Logo

RSS Print

Egmont opnåede nyt rekordresultat

Egmonts omsætning steg 17 % og nåede 12 milliarder DKK i 2012. Driftsresultatet steg 24 % til 1.391 mio. DKK. Det er Egmonts hidtil bedste resultat. TV 2 Norge blev fuldt ejet, skærmbaserede medier gik frem, og året var præget af mange succesfulde medieprodukter.

 • Egmonts flag

  Egmonts flag

Mediekoncernen Egmonts forretningsområder bidrog alle positivt til et rekordresultat i 2012. Der var god udvikling i indtægter fra de skærmbaserede medier, fremgang i nye digitale indtægtsstrømme, succes med udgivelser og produktioner, ligesom TV 2 Norge blev fuldt ejet i februar 2012.

Omsætningen steg til 12.036 mio. DKK mod 10.329 mio. DKK i 2011, hvilket især skyldes TV 2 og Nordisk Film.

Driftsresultatet før renter og afskrivninger steg til 1.391 mio. DKK fra 1.120 mio. DKK i 2011, en fremgang på 24 %.

Resultatet før skat steg til 755 mio. DKK fra 698 mio. DKK i 2011. Hertil kommer at Egmont i 2012 kunne indtægtsføre særlige poster på 501 mio. DKK, således at resultat før skat inklusive disse udgjorde 1.256 mio. DKK.

"Resultat og omsætning er vores hidtil bedste. Jeg er især glad for, at vores skærmbaserede medier er gået frem, og at vores andre medieprodukter holder et højt niveau trods et udfordret mediemarked. Vi er igen lykkedes med at skabe medieprodukter, der i stor stil engagerer og værdsættes af forbrugerne," siger koncernchef Steffen Kragh.

Egmont mødte forbrugerne på mange platforme i 2012. I Norge så seerne i gennemsnit 45 minutter om dagen på TV 2s syv kanaler. Hver uge havde Egmont mange millioner unikke brugere på webtjenester i Skandinavien. Over 6 millioner kunder købte billet til Nordisk Film Biografer. De Oscar-nominerede film Kon-Tiki og En kongelig affære solgte på deres hjemmemarkeder 1,4 millioner billetter. Over 200 apps til børn blev lanceret. Nordisk Film var Nordens største leverandør af digitale film til VOD-markedet. Egmonts mere end 100 magasiner og ugeblade i Skandinavien nåede 8 millioner læsere. TV 2 Sumo rundede 100.000 betalende abonnenter og er Norges største internetbaserede leverandør af betalings-tv.

”Fundamentet under Egmonts kreative og kommercielle succes er, at medarbejderne kontinuerligt skaber medieprodukter, som giver forbrugerne store oplevelser," siger Steffen Kragh.

Egmont øgede i 2012 sine donationer til almennyttige aktiviteter til 60 mio. DKK. Donationerne gives til projekter, der skaber et godt liv for udsatte børn og unge. Det er f. eks. projekter, der styrker børn og unge i håndtering af livskriser samt projekter, der skaber lyst til læring hos børn.

Hovedtal i Egmonts 2012 regnskab:

 • Omsætning steg til 12.036 mio. DKK mod 10.329 mio. DKK i 2011.
 • Resultat før renter og afskrivninger steg til 1.391 mio. DKK mod 1.120 mio. DKK i 2011.
 • Resultat før renter udgjorde 790 mio. DKK mod 652 mio. DKK i 2011.
 • Der blev indtægtsført særlige poster på 501 mio. DKK. De hidrører fra positiv nettoværdi-regulering af TV 2 (561 mio. DKK) og omkostning til lukning af trykkerier (60 mio. DKK).
 • Resultat før skat udgjorde 755 mio. DKK (1.256 mio. DKK inklusive særlige poster) mod 698 mio. DKK i 2011.
 • Resultat efter skat udgjorde 625 mio. DKK (1.125 mio. DKK inklusive særlige poster) mod 545 mio. DKK i 2011.
 • Egmonts egenkapital steg til 5.046 mio. DKK mod 3.761 mio. DKK i 2011. Soliditeten udgjorde 42 % ved udgangen af 2012.
 • Egmonts nettorentebærende gæld udgjorde 888 mio. DKK ultimo 2012. Gælden udgjorde i forhold til driftsindtjeningen komfortable 0,6.

