Logo

RSS Print

Ny start for Norges største bladhus

For Hjemmet Mortensen har det seneste år stået i forandringernes tegn. Strategien er blevet revurderet, mere end hver fjerde medarbejder har forladt virksomheden, og de tilbageblevne har fået nye roller og nye kompetencer. Fokus er på at skabe lønsomhed i en digital fremtid.

Det kan lyde som en uoverstigelig opgave. At reducere omkostningerne med et trecifret millionbeløb, skille sig af med mere end hver fjerde medarbejder, ændre organisationen, indføre nye arbejdsrutiner for blade og magasiner, lægge strategier for den digitale fremtid. Og samtidig vinde markedsandele midt i den værste lavkonjunktur i årtier.

Det var imidlertid, hvad opgaven lød på for Hjemmet Mortensen i 2009. Og ledelse og medarbejdere i Norges største magasin- og ugebladskoncern tog ikke alene udfordringen op. De nåede også i mål.

"Det har været en meget hård periode for både medarbejderne og ledelsen. Jeg er virkelig imponeret og stolt over indsatsen i den proces, vi har været igennem," siger adm. direktør Anne Britt Berentsen. Vi møder hende i Hjemmet Mortensens hovedsæde, en rummelig og lys etageejendom i Nydalen i det nordlige Oslo. Med til samtalen er også Axel Walø, direktør for det digitale område. Det er også ham, der har stået i spidsen for det store projekt med at omdanne Hjemmet Mortensen til "Nye HM" – en proces, der allerede begyndte i 2008.

"Vi var nødt til at revurdere vores strategi i lyset af markedets bevægelse væk fra print og over mod digitalisering. Indtægterne gik en vej og omkostningerne den anden. Vi skulle gå fra at være en ledende magasinudgiver til et moderne mediehus, der også skaber lønsomhed på det digitale område," fortæller Anne Britt Berentsen. "Det indså vi tidligt, og da finanskrisen brød ud, var vi allerede i gang, og organisationen forstod nødvendigheden af processen. Det er ikke et spareprojekt, men et moderniseringsprojekt, der drejer sig om at finde de bedste og mest effektive måder at arbejde på," siger Anne Britt Berentsen.

Nye roller og kompetencer
Den strategiske omstrukturering, der involverer hele organisationen indebærer også store besparelser. I løbet af 2009 har Hjemmet Mortensen sagt farvel til cirka 150 medarbejdere – 28 procent af staben – som led i besparelser på op mod 200 mio. kr. Projekt Nye HM startede imidlertid et helt andet sted: Man skulle definere den nye organisation, dens kompetencer, ressourcebehov og roller.

"Vi gjorde meget ud af at involvere de ansatte helt fra starten. Omkring 70 medarbejdere deltog direkte i de 15 arbejdsgrupper, som vi nedsatte, og derudover holdt vi orienteringsmøder og informerede via intranet," fortæller Axel Walø. "Det var utroligt vigtigt at have en åben dialog med de ansatte og involvere dem. De skulle vide, at der ikke har en skjult dagsorden," tilføjer Anne Britt Berentsen.

"Et andet væsentligt element var den stramme tidsplan. Vi overholdt den tidsplan, som vi havde meldt ud, hvilket er afgørende i sådan en proces. I løbet af få måneder havde vi afklaret, hvordan vi skulle arbejde og organisere os, og først derefter tog vi hul på spørgsmålet om bemanding. Det var vigtigt at skille tingene ad på den måde," understreger Axel Walø.

I den næste periode med omflytninger og fratrædelser blev medarbejderne involveret gennem en grundig dialog med tillidsrepræsentanterne samt en åben proces om nye arbejdsfunktioner, hvor alle medarbejdere kunne tilkendegive deres interesser og kompetencer i forhold til de nye roller.

Mindre kontrol
Det mest omfattende projekt har været udviklingen af nye roller og rutiner på redaktionerne for de omkring 40 forskellige blade og magasiner, som Hjemmet Mortensen udgiver.

"I den nye redaktionelle organisation har vi i høj grad taget skabeloner i brug i produktionen og lagt fire roller og kompetencer sammen til en rolle som redigerende med så få kontrolprocesser som muligt. Dermed kan vi producere blade og magasiner mere effektivt og med færre ressourcer end før," fortæller Axel Walø.

For at gøre det muligt er der investeret i ny teknologi og i et kraftigt kompetenceløft til medarbejderne. Alene i 2009 investerede Hjemmet Mortensen 11 mio. norske kroner i kurser og efteruddannelse.

"Vi havde kompetencerne i huset, men det var spidskompetencer, så vi har skullet udvikle nye roller, hvor medarbejderne skal kunne beherske flere funktioner. Det er et langt forløb, som ikke er afsluttet endnu. Samtidig skal vi sikre os, at vi bliver ved med at arbejde på de nye måder og ikke glider tilbage i de gamle," siger Axel Walø.

En større arbejdsbyrde
Ændringerne på Hjemmet Mortensen kommer fysisk til udtryk i hovedsædet, hvor flere medarbejdere i dag sidder i åbne landskaber frem for på lukkede kontorer."Der bliver arbejdet mere på tværs end tidligere, arbejdsrutinerne er forbedret og nogle produkter er nedlagt. Mange medarbejdere oplever formentlig også et større arbejdspres end tidligere", medgiver Anne Britt Berentsen.

"Derfor er det vigtigt, at vi bliver ved med at fokusere på at optimere arbejdsrutinerne. Vi har hele tiden været åbne om, at medarbejderne ville få en mere travl, men også mere spændende og sjov hverdag i det nye Hjemmet Mortensen," siger Anne Britt Berentsen.

Digitale muligheder
Hun understreger, at organisationen i 2009 har nået de mål, som man satte for det store projekt, og på samme tid har selskabet erobret markedsandele, så man nu sidder på 54 procent af ugeblads- og magasinmarkedet i Norge. I de kommende år bliver den store udfordring at udnytte Hjemmets Mortensens stærke markedsposition og indholdsmæssige kompetencer på de digitale platforme og samtidig skabe lønsomhed.

"Fremover skal vi spille den samme store rolle på nettet, som vi gør på printområdet i dag. Vi tror på en flermedial model og er allerede kommet relativt langt på kort tid med bl.a. websitet klikk.no, hvor vi har samlet temaerne i en fælles portal," siger Anne Britt Berentsen.

 

 

 

Forandringer har været nøgleordet i Hjemmet Mortensen i 2009. Et af nøgleordene for 2010 er digitalisering, i spidsen er Axel Walø, direktør for det digitale område.