Logo

RSS Print

Egmont opnåede hidtil bedste årsresultat

Egmonts resultat før skat steg 24 % til 698 mio. DKK i 2011. Det er mediekoncernens hidtil bedste resultat. Forbrugerne ser nu halvdelen af Egmonts medieprodukter via skærme. Opkøbet af norsk TV 2 øger fremadrettet andelen af tv til 25 % af Egmonts omsætning.

Egmonts resultat før skat steg til 698 mio. DKK fra 561 mio. DKK i 2010 på trods af et hårdt mediemarked. Det svarer til en fremgang på 24 %. Resultatet efter skat steg til 549 mio. DKK fra 370 mio. DKK i 2010. Fremgangen kommer bl.a. fra rekordresultat i TV 2 og stærk indtjening i den nordiske kids- og magasinforretning.

Egmonts resultat i 2011 er solidt og vores hidtil bedste. Det er skabt på grundlag af fremgang i primært TV 2 og magasinerne samt stærke kreative medieprodukter. Vi har over de senere år udviklet Egmont strategisk, så halvdelen af vores omsætning nu kommer fra medieprodukter, der ses på skærme,” siger koncernchef Steffen Kragh.

Egmonts omsætning udgjorde 10.329 mio. DKK mod 10.598 mio. DKK året før. Magasinforretningen og TV 2 øgede reklameomsætningen, ligesom TV 2 øgede indtægterne fra distributører og brugerbetaling. Der var nedgang i Nordisk Films distributionsforretning oven på et godt 2010. Frasalg af bogklubber og musikforretning bidrog til lavere omsætning. Købet af de resterende 50 % af norsk TV 2 primo 2012 medfører, at Egmonts omsætning i 2012 øges med cirka 1.500 mio. DKK. Tv udgør herefter 25 % af Egmonts omsætning. Film, games og online indhold udgør andre 25 %, således at halvdelen af Egmonts omsætning kommer fra medieprodukter, der ses på skærme.

Resultat før renter og afskrivninger (EBITDA) udgjorde 1.120 mio. DKK, svarende til en EBITDA-margin på 10,8 %. EBITDA reduceredes med 117 mio. DKK i forhold til året før, hvilket især var et resultat af det lavere aktivitetsniveau i Nordisk Film.

Resultat før renter (EBIT) steg til 652 mio. DKK fra 614 mio. DKK i 2010.

Egmonts nettoindestående (likvider og værdipapirer) steg til 778 mio. DKK mod 571 mio. DKK i 2010. Efter købet af de resterende 50 % af TV 2 for 2.100 mio. NOK har Egmont fortsat en lav gældsætning.

Egmonts egenkapital steg til 3.760 mio. DKK mod 3.437 mio. DKK i 2010. Egenkapitalen forrentedes med 15,2 %.

Resultatet udtrykker stor forandringsvilje og kreativitet blandt Egmonts 6.400 medarbejdere, der har ydet en stor indsats,” siger Steffen Kragh.

Egmont er i 2011 overgået til den internationale regnskabspraksis IFRS, som er obligatorisk for børsnoterede danske selskaber. Alle sammenligningstal er justeret hertil.

I 2011 anvendte Egmont 50 mio. DKK til almennyttige aktiviteter med det fokus at bidrage til at skabe et godt liv for børn og unge.

Egmont Magazines

Omsætning: 2.203 (2.114) mio. DKK.
Resultat før renter (EBIT): 242 (184) mio. DKK.

Egmont Magazines er med over 100 titler en af Nordens førende udgivere af ugeblade og magasiner. Omsætningsfremgangen skyldes bl.a. en positiv udvikling i annonceindtægterne i alle lande på både print og digital. Den gode indtjening bygger på en stærk bladportefølje i alle lande, fremgang i Sverige og en række effektiviseringer. Markedsandelen på bladsalg steg efter øget abonnementssalg i alle tre lande. Investeringerne i digitale aktiviteter fortsatte i 2011. Divisionen har opbygget en række internettjenester, der i 2011 oplevede stor trafikvækst. Et eksempel herpå er klikk.no, der efter stor vækst nåede en placering som Norges 15. største internetunivers.

Egmont Kids Media

Omsætning: 2.941 (3.094) mio. DKK.
Resultat før renter (EBIT): 184 (157) mio. DKK.

Egmont Kids Media er førende inden for tidlige læseoplevelser til børn i over 30 lande. De central- og østeuropæiske markeder var ramt af den europæiske krise, hvilket svækkede forbrugernes købelyst. Alligevel er resultatet for hele divisionen forbedret gennem tilpasninger og succesrige nylanceringer. Den kinesiske virksomhed fortsatte sin vækst. Divisionen fokuserede på både vedligehold og udvikling af den klassiske forretning og på udvikling af nye forretningsmodeller på nye medieplatforme. Divisionen investerede i e-udgivelser og læringsplatforme. Som eksempler kan nævnes Rasmus Klumps onlineunivers, der indtog førstepladsen på iTunes’ nordiske børnerangliste i alle weekender efter premieren i april. Anders And-bladet debuterede i Norden i en app-version. I Østeuropa fik Egmont vigtige rettigheder til bl.a. Marvel, Transformers og Generator Rex, og edutainment-portalen Pluszaki blev lanceret.

