Logo

RSS Print

Isbjørnen kaster sig over live underholdning

Nordisk Film har produceret film siden 1906, men er i dag en dynamisk, Nordisk underholdningsvirksomhed, som løbende afsøger nye, interessante forretningsmuligheder inden for kvalitetsunderholdning med bred, folkelig appel. I februar 2012 blev sløret løftet for Nordisk Films live produktion nogensinde, teaterkoncerten Hey Jude, og dermed også det nye forretningsområde NF Live.

Folkelig kvalitetsunderholdning, har altid været det der ken­detegnede produktioner fra Nordisk Film, som har produce­ret både film og tv gennem mange år. Nu satser isbjørnen på et nyt område inden for underholdningsverdenen, nemlig live produktioner. Ifølge adm. direktør Allan Hansen, må man gøre op med det klassiske billede af Nordisk Film som en virksomhed, der udelukkende har med film og biografer at gøre: "Nordisk Film er en underholdnings-virksomhed i bred forstand og det er natur­ligt for os at se os omkring efter forretningsmuligheder, hvor vi kan gøre brug af vores særlige kompeten­cer som f.eks. rettighedshåndtering, kommerciel indsigt, markeds­kendskab, publikumsforståelse og i det hele taget salg og markedsføring af oplevelser. Kort sagt: Vi kan få folk i sæderne, og så kan vi forene god kunst med det at drive en kommerciel forretning."

Det er tanken, at kom­binationen af Nordisk Films erfaringer og kompetencer blandet med de bedste kræf­ter inden for den levende scene­kunst skal rumme potentialet til både kommercielle og kunstneriske succeser. Allan Hansen fortsætter: "Med NF Live håber vi på at kunne skabe store publikumsoplevelser og også tiltrække nye målgrupper. Vi tror på, at succes avler succes og at en ny kommerciel aktør inden for live underhold­ning i Norden kun vil stimulere publikum til at gå endnu mere ud."

Live blockbusters

Allan Hansen har hyret tidligere direktør i Sandrew Metronome Distribution, Frederik Juul, til at stå i spidsen for det nye forret­ningsområde, som hedder NF Live. Frederik har ansvaret for at sikre Nordisk Film de rigtige projekter og de rigtige partnere inden for live underholdning, som kan være i forskellige genrer.

Første produktion er teaterkoncerten Hey Jude, som blev lanceret med et brag i februar og har premiere i julen 2012. Teaterkoncerten, som bygger på The Beatles' enorme sangkatalog, bliver til dato den største af slag­sen i Danmark med plads til 4200 mennesker i Forum i København til hver forestil­ling. Frederik Juul kalder det for "en teaterverdenens blockbuster", han uddyber: "Hvis der er en genre, der har bevist sit værd over de senere år i Danmark, så er det teater­koncerten. Den favner bredt og den favner et publikum, som normalt ikke definerer sig selv som et klassisk teaterpublikum. Til gengæld er det et publikum, som har et særligt forhold til den pågældende kunstner. At vi starter ud med Hey Jude er i virkeligheden det bedste billede på, hvad det er, vi vil med NF Live: At forene høj kunstnerisk kvalitet med bred appel. Vi tager fat i en udødelig succes som The Beatles og giver den nyt liv sammen med de dygtigste kræfter inden for teaterkoncerter og et stærkt cast. Det kan kun blive fantastisk."

Ambitioner og ydmyghed

Frederik Juul går til NF Lives første store projekt med både høje ambitioner og stor ydmyghed. Og ikke mindst med bevidstheden om, at der ligger en forpligtelse i at stå på skuldrene af en megasucces i form af den første danske Beatles-teaterkoncert Come Together, som solgte 160.000 billetter og i det hele taget arbejde med The Beatles' musik, som alle har et forhold til: "Der skal sælges virkelig mange billet­ter til den korte spilleperiode, vi har, men jeg tror på, at vi har alle forudsætninger for at lykkes og dermed få banet vejen for nye projekter, som vi gerne skulle have 2-3 af om året in­den for et par år eller tre. I første omgang glæder vi os vildt til at give folk et brag af en oplevelse med Hey Jude," slutter Frederik Juul.