved at teste og af­prøve forskellige koncepter, og det kræver i høj grad ledelsesmæssig frihed til at prøve alt muligt af," siger Pål.

"Vi har 1,4 mio. mennesker, som hver uge går igennem den butiksgade, som vi kalder Nettavisen. På den gade er det vores job at tilbyde så mange forskellige butikker som muligt men også at lukke dem, som ikke kører godt."

Afdelingens mangel på rammer kom­mer også til udtryk i dens titel, som ikke bli­ver mere konkret end "Andre indtægter". Den omsætter 25 mio. NOK om året og målet er næsten en fordobling i 2014.

Og selv om Pål og teamet sidder i sin egen del af det store kontor, kigger de også på selve det redaktionelle indhold, hvor fremtiden vil byde på betaling for mobil adgang – især det indhold til mænd, som befinder sig på side 3.

SOCIALE MEDIER

Gunnar Stavrum mener, at Nettavisen har en opgave fremover i at skabe mere dialog. I alt hvad Nettavisen gør, har de indtil nu været en udfordrer til de etablerede medier, som får statsstøtte på baggrund af deres trykte udgivelser. Men tiderne er ved at skifte. "På konferencer bliver jeg nu place­ret som taler blandt etablerede medier, hvor underskoven af bloggere er de nye udfor­drere. Det er en verden, som vi skal vænne os til at agere i. Både ved at skrive mere i retning af dialog men også ved at samar­bejde med bloggere, hvor det er relevant. Vi bruger nul kroner på markedsføring, så vi vil i høj grad bruge sociale medier til at skabe loyalitet og engagement fremover," siger Gunnar Stavrum.

Om vækstraterne fortsætter for den 16 år gamle digitale udfordrer er umuligt at spå om, men grundstenen er lagt. ▀

 

Fakta

• Nettavisen blev etableret i 1996

• Hos TV 2 er Sumo og tv2. no startet som del af Nettavisen

• Købt af tyske Lycos i 2002

• Ejet af Egmont siden 2006. Først gennem TV 2 - siden i direkteejerskab sammen med A-pressen.

• Udkommer på iPad, mobil og web

• Nettavisen indeholder ny­heder, sport og økonomi

• Side 2 indeholder livsstil­sindhold for kvinder

• Side 3 indeholder livsstilsindhold for mænd