Logo

RSS Print

Nordisk Film Talent Campus

Den danske filmproduktion i Nordisk Film øger deres allerede omfattende støtte til nye filmtalenter, og har derfor nu oprettet deres helt eget Nordisk Film Talent Campus.

"Der er et stort behov for at få nye talenter i gang og en vis træghed i miljøet, derfor inviterer vi nu unge filmskabere til at lave noget på Nordisk Film", siger Kim Magnusson, Nordisk chef for filmproduktionen i Nordisk Film. "På denne måde kan de hurtigere komme i gang med at lave det, de har lyst til, uden at vente på lange sagsbehandlingstider på div. andre institutioner".

På Nordisk Film Talent Campus arbejder minimum to filmhold kontinuerligt med produktion af kort og novellefilm i tre ugers produktionsforløb. Alt udstyr, klipperum og lyd er frit stillet til rådighed, ligesom Nordisk Films professionelle producere og produktionsfolk hjælper til, men brugerne må selv bestemme, hvad de vil lave.

Kim Magnusson fortsætter "Holdene skal finde hinanden i miljøet, ellers kan vi være med til at parre dem, og så er meningen, at de klarer sig selv under det meste af forløbet."

Han fortæller, at det er en blanding af filmskoleuddannede, Super16 folk og helt autodidakte filmskabere, der ansøger om at deltage i Nordisk Films Talent Campus. "Det er svært at komme i gang for nye talenter, ikke mindst på spillefilmsområdet, derfor er der brug for sådan et tilbud, for de nye kræfter SKAL frem," slutter han.

Nordisk Film er allerede stærkt engageret i udviklingen af nye talenter og støtter blandt andet Super16, Videomaraton og filmene fra de tre nordiske filmskoler.

2 hold starter fredag 2. september og kører 3 ugers forløb.
2 uger senere starter de næste 2 hold.

Ansøgninger i form af en projektbeskrivelse og en motivation til de første hold, skal 1. august være Nordisk Film i hænde hos Nordisk Film - Film Production, Mosedalvej 14, 2500 Valby, Att. Talent Campus, og derefter er der løbende ansøgning.