Logo

RSS Print

Nyt rekordresultat for Egmont

Egmonts resultat før skat (før fortjeneste fra salg af IO Interactive) er øget med 20 % til 522 mio. DKK. Dette er mediekoncernens bedste resultat nogensinde.

Mediekoncernen Egmont opnåede i 2004 sit hidtil bedste resultat. Egmonts blade, bøger, levende billeder, undervisningsmaterialer og øvrige medier genererede et resultat før skat i 2004 (før fortjeneste fra salg af IO Interactive) på 522 mio. DKK, en forbedring på 85 mio. DKK i forhold til 2003. Dertil kommer fortjenesten fra salget af ejerandelen i spilproducenten IO Interactive på 92 mio. DKK, hvilket bringer resultatet før skat op på 615 mio. DKK.
Resultat efter skat er 545 mio. DKK mod 357 mio. DKK i 2003.

Nettoomsætningen udgør 7.962 mio. DKK, en reduktion på 264 mio. DKK i forhold til året før. Faldet skyldes navnlig valutakursændringer, frasalg af virksomheder samt lavere salg af spillekonsoller kombineret med prisfald.
Resultatet er tilfredsstillende. Alle forretningsområder bidrager positivt til det samlede resultat.
Soliditeten er forbedret til 45 % ultimo 2004, en fremgang fra 21 % på tre år. Dermed er skabt en god platform for nye investeringer både i form af organisk vækst og opkøb.
Koncernchef Steffen Kragh siger: "Vi har i 2004 realiseret Egmonts bedste resultat nogensinde. Resultatet præges ikke af større enkeltbegivenheder, men af generelt god lønsomhed i selskaberne. Vi har i 2004 fokuseret på udviklingen af vore virksomheder, medier og medarbejdere. Herunder er investeret ressourcer i digitalisering, så Egmont udover at levere fortællinger på papir kan indtage en central rolle som skaber og leverandør til forbrugernes skærme."

Forretningsområder

Egmont Magazines' bladportefølje er i 2004 øget med 10 titler til 87. Væksten er skabt ved både lancering af nye titler og gennem opkøb. Parallelt hermed er sat betydelige redaktionelle og markedsføringsmæssige ressourcer ind på at udvikle og styrke bladene. Resultatet er stort set på niveau med året forinden, når der korrigeres for, at der i 2003 realiseredes en gevinst ved salg af fast ejendom.
Omsætning 2004: 1.359 mio. DKK (2003: 1.350 mio. DKK).
Resultat før finansielle poster 2004: 228 mio. DKK (2003: 258 mio. DKK).

Egmont Kids & Teens leverer trykt underholdning til børn og unge samt anvender indhold og brands i elektroniske medier samt til spil, aktivitetsprodukter og merchandise. Med fokus på nylanceringer og satsning på digitale medier har Egmont Kids & Teens styrket sin position i 2004.
Omsætning 2004: 1.271 mio. DKK (2003: 1.244 mio. DKK).
Resultat før finansielle poster 2004: 148 mio. DKK (2003: 142 mio. DKK).

Egmont Books udvikler, forædler og formidler skønlitteratur og sagprosa, som skal give kundskab, underholdning og læseoplevelser. Egmont Books havde et samlet salg på over 14 millioner bøger i 2004. Resultatet i 2004 bærer præg af omkostninger til udvikling og implementering af et nyt bogklubsystem samt, at indtjeningen i den svenske forlagsvirksomhed har været utilfredsstillende.
Omsætning 2004: 1.226 mio. DKK (2003: 1.168 mio. DKK).
Resultat før finansielle poster 2004: 17 mio. DKK (2003: 47 mio. DKK).

Egmont Nordisk Film skaber og formidler elektroniske fortællinger. Divisionen har i årets løb været involveret i produktioner og produkter, som forbrugerne har taget godt imod. Samtidig har en styrkelse af driften samt øget markedsorientering bidraget til det positive resultat.
Omsætning 2004: 2.149 mio. DKK (2003: 2.566 mio. DKK).
Resultat før finansielle poster 2004: 43 mio. DKK (2003: (34) mio. DKK).

Egmont International udgiver blade, førskoleprodukter og bøger i 17 lande uden for Norden. I 2004 er realiseret oplagsfremgang for en række produkter. Resultatfremgangen skyldes dels forbedrede dækningsgrader, dels den flerårige indsats med at restrukturere eller frasælge tabsgivende aktiviteter.
Omsætning 2004: 1.938 mio. DKK (2003: 1.884 mio. DKK).
Resultat før finansielle poster 2004: 128 mio. DKK (2003: 29 mio. DKK).

TV 2 Gruppen, Norge havde i 2004 en omsætning på 1.776 mio. NOK (1.579 mio. DKK) og opnåede et resultat før skat på 145 mio. NOK (129 mio. DKK), 55 mio. NOK (49 mio. DKK) lavere end i 2003. Egmont ejer 33,3 % af TV 2 Gruppen. Egmonts andel af TV 2 Gruppens resultat, der bogføres under finansielle poster, udgjorde 43 mio. DKK i 2004.

Den Almennyttige Virksomhed
Egmont har siden 1920 støttet sociale, kulturelle og sundhedsmæssige formål, ikke blot med donationer, men også via ideudvikling og egne initiativer. Støttebeløbet svarer samlet til mere end 1,5 mia. DKK i nutidskroner. I 2004 uddeltes 38 mio. DKK til 16 projekter. Desuden fik 302 familier med børn direkte økonomisk støtte. Fællesnævneren for donationerne har været ønsket om at fremme det gode liv for børn og unge. Projekterne omfatter bl.a. nye typer museums-aktiviteter målrettet børn, utraditionelle integrationsprojekter samt faglig og formidlingsmæssig udvikling på undervisningsområdet.

Yderligere information:
Sascha Amarasinha
Kommunikationsdirektør
Telefon: +45 33 30 51 40
Mobil: +45 61 62 29 73
sas@egmont.com