Logo

RSS Print

Nordisk samarbejde puster nyt liv i klassiker

På blot to år har Egmonts skandinaviske forretning for tegneserier og andre medier til børn genfundet sin kampform og har vendt de midlertidigt røde tal fra finanskrisen til positive resultater, som overgår selv de mest optimistiske forventninger. Det er sket at arbejde på tværs af Skandinavien for at udnytte fælles fordele og rettigheder og ved at arbejde sammen om at revitalisere tegneserieklassiksere som Anders And-bladet.

I Skandinavien har Egmont tre selskaber, som minder en del om hinanden. De hedder Serieforlaget i Danmark og Nor­ge og Kärnan i Sverige. Et nyt, fælles navn vurderes, men samarbejdet har allerede fun­geret i længere tid, og de tre selskaber har siden april 2011 haft fælles ledelse.

Category managers

Det hele startede med fælles category ma­nagers, som arbejder på tværs inden for en bestemt produktkategori for at udnytte indhold på tværs frem for at udvikle nyt indhold to forskellige steder.

"Det letteste er at oversætte og versio­nere bladene til børn i førskolealderen og internationale trend-produkter," forklarer Anita Tveten, som er forlagsdirektør i Se­rieforlaget og Category Manager for Disney magasiner i Skandinavien. Indholdet i disse er meget standardiseret og kræver ikke lo­kal bearbejdning.

Skandinavisk samarbejde

Et øget samarbejde har stillet store krav til alle medarbejdere, som nu på tværs af tre lande skal kunne orientere sig om hinan­dens møder og kunne fungere som både leverandør og modtager af indhold. "Men det øger naturligvis alles kompetencer at være tvunget til at arbejde internationalt," mener Anita Tveten.

Business Area Manager Anders Krok­foss er blandt andet ansvarlig for Anders And-bladet i Skandinavien. Han mener, at det vigtigste i et skandinavisk samarbejde består i at alle formår at gå lidt på kom­promis med lokale ønsker, også selv om der er et godt kendskab til henholdsvis den danske, norske og svenske tegneserielæser bedst. "Samtidig erkender vi, at eksempel­vis Anders And er et omfattende projekt med både ligheder og forskelle imellem lan­dene. Vi arbejder skandinavisk hvor vi kan, og lokalt der hvor vi bør," forklarer han.

Historisk Anders And

At tegneserien er et centralt produkt for de tre forlag, hersker der ikke tvivl om. Faktisk udgiver Egmont over 90 pct. af tegneseri­erne på de skandinaviske markeder. Aldrig tidligere har tegneserien dog været i så hård konkurrence om børns tid som nu. Især Anders And-bladet – det største brand hos de skandinaviske Kids Media selskaber - mærker denne konkurrence, og i 2012 skal bladet styrke sin position.

"For 20 år siden var Anders And-bladet det naturlige tilbud, hvis du ville give dit barn en underholdende og lærerig efter­middag. I dag er tilbuddene mange, og børn tager flere af deres egne valg. Vi skal altså som tegneserieforlag kunne erstatte den forældrepåvirkning i retning af tegne­serien," siger Anders Krokfoss.

Arkimedes' varmestråle er den første af i alt seks historier i 2012, der skal sætte fokus på verdenshistorien og formidle en række historiske begivenheder på en sjov og anderledes måde. Historierne er uaf­hængige af hinanden og udkommer med 6-8 ugers mellemrum over hele året. Første stop på rejsen gennem historien er år 212 før vores tidsregning, hvor romerne og grækerne kæmpede om øen Sicilien.

"Vi har også netop igangsat et projekt med Egmont Creative Centre, som skal gøre vores historier tydeligere, mere visuelle og mere morsomme," forklarer Krokfoss. "Med initativet vil vi ramme de yngste børn bedre, end vi gør i dag, samtidig med at vi også rammer de voksne." Ved at præsen­tere børn tidligt for Anders Ands' univers er der større sandsynlighed for, at de bliver faste læsere i lang tid. Som en ambition for projektet skal alle historier kunne forstås uden at læse taleboblerne. Læserne vil op­leve de første ændringer i efteråret 2012.

63 års revitalisering

At bladet bliver genopfrisket er ikke nyt, mener Krokfoss. "Bladet har været i kon­stant udvikling i 63 år, men vi skal selv­følgelig respektere det originale univers i vores fælles strategi for bladet. Vi skal kunne udgive historier, som er aktuelle for børn i dag, men som ikke nød­vendigvis er det mest trendy. For så får Anders And ka­rakter af at være et kortvarigt modelune. Nedgangen i oplag er indtil videre blevet bremset. Derfor skal vi ikke revolutionere vores arbejde den næste tid, men i højere grad justere og optimere."

Revitalise­ringen af det klassiske blad sker som følge af en analyse, som kommer med flere interessante konklu­sioner om tegneserieforbrug i Skandinavien. Blandt andet læser de børn, som har flest gadgets, flere teg­neserier. Dermed kan man begrave eller i hvert fald spørge kritisk til myten om, at tablets skulle udgøre en konkurrent til den trykte tegneserie.

Anders And i klasselokalet

En anden pointe fra analysen er, at de fleste børn begynder at læse tegneserier, inden de er ni år gamle, så vinduet for at fange dedikerede tegneserielæsere er her. Derfor ligger der et stort potentiale i at få Anders And ind i klasselokalerne.

Og Anders Krokfoss er ikke i tvivl om, at vejen frem for Anders And blandt andet kommer til at ligge i klasseværelset. I øje­blikket gennemfører Serieforlaget i Norge et forskningsprojekt, hvor man vil doku­mentere, at børn lettere lærer at læse, når indholdet er noget, de rent faktisk har lyst til at læse. Et indledende projekt har været kørt med gode resultater på en enkelt skole og nu udvides til 10 nye skoler. Han under­streger dog, at bladet kun skal bruges som en belønning og et tillægsprodukt i skolen og ikke som en del af den teoretiske under­vis­ning.

"Det er stadig vigtigt, at børn opfatter bladet som underholdning."

Og det ser ud til, at det pan-skandivi­ske samarbejde, som har udgjort grundste­nen i det videre arbejde med Anders And-bladet, kan komme alle selskaber, og ikke mindst tegneserierne som medie, til gavn fremover.