Logo

RSS Print

Fremtiden for læremidler er digital

Regeringen investerer målrettet i digitale undervisningsprodukter og læremidler til folkeskolen, og udviklingen mod en digital fremtid er Alinea en del af. Alineas målsætning er fortsat at udvikle kvalitetsindhold såvel digitalt som analogt.

Digitale læremidler er et tema, som fylder samtalen på Alineas kontorer. Det er ligeledes et stort tema i det offentlige, hvor regeringen fra 2012 til 2015 har afsat 500 mio. kroner til styrkelse af IT i folkeskolen. Hele 80 mio. kroner gik i 2013 til tilskud til digitale læremidler, hvilket vidner om den store interesse for feltet, som alligevel har problemer med for alvor at slå igennem.

Alineas nyudnævnte forlagsdirektør Cliff Hansen ser mulighederne i den digitale fremtid.

"Vi står i en situation, hvor den digitale udvikling presser på, og hvor der er store forandringer. Vi skal være sikre på, at vores forretning er parat til at møde forandringer på den rigtige måde og sikre vores førerposition i fremtiden," udtaler Cliff Hansen.

Omsætningen af digitale læremidler er i vækst, men udviklingen går langsommere end forventet. Det skyldes flere ting. Skolerne er endnu ikke parate til omstillingen, IT-strukturen er ikke helt på plads, og desuden er skolerne stærkt optaget af den forestående folkeskolereform. Alinea er fokuseret på de udfordringer, der melder sig på vejen mod en skolekultur med digitale læremidler.

"Vi skal være bedre til at forstå lærerne, så vi rammer der, hvor de har deres største behov. Vi skal være de bedste til at forstå markedets udfordringer og erobre markedsandele, selvom markedet ikke vokser med den hast, vi kunne ønske. Det er vores udfordring fremover," siger Cliff Hansen.

Al den fokus på de digitale læremidler betyder ikke, at Alinea har glemt de analoge undervisningsmidler. Det er fortsat de analoge læremidler, der bidrager med langt den største omsætning for undervisningsforlagene.

"Vi er egentlig ikke optaget af, om det er det ene eller det andet. På nogle punkter er de analoge læremidler stadig bedst, mens digitale læremidler kan være et supplement. Vi er udelukkende optaget af at udvikle indhold, som skolerne kan bruge til at dygtiggøre eleverne," slutter Cliff Hansen af.