Logo

RSS Print

Fra drøm til virkelighed

Et mentorforløb i Vollsmose-bydelen i Odense hjælper unge kvinder med etnisk minoritets-baggrund med at realisere deres ambitioner i forhold til uddannelse, fritid, karriere og netværk.

KVINFOs mentornetværk har gennem de seneste 5 år haft stor succes med mentorforløb for kvinder i Vollsmose. Erfaringen viser, at de "professionelle venskaber" mellem kvinder har en god effekt.

En tredjedel af de kvinder, der får en mentor, kommer i arbejde i løbet af 1-2 år, og flere starter på en uddannelse. KVINFO har længe ønsket at fange også de helt unge kvinders interesse, men til at begynde med var der problemer med at fastholde netop denne målgruppe i mentorforløbene.
Derfor er der nu sat ind med et særligt projekt, Min Egen Vej, der udvikler og målretter den eksisterende model, så den passer specifikt til de 16-24-årige kvinder.

Svært at gå nye veje
KVINFOs fokusinterviews har vist, at netop de 16-24-årige kvinder med anden etnisk baggrund end dansk ofte kæmper med andre udfordringer end kvinder i 30-40-årsalderen.
Mange har forældre, der står uden for arbejdsmarkedet. Nogle har store forpligtelser på hjemmefronten, og atter andre oplever, at de vil noget andet med deres liv, end deres forældre og omgivelser synes, de skal.

For mange kan det være grænseoverskridende, at skulle mødes med en vildt fremmed kvinde og snakke med hende om ens problemer og behov. På den baggrund er det sværere for dem at komme i gang med og fastholde et mentorforløb. En del af løsningen på problemet er bl.a., at projektets koor-dinator yder særlig støtte i forbindelse med opstarten af mentorforløbet, hvor der har vist sig at være behov for en tættere kontakt mellem koordinator og mentee, end man har i traditionelle forløb.

Fællesskabet støtter indsatsen
Et andet tiltag er, at deltagerne bliver en del af et netværk med andre unge kvinder i Min Egen Vej.
Netværket mødes ca. en gang om måneden og deltagerne er selv med til at bestemme aktiviteterne.
Det kan for eksempel være kurser (i konfliktløsning, valg af uddannelse eller jobsøgning)

Et godt eksempel
18-årige Hana Mohamed er et godt eksempel på en ung kvinde som har stor glæde af mentorordningen. Hana blev færdig med gymnasiet sidste sommer og hun planlægger at læse biomedicin. Hanas omgivelser har haft lidt svært ved at forstå hendes faglige ambitioner og ikke mindst, at hun måske gerne vil læse i udlandet. Her har mentor Mette Hansen, der er daglig leder af karrierecenteret på Syddansk Universitet, været en stor støtte. Mette har hjulpet Hana med at se realistisk på sine muligheder og finde frem til hvilke veje hun kan gå.

Tyve unge kvinder med etnisk minoritetsbaggrund er godt i gang med at sparre med hver deres mentor. Inden den toårige projektperiode er omme, er planen, at 50 par er kommet i gang, og 75 procent har gennemført et 10 måneder langt mentorforløb.