Logo

RSS Print

Klage til Menneskeretsdomstolen

TV 2, DR, Dansk Journalistforbund og Nordisk Film TV klager til Menneskeretsdomstolen.
Politi-krav om udlevering af råbånd skal prøves ved Menneskeretsdomstolen i Strasbourg

TV 2, DR og Dansk Journalistforbund træder nu ind i Nordisk Film TVs tvist med politiet om udlevering af råbånd fra kontroversiel dokumentarudsendelse. Efter kendelser i byretten, Østre Landsret og Højesteret er sagen i dag indbragt for Menneskeretsdomstolen i Strasbourg. Parterne bag klagen mener, at sagen har skadelig effekt på journalisters fremtidige muligheder for at belyse væsentlige samfundsforhold via kritisk journalistik.

Advokat Tyge Trier, der fører sagen for Nordisk Film TV, TV 2, DR og Dansk Journalistforbund, siger:

"Vi ønsker, at den danske afgørelse også prøves internationalt. Højesteret hæmmer mediernes funktion i samfundet, hvis kildebeskyttelsen begrænses og fortrolige oplysninger prisgives. Når journalister skal afdække emner af offentlig betydning, kan skjulte optagelser være en nødvendig og væsentlig arbejdsform."

Menneskeretsdomstolen har tidligere værnet om journalistiske arbejdsmetoder og kildebeskyttelse i flere domme. Eksempelvis omstødte man en engelsk kendelse, hvor en journalist fik en bøde, fordi han ikke ville oplyse kilden til en historie om økonomiske vanskeligheder i et større selskab. Domstolen i Strasbourg understregede, at uden kildebeskyttelse vil kilder undlade at hjælpe medierne med at informere offentligheden om væsentlige sager.

Sagen med Københavns Politi er en udløber af dokumentarprogrammet "De pædofile danskere", sendt første gang på TV 2 i oktober 2000. En væsentlig del af optagelserne var med skjult kamera. Nordisk Film TV maskerede i redigeringen de medvirkende danske mænd for ikke at hænge enkeltpersoner ud. Politiet forlangte efterfølgende råbånd med flere af de medvirkende udleveret. Sagen har siden verseret i det danske retsvæsen. Menneskeretsdomstolen bliver nu den fjerde retsinstans, der vurderer politiets krav til Nordisk Film TV. Nordisk Film TV har tidligere fået medhold i byretten og Østre Landsret, men i Højesteret blev kendelsen 29. august delvis i politiets favør. Højesteret konkluderede, at Nordisk Film TV skulle udlevere dele af råbåndene, men afviste dog politiets krav om udlevering af alt materiale.

Dokumentarprogrammet afdækkede ny viden om mennesker og metoder i det pædofile miljø i Danmark, efter at en af journalisterne gennem 11 måneder med falsk identitet havde infiltreret medlemskredsen omkring foreningen Pædofilgruppen i Danmark.

883.000 seere fulgte programmet, der blev genudsendt og fulgt op med endnu en udsendelse. Journalisterne bag programmet fik efterfølgende Red Barnets børnerettighedspris.

Yderligere oplysninger:
Advokat Tyge Trier, 20 48 06 00.
Adm. dir. Lars Mandal, Nordisk Film TV Danmark, 36 18 83 53.
Generaldirektør Christian S. Nissen, DR, 35 20 80 12.
Informationschef Lasse Bjerre, TV 2, 65 91 12 44.
Forbundsformand Mogens Blicher Bjerregård, Dansk Journalistforbund, 33 42 80 00.
Pressechef Henrik Harring Jørgensen, Nordisk Film, 23 33 02 65.