Logo

RSS Print

Egmont og A-pressen kjøper Schibsteds aksjer i TV 2

Egmont og A-pressen har i dag blitt enige med Schibsted om å kjøpe deres aksjer i TV 2 Gruppen for NOK 1.150 millioner.

Egmont og A-pressen har avtalt et langsiktig eierskap i TV 2. De to eierne ser likt på de fremtidige utfordringene og mulighetene for TV 2, og vil sammen bidra til å videreutvikle og styrke selskapet i konkurransen fremover.

Frem til i dag har Egmont, A-pressen og Schibsted eid om lag en tredjedel hver i TV 2 Gruppen. Etter denne transaksjonen vil Egmont og A-pressen eie halvparten hver. Det innebærer at de to mediekonsernene blir likeverdige parter i sitt felles eierskap i TV 2. Minoritetsaksjonærene (0,06 prosent) vil bli tilbudt samme pris som Schibsted for sine aksjer.

- Som medeiere i TV 2 har vi alltid vært opptatt av selskapets langsiktige utvikling. TV 2 er i dag Norges sterkeste merkevare, og A-pressen og Egmont deler ambisjonen om at TV 2 også i årene som kommer skal stå sterkt. Vi har sammen vurdert markedet og konkurransebildet for TV 2 noen år fram i tid. Det vi ser er en rivende utvikling på internett og TV, som gjør at det skapes mange nye tilbud til forbrukerne og at konkurransen vil tilta. A-pressen og Egmont har et felles ønske om å gi TV 2 langsiktighet, stabilitet og nødvendig handlefrihet i møte med denne fremtiden, sier konsernsjef i A-pressen Alf Hildrum og konsernsjef i Egmont Steffen Kragh i en felles erklæring.

- Utgangspunktet for samarbeidet er at våre to mediekonserner utfyller hverandre og TV 2 på en god måte, og at vi ikke har overlappende eller konkurrerende virksomheter av betydning, sier Hildrum og Kragh. De to tilføyer at TV 2 står sterkt i det norske TV-markedet.

Egmont har vært medeier i TV 2 siden selskapet ble stiftet i 1991, mens A-pressen kom inn på eiersiden i TV 2 i 1995.

Avtalen om kjøp av Schibsteds aksjer i TV 2 er inngått med forbehold om Schibsted-styrets godkjenning.

A-pressens konsernsjef Alf Hildrum og Egmonts konsernsjef Steffen Kragh vil besvare spørsmål på en egen pressekonferanse på Hotel Continental kl 18.00 i dag. Etter pressekonferansen kan henvendelser rettes til:

Kontaktpersoner i:
A-pressen:
Alf Hildrum, konsernsjef, tlf. +4741189010

Egmont:
Steffen Kragh, konsernsjef +4523330265

Informasjon om TV 2 Gruppen
TV 2 ble etablert i 1991 og startet sendinger i 1992. Blant de opprinnelige eierne av TV 2 var Egmont og Schibsted. TV 2 eies i dag av Schibsted (33,37 %), Egmont (33,29 %), A-pressen (33,27 %) og øvrige aksjonærer (0,06 %).

TV 2 består i dag av hovedkanalen TV 2 AS (100 %), underholdnings- og sportskanalen TV 2 Zebra AS (55 %), TV 2 Filmkanalen (100 %), online-tjenestene i TV 2 Interaktiv AS (100 %), rubrikkannonse-selskapet TV 2 Rubrikk AS (100 %), radiostasjonen Kanal 24 (51,62 %), det digitale bakkenettet ved NTV (33,33 %), som har konsesjon for utbygging, og betal-TV-distributøren NTV Plus (33,33 %), og TV 2 Invest AS (100 %) som blant annet eier det private værselskapet Storm Weather Center AS (80,4 %).

Profilundersøkelsen "Store norske bedrifter" gjennomført i 2006 konkluderer med at av 116 norske bedrifter er TV 2 den med best omdømme.

TV 2 er den største kommersielle tv-kanalen i Norge med ca 30 % markedsandel i riksuniverset. Den kommersielle andelen er ca. 65 %. Markedsandelene har ligget relativt konstant de siste fem årene. TV 2 har de siste fire årene oppnådd høy vekst i omsetningen (rundt 12 % årlig), og samtidig hatt en høy driftsmargin på rundt 12 %.

I 2005 var omsetningen i TV 2 Gruppen på 1.944 millioner kroner, og resultatet før skatt på 209 millioner kroner.

Etter hvert som digitaliseringen slår gjennom på tv-markedet vil det bli en vesentlig vekst i antall tv-kanaler. Det digitale bakkenettet vil kunne tilby omlag 20 TV-kanaler og være fullt utbygget innen 2009. Med en sterk merkevare og en bred portefølje av kanaler (TV 2 har nylig lansert en egen filmkanal og planlegger også en nyhetskanal) ventes det at TV 2 står sterkt i kampen om seernes tid.

Utbyggingen av det digitale bakkenettet vil muliggjøre interaktive tjenester på tv, og i en del tilfeller en integrasjon av online-tjenester og tv. Når denne integrasjonen skjer, vil TV 2 med en allerede sterk online-portefølje stå enda sterkere innenfor nye medier. TV 2 har de siste årene investert tungt i nye medier, og har i dag flere sterke online-posisjoner.

