Logo

RSS Print

Fokus på et godt liv

Egmont Fonden har netop lagt sidste hånd på en ny strategi for de almennyttige aktiviteter frem til 2016. Målet er at fokusere indsatsen for at optimere effekten af støtten og samtidig skabe mere synlighed omkring resultaterne af arbejdet med at sikre et godt liv for børn og unge.

Direktør for Egmont Fondens Støtte- og Bevillingsadministration Henriette Christiansen er stolt af og meget glad for at have en god ramme for arbejdet i de næste fem år. Hun kalder strategien et vigtigt skridt i en proces, der handler om at arbejde målrettet med filantropi:"Vi ønsker at fokusere på, hvordan Fondens almennyttige aktiviteter gør mest nytte. Virkelig mange børn og unge har behov for støtte. Det er derfor nødvendigt, at der er et godt og forståeligt grundlag for, hvordan vi kan prioritere støtte til og fra.

Effekt og synlighed
Henriette Christiansen beskriver filosofien bag den nye strategi som en fokusering af indsatsen. Hun understreger, at arbejdet bygger på den gode ånd, der altid har ligget bag Egmont Fondens almennyttige aktiviteter. Men der er to store udfordringer for det almennyttige arbejde i dag. Den ene handler om at få størst mulig værdi – eller effekt – af fondens bevillinger. Den anden handler om at skabe synlighed om resultaterne af de bevillinger, som Egmont Fonden giver. Henriette Christiansen uddyber:

"Strategien skal sikre, at støtten tilgodeser målgruppen bedst muligt. Fremover kommer vi blandt andet til at prioritere at støtte færre, men større projekter, som også er bæredygtige på langt sigt. Og så vil vi gøre mere for at kommunikere vores målsætninger og den effekt, støtten har. Med en skarp profil og synlige resultater bliver vi ganske enkelt en mere attraktiv "legekammerat" – både for de gode projekter og for samarbejdspartnere."

En øget synlighed er ifølge Henriette Christiansen ikke et spørgsmål om selvpromovering:

"Fonden er sat i verden for at bidrage til, at alle børn og unge, men især de sårbare, får et godt liv. Vores støtte påvirker det samfund, vi er en del af. Vi ønsker derfor åbenhed om resultaterne af støtten og i den sammenhæng om fondens almennyttige rolle."

Omsorg og læring
Den nye strategi udspringer selvfølgelig af Egmont Fondens fundats. Valget af indsatsområder er truffet på baggrund af en tradition for at støtte sociale og kulturelle formål samt undervisningstiltag og er desuden underbygget af et grundigt analysearbejde af børn og unges behov for støtte. Henriette Christiansen fortæller, at Egmont Fonden har valgt at gøre en forskel på to områder:

"Langt størstedelen af støtten vil fremover gå til aktiviteter under overskriften "Omsorg", hvor vi vil støtte projekter, der har til formål at styrke børn og unges evne til at håndtere livskriser. Det vil sige, når de eksempelvis får sygdom, død, vold, misbrug, skilsmisse, eller fængsling af en forælder ind på livet. Det er helt grundlæggende, at hvis man ikke oplever tryghed og omsorg i barndommen, så har man dårligere forudsætninger for en positiv udvikling og dermed et godt liv."

Under overskriften "Omsorg" støtter fonden desuden enlige forsørgere med børn. Der er tale om mennesker, som mangler de helt basale ting i tilværelsen, og som fonden kan støtte via bidrag til ferier, jul, fritidsaktiviteter for børnene og inventar efter et ophold på et krisecenter.

Det andet indsatsområde har overskriften "Læring". Det går ud på at stimulere børn og unges lyst til læring; f.eks. gennem udvikling af nye, kreative undervisningsformer eller initiativer, der hjælper unge med at gennemføre deres ungdomsuddannelse.

"Læring er afgørende for børns positive udvikling. Og selvom vi ikke kan gå ud og ændre på, om X % af de danske børn kan læse, inden de når 2. klasse, så kan vi bidrage til at øge børn og unges lyst til læring og dermed understøtte samfundets indsats for at udvikle børn og unges muligheder og potentiale," siger Henriette Christiansen.

Sammen kan vi mere
Endelig lægger Henriette Christiansen vægt på at de projekter, som Fonden fremover støtter, skal hvile på de bredest mulige skuldre:

"Bæredygtighed er alfa og omega i vores indsats. Vi tror på, at chancen for at forbedre børn og unges liv forøges væsentligt, når vi er flere aktører – både offentlige og private – der arbejder sammen. Det enkelte projekt på den enkelte skole hjælper eleverne dér. Men det er, når projektet kan gentages på 10 skoler eller flere, at støtten virkelig begynder at gøre en samfundsmæssig forskel."

Egmont Fonden kommer derfor fremover til at indgå flere strategiske partnerskaber i stil med samarbejdet med Ungdommens Røde Kors, (læs mere nedenfor). Disse partnerskaber skal sikre en langsigtet indsats til gavn for børn og unge.

Kort sagt skal Egmont Fondens nye, almennyttige strategi altså hjælpe med at skabe størst mulig værdi af de penge og den viden, Fonden bidrager med – til glæde for børn og unge. Henriette Christiansen glæder sig meget til at fortælle Egmonts medarbejdere de gode historier om resultaterne af arbejdet, for som hun afslutningsvis understreger: "I bidrager hver og én helt konkret til det almennyttige arbejde. Det overskud, som I er med til at generere, finansierer de aktiviteter, der hjælper den næste generation til et godt liv.".