TV 2

Omsætning: 3.311 (1.528) mio. DKK. Resultat før renter: 270 (199) mio. DKK.
TV 2 indgår 100 % i omsætning og resultat før renter fra 1. februar 2012. Tidligere indgik TV 2 med 50 %.
TV 2 er Norges største kommercielle mediehus målt på daglig brug og leverer nyheder, sport og underholdning på tv, internet, mobiltelefoner og tablets. I februar 2012 købte Egmont A-pressens aktier i TV 2, og Egmont ejer nu TV 2 100 %. TV 2 fejrede i 2012 sit 20 års jubilæum i fin form. TV 2 investerede markant i nyt lokalt programindhold og opnåede sin hidtil største omsætning. TV 2s hovedkanal fastholdt sin markedsandel trods mange flere kanaler i Norge. Nyhedsområdet blev styrket med Europas mest moderne nyhedsstudier i Bergen og Oslo. TV 2 Sumo er Norges største kommercielle internetbaserede tv-leverandør, og den rundede 100.000 betalende abonnenter. TV 2 sikrede sig en forlængelse af de eksklusive rettigheder til Barclays Premier League frem til 2016. Kanalen TV 2 SPORT blev relanceret i juni som en sportsnyhedskanal. TV 2 Nyhetskanalen var igen en væsentlig nyhedsformidler og samlingspunkt ved store norske begivenheder. Tv2.no voksede både på web og mobil.

Nordisk Film

Omsætning: 2.522 (2.490) mio. DKK. Resultat før renter: 132 (78) mio. DKK.

Nordisk Film er Nordens førende udvikler, producent og markedsfører af film. Nordisk Film har desuden betydelige positioner inden for biografer og interaktive spil. Resultatfremgangen skyldes især en god udvikling i film- og biografforretningen. I Norge havde Nordisk Film stor succes med den egenproducerede Kon-Tiki, som solgte over 900.000 billetter på hjemmemarkedet og var Oscar-nomineret sammen med partnerselskabet Zentropas En Kongelig Affære, der alene i Danmark solgte 500.000 billetter i 2012. Nordisk Film havde desuden stor succes med Kapringen og Den skaldede frisør og stod ved Robert-uddelingen i 2013 bag 17 priser. Omkring hver sjette biograffilm i Norden var i 2012 distribueret af Nordisk Film. Nordisk Film Biografer solgte 6,1 mio. biografbilletter i Danmark. Desuden var Nordisk Film den førende leverandør af digitale film i Norden til vækstmarkedet Video on Demand. PlayStation 3 øgede sin markedsandel til 50 % trods et svært marked. Nordisk Film Live kom godt fra start med 60.000 solgte billetter til forestillingen Hey Jude. Nordisk Film købte i 2012 Billetlugen, som håndterer salg af billetter i hele Skandinavien. Sammenlagt solgte kino.dk, Filmweb.no, Nordisk Film Biografer og Billetlugen 15 millioner billetter i Skandinavien i 2012.

Egmont Magazines

Omsætning: 2.199 (2.237) mio. DKK. Resultat før renter: 247 (244) mio. DKK. 

Egmont Magazines består af Hjemmet Mortensen i Norge, Egmont Tidskrifter i Sverige og Egmont Magasiner i Danmark. Med over 100 titler er Egmont en af Skandinaviens største udgivere af ugeblade og magasiner. I 2012 blev Egmonts trykkerier lukket, og opgaverne lagt ud til eksterne trykkerier. Det gav en omsætningsnedgang men havde positiv effekt på omkostningerne. Resultatet er stærkt i lyset af et udfordrende marked. Familiebladene er en attraktiv del af porteføljen men oplevede  tilbagegang i 2012 til et oplag på cirka 700.000 om ugen. Det norske Hjemmet opnåede i 2012 Norges største oplag. Eurowoman og Alt for Damerne klarede sig godt på det konkurrenceprægede marked for kvindeblade i Danmark, mens Egmont generelt stod stærkt inden for magasiner til mænd. Billedbladene klarede sig pænt trods fald i kategorien. Specialbladene klarede sig godt i hele Norden. Egmont Magazines investerede løbende i det digitale område med f.eks. iPad-udgaver af magasiner. Desuden opkøbte Egmont Magazines i 2012 flere populære internettjenester. 