Informasjon om Egmont
Egmont ble dannet 1878, og er ett av Nordens ledende mediekonsern med 3 600 ansatte. Egmonts medieunivers består av ukeblader, magasiner, tegneserier, bøker, undervisningsmateriale, spill, musikk, innhold til mobiltjenester og elektronisk underholdning. I tillegg produserer og distribuerer Egmont film og tv gjennom Nordisk Film, verdens eldste filmselskab som i år fyller 100 år. Det primære markedet er Skandinavia, men Egmont har aktiviteter i 21 land.

Egmont er en stiftelse som udover at drive medievirksomhet støtter sosiale og kulturelle formål. Støttebeløpet siden 1920 tilsvarer omregnet til dagens kroneverdi vel 1,9 milliarder norske kroner.

Egmont omsatte for 9.867 millioner norske kroner i 2005. Resultat før skatt utgjorde 568 millioner norske kroner.

Egmont i Norge
Utover engagementet i TV 2 Norge har Egmont omlag 850 medarbeidere i Norge. De fire mest kjente norske Egmont-virksomheder er:

N.W. Damm & Søn AS som ble grunnlagt i 1843. Med sine vel 1000 nye årlige titler dekker forlaget alle genrer – fra fakta til skjønnlitteratur – og preger dessute skole og høyere utdanning gjennom bøker og læremidler. Damm har utviklet seg til Norges tredje største forlagsvirksomhet. I 2006 ble bokhandlerkjeden Tanum en av de nye aktivitetene som inngår i Damm.
Hjemmet Mortensen ble grunnlagt 1992 i samarbeid med Orkla. Selskapet er Norges største og mest allsidige magasinvirksomhet. Før fusionen mellem Egmonts Hjemmet og Orklas Mortensen utgav Egmonts selv magasiner i Norge, en tradisjon som går 101 år tilbake i tid, da bladet Hjemmet første gang utkom. I 2006 står Hjemmet Mortensen bak 36 titler i Norge og har høy synlighet på internett.
Nordisk Film ble grunnlagt 1906, og er det eldste filmselskap i verden. I Norge skaper, distribuerer eller markedsfører Nordisk Film levende bilder via TV, dvd, spillekonsoll og kino. 2006 engasjerte Nordisk Film seg dessuten i den nordiske musikkbransjen.
Egmont Serieforlaget har i generasjoner vært en del av alle nordmenns barndom og tenår. Først gjennom Donald, som Egmont 1946 hentet til Norden fra USA, og som Egmont i dag dessuten lager historier til. De seneste tiår er mange andre karakterer kommet til, både i trykte og digitale medier. I 2006 spenner viften av Egmont Serieforlagets utgivelser fra skolekalendere og norske tegneserier som Nemi, til mobilaktiviteter og tenåringsmedier som bladet Inside.

Mer informasjon om Egmont finner du på www.egmont.com

Informasjon om A-pressen
A-pressen er et mediekonsern med ca. 2 700 ansatte. Konsernet har virksomheter i Norge innenfor områdene avis, trykkeri, tv, radio og elektroniske medier. I tillegg eier A-pressen aviser (minoritetseierskap) og trykkerivirksomhet i Russland. A-pressens kjernekompetanse er å innhente, tilrettelegge, produsere og distribuere informasjon. Vår mest omfattende virksomhet er lokalaviser som har en unik posisjon hos lesere og annonsører. A-pressens kjernekompetanse er basis for etablering og utvikling av virksomheter i et raskt voksende russisk mediemarked. A-pressen er gjennom eierskap i TV 2 og lokal-tv største eier av kommersiell tv i Norge.

A-pressen AS eies av Telenor Broadcast Holding (44,14 %), Landsorganisasjonen og Fagforbund (44,52 %), Stiftelsen Fritt Ord (9,87 %) samt A-pressen AnsattInvest (1,47 %).

A-pressen omsatte for 2 974 millioner kroner i 2005. Resultat før skatt utgjorde 259 millioner kroner. A-pressen har i løpet av de seneste årene oppnådd solid vekst både når det gjelder omsetning og resultater.

A-pressens forretningsområder:

Lokale Medier består av 51 lokalaviser, 43 nettaviser, åtte lokal tv-stasjoner, 30 lokal radio-stasjoner samt distribusjonsselskaper, samkjøringer og utviklingsselskaper. Avisenes opplag utgjør ca. 16 % av det nasjonale opplaget. Avisene har en dominerende rolle i lokal nyhets- og annonseformidling. Den flermediale strategien utvikles med grunnlag i denne sterke markedsposisjonen.
Nasjonale Medier består av Zett.no, produksjonsselskaper, Telepress, SportMedia og TV 2 (33,3 %). TV 2 er den viktigste strategiske investeringen innen forretningsområdet. A-pressen skal bidra til å befeste og videreutvikle TV 2 som den kommersielt ledende tv-kanalen i Norge. Fra februar 2006 er A-pressen 100 % eier av rubrikkportalen Zett.no.
Trykk består av åtte trykkeriselskaper (som trykker på 18 lokasjoner) i Norge og fem russiske trykkeriselskaper. I Norge trykker A-pressen i første rekke egne aviser til konkurransedyktig pris og kvalitet. Trykkeriene understøtter også avisene for å styrke deres lokale og regionale markedsposisjoner.
Medier Russland består av tre minoritetseide aviser og Komsomolskaya Pravda Publishing House (25 %). Komsomolskaya Pravda er Russlands største nasjonale avis, med et hverdagsopplag på 800 000 og et ukesopplag på nesten tre millioner eksemplarer. A-pressen har etablerte partnerrelasjoner blant Russlands ledende avisutgivere.

For ytterligere informasjon om A-pressen se www.apressen.no