Logo

RSS Print

Håndsrækning til tusinder af tvivlende forældre

I samarbejde med Undervisningsministeriet hjælper Egmont-skolebogsforlaget Alinea forældre med at forstå, forklare og lege med moderne matematik.

Vekslemetode? Regnestreg? Tallinje? Med et nyt website får alle forældre til skolebørn med matematik på skoleskemaet fra 4. august en tiltrængt håndsrækning. Skolebogsforlaget Alinea - der er ejet af Egmont - har i samarbejde med Undervisningsministeriet udviklet websitet "Forældrematematiktak" på adressen www.forældreunivers.dk.

På internettet kan forældrene fremover gratis hente hjælp og inspiration til leg eller snak om matematik og få viden om de nye metoder og faglige mål i matematikundervisningen. Websitet er det første af sin slags i Danmark.

"Forældrematematiktak" er blevet en realitet, fordi Alinea mærker stigende interesse fra forældre, der mangler vejledning og information. Også lærere har efterlyst nye værktøjer til at forbedre dialogen med forældrene.

"De fleste forældre læser historier for deres børn, men blot få overvejer, hvordan tal og matematik når ind i leg og fritid. Fx ved at tale om temperaturer og former på vejskilte eller på indkøbsturen at diskutere vægt og priser. Matematik kan være sjovt", siger adm. dir. i Alinea, Ebbe Dam Nielsen.

Jonna Høegh, som er ophavskvinden til websitet og matematiktak-forfatter, siger: "Mange forældre engagerer sig i dag i deres børns skolegang, men forstår ikke den moderne undervisning. I dag er principperne helt anderledes end tidligere års udenadslære. Målet er nu, at børnene selv opbygger deres egen tal- og matematikforståelse og finder deres egen vej ind i matematikkens verden. Her vil vi gerne hjælpe med at bygge bro", siger hun. Jonna Høegh understreger, at formålet med "Forældrematematiktak" ikke er at skabe terpende lektiesituationer, men at bidrage til, at forældre bliver mere opmærksomme på, hvordan de kan bruge matematikkens sprog aktivt.

"Forældrematematiktak" er baseret på et undervisningssystem, som cirka hver anden skoleklasse bruger, men websitet er anvendeligt for alle. Alinea vil udbrede ideen til flere fag, hvis "Forældrematematiktak" bliver en succes.

Undervisningsministeriet har støttet projektet med 475.000 kr. Ministeriet bidrager hvert år til forskning, forsøg og trykt eller elektronisk formidling, men det er første gang, information via internettet til forældre om et fag støttes. Undervisningsminister Ulla Tørnæs siger:

"Det er vigtigt at styrke interessen for faget matematik, hvilket "Forældrematematiktak" bidrager til. Vigtigere er dog, at dette projekt kan skabe flere erfaringer om, hvordan forældre målrettet kan få mere information om og forståelse for barnets undervisning. Både som politiker og som forælder ser jeg gerne en udvikling, hvor kontaktbogen og forældremødet suppleres af mange flere informationskanaler. Derfor er jeg spændt på at følge projektet".

www.forældreunivers.dk er klar 4. august 2004.

Yderligere oplysninger:
Alinea, adm. dir. Ebbe Dam Nielsen, 33 69 46 66, og forfatter Jonna Høegh, 75 16 11 03, (indtil 28. juli).
Undervisningsministeriet, pressechef Nicolai Kampmann, 33 92 50 92.
Egmont Koncernkommunikation, pressechef Henrik Harring Jørgensen, 33 30 52 77 eller 23 33 02 65.