Egmont Kids Media

Omsætning: 2.925 (2.941) mio. DKK. Resultat før renter: 160 (184) mio. DKK.

Egmont Kids Media skaber læring, underholdning og udvikling for børn og unge og sælger magasiner, bøger, digital læring og spil i mere end 30 lande. Omsætningen holdt i 2012 niveauet fra året før. En mindre nedgang i resultatet skyldes vanskelige markedsvilkår i særligt Central- og Østeuropa. Egmont Kids Media fortsatte i 2012 sit fokus på multiplatform-udgivelser. I 2012 lancerede Kids Media over 200 apps og sikrede sig desuden nye digitale rettigheder fra bl.a. Disney, Hasbro, Mattel og Warner Brothers. I 2012 købte Egmont Kids Media en række early learning-apps ved navn Fusentasterne, som nu er lanceret i 15 lande. Kids Media købte også Krea Medie med et af Skandinaviens stærkeste edutainment-brands Pixeline/Josefine, som vil blive videreudviklet til flere medieplatforme.

Egmont Books

Omsætning: 1.036 (1.089) mio. DKK. Resultat før renter: 53 (-1) mio. DKK.
Egmont Books består af Cappelen Damm i Norge og af Lindhardt og Ringhof i Danmark. Forlagene er både stærke almenudgivere og skolebogsforlag. Egmont Books udvikler og formidler oplevelser, indsigt og viden gennem bøger, lydbøger og e-bøger. I 2012 opnåede Egmont Books et positivt resultat i et udfordrende marked. Cappelen Damm i Norge havde endnu et godt år til trods for nulvækst i totalmarkedet. Gennem opkøb af Høyskoleforlaget og Akribe styrkede forlaget sin position som udgiver af bøger og elektroniske produkter til universiteter og det professionelle marked. Lindhardt og Ringhof i Danmark opnåede overskud efter en årrække med underskud. L&R opkøbte desuden Danmarks næststørste lydbogsforlag Audioteket. I 2012 blev der investeret markant i nyudvikling og konsolidering af de digitale produkter. Skolebogsforlaget Alinea var således Danmarks største udbyder af såvel analoge som digitale læremidler i 2012.

Almennyttig virksomhed

Egmont er en erhvervsdrivende fond, der geninvesterer overskuddet i udvikling af medievirksomheden og ved uddeling til almennyttige aktiviteter. Siden 1920 har Egmont Fonden støttet sociale formål med 2,6 mia. DKK omregnet til 2012-kroner. I 2012 uddelte Egmont 60 mio. DKK til almennyttigt arbejde. Støtten gives til projekter på fire områder: omsorg, læring, enkelstøtte og filmformål. Inden for området omsorg støtter Egmont Fonden projekter, som styrker børn og unge i at håndtere livskriser. I 2012 satte Egmont Fonden især spot på skilsmisse som en livskrise, der kan have alvorlige konsekvenser for børn. Inden for området læring støtter Egmont Fonden projekter, som styrker skolebørns lærelyst. I 2012 var især anbragte børn og unge i fokus. Egmont Fonden udviklede et nyt stort projekt, Lær for livet, som gennem sommerskoler, støttepersoner og ny viden skal styrke anbragte børn, så de på længere sigt kan gennemføre en ungdomsuddannelse. Inden for området enkelstøtte, hvor Egmont Fonden giver økonomisk støtte til sårbare børn og familier, blev rammerne ændret, så familierne ud over penge også tilbydes f.eks. rådgivning, terapi eller sociale aktiviteter. Inden for området filmformål donerede Nordisk Film Fonden 3,5 mio. DKK.

Yderligere information:
Hent fotos
Mikkel Løndahl, pressechef, +45 21 15 49 25, ml@egmont.com
Mika Bildsøe Lassen, koncernkommunikationsdirektør, +45 20 55 26 55, mbl@egmont.com


Egmont er en af Nordens førende mediekoncerner. Vi står bag tv, film, biografer, blade, bøger og interaktive spil. Egmont udgiver medier i over 30 lande, har 6.400 medarbejdere og en omsætning på 12 mia. DKK.