Logo

RSS Print

Med det lange lys tændt

Markedslederskab, forbedret indtjening og god omsætning på digitale produkter er i kikkerten for Egmonts koncernledelse. Koncernchef Steffen Kragh giver en række bud på, hvor den samlede mediekoncern skal bevæge sig hen på den lange bane.

Egmont har et langsigtet mål om at bygge ledende mediepositioner. Hvordan når vi det mål?
"Vi skal have stærke medievirksomheder, som har udviklingskraft. Vi har allerede i dag nogle meget centrale markedspositioner, da vi er blandt de tre største aktører på de fleste af vores medieområder i de mange markeder, vi er i. Men der er en konstant dynamik i forbrugernes måde at anvende medier på, og derfor skal vi fortsat udvikle produkt, indhold og form, så vi også i fremtiden skaber medieprodukter, der klarer sig godt i konkurrencen om forbrugernes tid. Derudover skal vi udvikle nye tilbud og services omkring vores eksisterende brands, så vi skaber flere indtægtsstrømme og merværdi."

Hvorfor er markedslederskab vigtigt?
"Markedslederskab er essentielt for os, fordi det giver udviklingskraft gennem størrelse og stordrift, det er et godt udgangspunkt for at få og skabe det bedste indhold og rekruttere de bedste talenter. Vi skal dog huske på, at forbrugeren er ligeglad med vores størrelse. Hun måler på relevans og værdi af hvert enkelt medieprodukt, og derfor står kampen også per artikel, per film, per tv-udsendelse, per online hit, per transaktion og så videre."

Et andet mål for koncernledelsen er forbedret indtjening, vil du knytte nogle ord til det?
"Mediekoncernen Egmont har klaret sig godt i krisen, men der falder stadig indtægter væk på etablerede produkter, fordi forbrugerne skifter platforme, og fordi der kommer stadig flere medier. I koncernledelsen har vi sat os et mål om, at øge driftsindtjeningen til over en milliard DKK, og dermed nå op imod en EBITDA-margin på 10 % i løbet af nogle år. Det opnår vi ved at fastholde fokus på effektivitet, på god udnyttelse af vores aktiver på tværs af koncernen, på sikring af gode rettigheder, og på at gå ud af projekter i tide, hvis de viser sig ikke at kunne blive rentable."

I september offentliggjorde koncernledelsen jagten på den digitale milliard, hvad betyder det?
"Jagten på den digitale milliard vil sige, at vores digitale produkter samlet skal omsætte for mere end en milliard danske kroner – og med en fornuftig indtjening vel at mærke. Vi har for nyligt søsat en digital strategi, der skal bane vejen for at kunne nå dette mål (Red: Læs mere om i strategien i detaljer senere i dette Hardcopy). Vores digitale kompetencer i Egmont skal forbedres, og vores digitale centre i København og Oslo arbejder med at bygge digital forretning. Vi vil undgå at bygge digital trafik uden indtjening. Det har vi af gode grunde ikke nogle færdige løsninger på, men der er et væld af spændende projekter i gang."

Du har flere gange nævnt et øget Egmont-fokus på tv, er det et specifikt indsatsområde for Egmont?
"I koncernledelsen tror vi på, at levende billeder på mange forskellige platforme kommer til at være en central del af manges medieforbrug i fremtiden. Derfor har vi investeret meget i tv, og vil fortsat gøre det, ligesom vi også vil investere i levende billeder på andre platforme."

Virksomhederne i Egmont opererer på hvert deres marked og under forskellige markedsbetingelser, men er der fælles udfordringer?
"Bestemt. Den første og mest centrale fælles udfordring er indhold, indhold og indhold. Der skal konstant skabes godt og relevant indhold i form af viden, oplevelser og underholdning. Egmont har utallige premierer hver dag, og hver af dem skal opleves som relevant af forbrugerne, der med det samme stemmer med deres pengepung.

Det andet er, at vores kunderelationer skal styrkes, så kunderne knyttes tættere til de enkelte produkter, brands og virksomheder. Med en høj forbrugerindsigt og en dyb relation til forbrugeren, kan vi skabe de bedste løsninger til gavn for forbrugeren, og dermed også for os på den lange bane.

For det tredje skal vi optimere vores annonceplatforme, så vi kan forbinde vores annoncører og vores kunder. Egmont har især store reklameindtægter fra magasiner og tv.

Det sidste og fjerde punkt er, at vi konstant må arbejde med at effektivisere. Når oplag og seere spredes ud på flere produkter, skal vi kunne drive en stærk medieforretning med lavere break-even punkter.