Egmont Books

Omsætning: 1.089 (1.163) mio. DKK.
Resultat før renter (EBIT): - 1 (24) mio. DKK.

Bogvirksomheden Cappelen Damm leverede sit hidtil bedste resultat. Cappelen Damm omfatter Norges største bogforlag og boghandelskæden Tanum. Forlaget fastholdt sin position som markedsleder inden for børnebøger, skønlitteratur, fakta, dokumentar og skoleundervisning. Forlaget købte i 2011 Høyskoleforlaget for at stå styrket inden for akademisk litteratur. Cappelen Damm ejes ligeligt med Bonnier. Lindhardt og Ringhof i Danmark fik et utilfredsstillende resultat. Forlaget fik ny ledelse og gennemgik en tilpasning. Bogklubberne blev frasolgt. Den skønlitterære profil blev styrket, mens fagredaktionens førerposition inden for kogebøger, livsstil, historie, samfund og kultur blev fastholdt og udbygget. Alinea var ved udgangen af 2011 Danmarks største udbyder af bøger til grundskolen og blandt de førende udgivere af digitale læremidler.

Egmont Nordisk Film

Omsætning: 2.490 (2.906) mio. DKK.
Resultat før renter (EBIT): 78 (134) mio. DKK.

Egmont Nordisk Film er en førende udvikler, producent og distributør af kreativt indhold inden for levende billeder og interaktive spil i Norden. Udviklingen i omsætning skyldes bl.a. salg af musikforretningen og nedgang i distributionsforretningen oven på et godt 2010. PlayStation fik i 2011 et godt år med et salg på over 300.000 PS3-konsoller i Norden og en markedsandel på over 45 %. Omkring hver 6. biograffilm i Norden var distribueret af Nordisk Film. Nordisk Film Biografer påbegyndte i 2011 den endelige omlægning fra analog til digital filmfremvisning, som afsluttes i maj 2012. Filmproduktionen har via stærke filmtitler haft fremgang. Nordisk Film var bl.a. engageret i årets to mest sete film i Danmark ”Klassefesten” og ”Dirch” samt den mest sete norske film "Hovedjægerne". Det delejede selskab Zentropa forbedrede resultatet og modtog mange priser til Lars von Triers "Melancholia" og Susanne Biers "Hævnen".

TV 2, Norge

Omsætning: 1.563 (1.286) mio. DKK.
Resultat før renter (EBIT): 200 (155) mio. DKK.

De anførte regnskabstal for TV 2 udgør 50 % af omsætning og resultat før renter for tv-virksomheden.

Egmont ejede i 2011 50 % af TV 2 men blev eneejer pr. 1. februar 2012. TV 2 er Norges største kommercielle mediehus og en førende leverandør af nyheder, sport og underholdning på tv, internet, mobiltelefon og tablets. TV 2 opnåede i 2011 endnu et rekordresultat baseret på øget reklamesalg og en styrket betalings-tv-forretning. TV 2 holdt sin høje samlede andel af seerne i 2011. TV 2 Nyhetskanalen øgede igen seerandelen, nu til 2,2 %. TV 2 Sumo er Nordens største kommercielle leverandør af tv på nettet og øgede i 2011 antallet af abonnenter med 50 %. TV 2.no’s trafik voksede 37 % og blev Norges 7. største websted. TV 2 købte rettighederne til vinter-OL i 2014 og sommer-OL i 2016.

Almennyttig virksomhed

Siden 1920 har Egmont i regi af moderselskabet Egmont Fonden støttet sociale og kulturelle formål med over 1,8 mia. DKK. I 2011 bevilgede fonden 50 mio. DKK til almennyttige projekter, heraf 4,7 mio. DKK til enlige forsørgere med børn og 3,5 mio. DKK til filmformål gennem Nordisk Film Fonden. Den almennyttige vision for Egmont Fonden er at skabe et godt liv for børn og unge ved at støtte deres aktive og engagerede deltagelse i samfundet. Støtten gives både som enkeltstøtte og til projekter. Projekterne har enten et læringsperspektiv, eller de styrker børn og unge i at håndtere livskriser. Et eksempel er støtte til Mødrehjælpens rådgivningsindsats over for kvinder og børn, der har været udsat for vold.

MERE INFO:

Mikkel Løndahl

pressechef
+45 21 15 49 25
ml@egmont.com

 

Mika Bildsøe Lassen
koncernkommunikationsdirektør
+45 20 55 26 55
mbl@egmont.com

Egmont er en af Nordens førende mediekoncerner. Vi står bag blade, bøger, film, biografer, interaktive spil og tv. Egmont udgiver medier i over 30 lande, har 6.400 medarbejdere og en omsætning på 10,3 mia. DKK.