Logo

RSS Print

Egmont-overskud i vanskeligt mediemarked

Mediekoncernen Egmont opnåede i 2008 en omsætning på 11,7 mia. DKK. Driftsresultat før renter og afskrivninger (EBITDA) udgjorde 748 mio. DKK. Årets resultat før skat udgjorde 114 mio. DKK.

Danmarks største mediekoncern, Egmont, opnåede i 2008 en omsætning på 11.667 mio. DKK, en stigning på 5 % i forhold til året før (11.117 mio. DKK i 2007).

Driftsresultat før renter og afskrivninger, EBITDA, udgjorde 748 (898) mio. DKK. Resultatudviklingen er blandt andet påvirket negativt af omkostninger til lønsomhedsprogrammer og af, at der indgik engangsgevinster i 2007-resultatet. I positiv retning trækker effekt af tilkøbt virksomhed.

Resultat før skat udgjorde 114 (485) mio. DKK. Resultatet er negativt påvirket af valutakursreguleringer, nedskrivninger på goodwill og anlægsaktiver samt omkostninger til lønsomhedsprogrammer, mens en engangsgevinst fra erhvervelse af Hjemmet Mortensen bidrager positivt.

Egmont donerede i 2008 47 mio. DKK til sociale og kulturelle formål.

Blandt begivenhederne i 2008 kan nævnes opkøbet af de resterende 40 % af Norges største magasinvirksomhed Hjemmet Mortensen samt opkøbet af 50 % af Zentropa. Begge opkøb har styrket Egmonts position på det nordiske magasin- og filmmarked. Flere digitale forretninger er lanceret, herunder klikk.no, kino.dk og tv2.no. Dertil kommer vækst i RiksTV, som er operatør af det jordbaserede norske tv-sendenet. Selskabet er delvis ejet af TV 2 i Norge og havde 320.000 kunder ved årets udgang.

"Vi havde i 2008 en vækst i omsætningen på 5 % til 11,7 mia. DKK og et resultat før renter og afskrivninger på 748 mio. DKK, hvilket er på niveau med forventningerne. Resultatet før skat er bl.a. præget af faldende valutakurser, nedskrivninger af goodwill, omkostninger til tilpasninger og levede ikke op til forventningerne. Vi har i løbet af 2008 iværksat lønsomhedsprogrammer, der skal nedbringe de årlige omkostninger med 400-500 mio. DKK for at imødegå konjunkturerne og fastholde vores fremtidsinvesteringer. 2009 bliver et særdeles udfordrende år, også selv om vi i 2008 har rustet os. Den væsentligste usikkerhedsfaktor i 2009 er annoncesalget," siger koncernchef Steffen Kragh.

Årets resultat efter skat udgør 19 (386) mio. DKK. Egmonts egenkapital udgør 2.845 (3.249) mio. DKK, svarende til en soliditet på 34,4 %.

Egmont Magazines
Omsætning: 2.054 (1.510) mio. DKK; Resultat før renter (EBIT): 156 (165) mio. DKK.
Egmont Magazines erhvervede i 2008 de resterende 40 % af aktierne i Norges største bladvirksomhed, Hjemmet Mortensen, hvorved divisionens position i Norge og Sverige blev styrket markant. 2008 var præget af høj lanceringsaktivitet af nye blade og magasiner samt af betydelige investeringer i digitale medier, fx klikk.no.

Egmont Kids Media
Omsætning: 3.570 (3.670) mio. DKK; Resultat før renter (EBIT): -49 (228) mio. DKK.
Egmont fusionerede i 2008 de to divisioner Egmont Kids & Teens og Egmont International til Egmont Kids Media, som samlet er en af de største kids publishers i Europa. I den forbindelse er en række virksomheder restruktureret og afviklet. USA-opstarten til september forløber efter planen. Aktieposten i det australske joint venture Hardie Grant Egmont er øget til 50 %. I Norge købte Kids Media 45 % af ungdoms-sitet biip.no samt 34 % af den førende filmportal Filmweb AS. Resultatet er præget af restruktureringerne.

Egmont Books
Omsætning: 1.231 (1.311) mio. DKK; Resultat før renter (EBIT): -9 (44) mio. DKK.
Cappelen Damms markedsposition er blevet befæstet allerede i det første hele virksomhedsår efter fusionen af Cappelen og Damm, og en lang række fusionsprojekter har givet positive resultater. Lindhardt og Ringhof har arbejdet med integration af virksomhederne efter fusionen i efteråret 2007. Projektet har været mere udfordrende end ventet og resultaterne ikke som forventet. Resultatudviklingen for divisionen skal ses i lyset af engangsgevinster i 2007.

Egmont Nordisk Film
Omsætning: 3.516 (3.346) mio. DKK; Resultat før renter (EBIT): 38 (133) mio. DKK.
Distributionsforretningen, tv-produktionen og biograferne bidrager positivt til divisionens markedsposition og udbyggede rettighedsportefølje. Postproduktions-selskaberne og en række kreative partnerselskaber havde et udfordrende år. Egmont Nordisk Film erhvervede halvdelen af Zentropa i året, der gik. Omsætningsfremgangen er især drevet af PlayStation-forretningen. Resultatudviklingen skyldes engangsgevinster i 2007 samt nedskrivninger på goodwill og andre anlægsaktiver i post produktionsforretningen og visse kreative partnerselskaber.

TV 2 Gruppen, Norge
Omsætning: 1.235 (1.215) mio. DKK; Resultat før renter (EBIT): 52 (-48) mio. DKK.
TV 2 fastholdt positionen som den ledende kommercielle broadcaster og styrkede positionen på internettet. Den digitale gatekeeper, RiksTV, som TV 2 er medejer af, er på rekordtid blevet Norges tredjestørste tv-distributør og havde ved udgangen af 2008 320.000 kunder. Forbedringen af resultatet skyldes blandt andet afvikling af engagementet i radiokanalen Kanal 24 i 2007.

Almennyttig virksomhed
Egmont Fonden har siden 1920 støttet sociale, kulturelle og sundhedsmæssige formål med mere end 1,7 mia. DKK i nutidskroner. I 2008 donerede Egmont i alt 47 mio. DKK, heraf 4 mio. DKK gennem Nordisk Film Fonden. Egmont har i 2008 blandt andet støttet Rigshospitalets etablering af et Ungdomsmedicinsk Videnscenter, oprettelsen af en uddannelse for unge døve, døvblinde og hørehæmmede rettet mod job i fødevarebranchen samt forebyggelse af kriminalitet blandt børn af traumatiserede flygtningefamilier.

Egmont er en af Skandinaviens førende mediekoncerner. Vi står bag ugeblade, magasiner, tegneserier, bøger, undervisningsmaterialer, aktivitetsprodukter, film, tv-programmer, biografer og tv-stationer samt interaktive spil, spillekonsoller, musik og en lang række digitale medier. Egmont udgiver medier i mere end 30 lande, har 7.600 medarbejdere og en omsætning på 11,7 mia. DKK.