Logo

RSS Print

Løvehjerte og Unge & Sorg går sammen

Børn og unge, der lever med syge forældre og søskende, eller som mister forældre eller søskende, får nu ét sted at søge hjælp.

Egmont Fondens Løvehjerte, der rådgiver børn, fusionerer med Unge & Sorg, der hjælper unge mellem 16 og 28 år.

Centret bliver mere end summen af de to organisationer. Nyt er:

tilbud om hjælp til unge, som lever med alvorligt syge søskende, eller som har mistet en søster eller bror

børnerådgivning i både Odense og Århus, foruden København

Unge & Sorgs Videncenter udvides med forskningsaktiviteter, som også omfatter børn.

De to organisationer vil med fusionen skabe et landsdækkende tilbud med én indgang. – I dag findes der ikke tilstrækkeligt med tilbud til børn og unge i sorg, og de eksisterende tilbud er ofte meget spredte, siger direktør Preben Engelbrekt, der skal lede det nye "Børn, Unge & Sorg."

Det nye center skal være spydspids i udviklingen af tilbud. - Der vil være et tæt samspil mellem rådgivning, dokumentation og forskning, så vi hele tiden kan tilbyde børn og unge den bedst mulige støtte. Det nye center vil samtidigt arbejde for endnu større gennemslagskraft i forhold til politikere for at forbedre vilkårene for børn og unge, som på mange måder fortsat er en overset gruppe, siger Preben Engelbrekt.

Direktør for Egmont Fondens støtte- og bevillingsadministration, Henriette Christiansen, fremhæver, at børn og unge i sorg er et vigtigt satsningsområde for fonden. Fonden har over en årrække bevilget mere end 35 mio. kr. til initiativer på området. Midlerne er gået til at udvikle og drive Egmont Fondens psykologiske rådgivning Løvehjerte samt til at etablere et norsk sorgcenter med fokus på børn og unge i sorg. - Det er derfor med stolthed, at Egmont Fonden kan fortsætte sin indsats og medvirke til at sikre en langsigtet og bæredygtig forankring af Løvehjertes flotte resultater i et samlet, landsdækkende tilbud til en meget sårbar gruppe, siger hun.

Unge & Sorg finansieres i dag primært af satspuljemidlerne, de store kommuner og fonde. Egmontfonden, der har drevet Løvehjerte, fortsætter sin markante satsning på området med en større donation over en årrække.