Logo

RSS Print

Rekordresultat for Egmont

Egmont øger resultat før skat med 50 % til 437 mio. DKK. Egenkapitalen er forrentet med 24 %. Der er tale om Egmonts bedste resultat nogensinde.

Egmonts resultat før skat i 2003 udgjorde 437 mio. DKK, en forbedring på 146 mio. DKK i forhold til 2002. Resultat efter skat blev 357 mio. DKK mod 199 mio. DKK i 2002.

Nettoomsætningen i 2003 udgjorde 8.226 mio. DKK, en reduktion på 690 mio. DKK (8 %) i forhold til året før. Faldet relateres til valutakursændringer, afvikling af tabsgivende aktiviteter samt et lavere salg af spillekonsoller i forhold til tidligere år, hvor salgstallene toppede ved lancering af nye modeller, kombineret med prisfald. Alene valutakursændringer har medført en omsætningsreduktion på 225 mio. DKK.

Resultatet, som er Egmonts bedste resultat nogensinde, er tilfredsstillende. Resultatfremgangen er udtryk for en forbedring af den underliggende drift.

Koncernchef Steffen Kragh siger: "Vi har i 2003 fortsat arbejdet med fokus på lønsomhed og har nu etableret en god platform for Egmonts videre udvikling. Soliditeten er forbedret til 35 % ultimo 2003, en fremgang fra 21 % på to år. Dette muliggør fortsatte investeringer i kreativitet og udvikling af Egmont Fondens virksomheder i de kommende år, hvad enten det er magasiner, undervisningsmaterialer, bøger eller levende billeder."

Forretningsområder

Egmont Magazines har øget bladporteføljen fra 67 titler i 2002 til 74 titler i 2003. Væksten er skabt ved lancering af nye titler og gennem akkvisitioner. Ugebladene fra Egmont Magazines læses hver uge af flere end fem millioner læsere i Norden. Egmont Magazines opnåede i 2003 atter et rekordresultat og styrkede samtidig sin position på det skandinaviske marked.
Omsætning 2003: 1.350 mio. DKK (2002: 1.379 mio. DKK).
Resultat før finansielle poster 2003: 258 mio. DKK (2002: 207 mio. DKK).

Egmont Kids & Teens leverer trykt underholdning til børn og unge gennem stærke brands samt anvender indhold og brands i elektroniske medier samt til spil, aktivitetsprodukter og merchandise, der bygger herpå. Egmont Kids & Teens har med fokus på nylanceringer og satsningen på digitale medier styrket sin position i 2003.
Omsætning 2003: 1.258 mio. DKK (2002: 1.210 mio. DKK).
Resultat før finansielle poster 2003: 142 mio. DKK (2002: 134 mio. DKK).

Egmont Books solgte i 2003 over 13 millioner bøger. I 2003 fortsatte arbejdet med at integrere divisionens bogforlag, først og fremmest gennem fusionen af danske Aschehoug og Lademann. Det fortsættende selskab, Aschehoug, er Danmarks næststørste forlag. Heri indgår også Alinea, det største skolebogsforlag i Danmark, der blev et helejet Egmont-selskab i 2003.
Omsætning 2003: 1.168 mio. DKK (2002: 1.136 mio. DKK).
Resultat før finansielle poster 2003: 47 mio. DKK (2002: 38 mio. DKK).

Egmont Nordisk Films forretningsmæssige og kreative grundlag inden for kerneområderne film, tv og spil er styrket i 2003. En række af produktionerne har været succesrige, og kerneområderne har samlet set opnået et positivt resultat. Herudover har Egmont Nordisk Film været kraftigt engageret i fx filmlaboratorier og distributions-racking. Med stigende digitalisering og ændrede markedsbetingelser har det været dyrt for Egmont Nordisk Film at tilpasse disse områder. Tilpasningsprocessen er langstrakt, og den har også i 2003 samlet givet negativt resultat, som inkluderer engangsomkostninger til afviklinger.
Omsætning 2003: 2.566 mio. DKK (2002: 3.210 mio. DKK).
Resultat før finansielle poster 2003: (34) mio. DKK (2002: (10) mio. DKK).

Egmont International udgiver blade og bøger i talrige genrer og formater i 18 lande uden for Norden. I 2003 har divisionen oplevet en oplagsfremgang for en række produkter. Fremgangen skyldes blandt andet øget fokus på redaktionel udvikling og markedsføring. Endvidere har Egmont International fokuseret på lønsomhed gennem frasalg eller optimering af tabsgivende enheder. Der er nu skabt en god platform for fremtiden.
Omsætning 2003: 1.870 mio. DKK (2002: 1.976 mio. DKK).
Resultat før finansielle poster 2003: 29 mio. DKK (2002: (162) mio. DKK).

TV 2 Gruppen, Norge havde i 2003 en omsætning på 1.618 mio. NOK (1.505 mio. DKK) og opnåede et resultat før skat på 200 mio. NOK (186 mio. DKK), 30 mio. NOK (28 mio. DKK) bedre end i 2002. Egmont ejer 33,3 % af TV 2 Gruppen. Egmonts andel af TV 2 Gruppens resultat, der bogføres under finansielle poster, udgjorde 62 mio. DKK i 2003.

Den Almennyttige Virksomhed

I 2003 uddeltes 32 mio. DKK gennem Egmont Fondens almennyttige virksomhed, som siden 1920 har støttet projekter og initiativer, der skal forbedre levevilkårene for socialt udsatte børn og unge. Flere af projekterne i 2003 har haft fokus på formidling af væsentlige emner i en tilgængelig og underholdende form. Projekterne er henvendt til børn og unge, som stiller stadig højere krav til kvaliteten og oplevelsesaspektet i deres læreprocesser, hvad enten det drejer sig om uddannelse eller fritid.

Yderligere information:
Sascha Amarasinha
Kommunikationsdirektør
Telefon: +45 33 30 51 40
Mobil: +45 61 62 29 73
sas@egmont.com