Logo

RSS Print

Præcisering om Egmont og partistøtte

Flere danske medier skrev i sidste uge, at Egmont økonomisk støtter Venstre og Konservative, hvilket fremgår af regeringspartiernes 1999-regnskaber. Beløbene er ikke angivet i avisen.

Egmont koncernkommunikation skal hermed præcisere, at Egmont indtil juli 2001 helt åbent har støttet en række af de forligsbærende og erhvervsvenlige partier med 25.000 kr. Støtten er i flere år givet bredt og navnlig i forbindelse med oplysningsarbejde op til EU-afstemninger. Sidste år modtog Europabevægelsen, Det Radikale Venstre, Konservative og Venstre hver 25.000 kr. Året før blev yderligere to organisationer, der arbejder med EU-spørgsmål, desuden støttet. Tidligere er også partiet CD blevet støttet med 25.000 kr.

Der har ikke været krav om modydelse for støtten udover, at Egmont ønsker at fremme bredt, politisk oplysningsarbejde. Støtten er givet åbent og fremgår af partiernes regnskaber, når den overstiger 20.000 kr.

Egmonts nye ledelse besluttede i efteråret 2001 at indstille traditionen med at støtte partier og organisationer økonomisk.