Logo

RSS Print

Egmont forbedrer årsresultatet

Mediekoncernen Egmont øgede i 2002 omsætningen med 5% til 8.916 mio. DKK.

Resultatet før skat udgjorde 291 mio. DKK i 2002, en forbedring på 261 mio. DKK i forhold til 2001 resultat før skat, der udgjorde 30 mio. DKK.

Koncernens resultat efter skat blev 199 mio. DKK mod et underskud på 40 mio. DKK i 2001.

Samlet set er resultatet tilfredsstillende. Resultatet afspejler en forbedring af den underliggende drift, hvilket er meget tilfredsstillende i relation til et presset mediemarked.

Forretningerne
I Norden kan noteres fremgang i alle forretningsområder. Uden for Norden har der ligeledes været fremgang i en række af Egmonts forretninger, men resultatet er påvirket negativt af restrukturering og afvikling af en række selskaber.

Egmonts magasindivision spænder over 67 forskellige magasiner og ugeblade, der hver uge når flere end fem mio. skandinaver. Magasindivisionen realiserede i 2002 sin hidtil bedste indtjening trods et vanskeligt marked for især annoncer. Baggrunden er bl.a. redaktionel fokusering, øget markedsandel og effektiviseringer på omkostningssiden.

Omsætning: 1.379 mio. DKK (2001: 1.263 mio. DKK)
Resultat af primær drift: 207 mio. DKK (2001: 159 mio. DKK)

Egmonts Kids & Teens division dækker børn og unges medieforbrug i Norden, navnlig inden for blade, spil og aktivitetsprodukter. Dertil kommer musik, SMS, Internet og pc-spil. Kids & Teens divisionen har styrket markedspositionen gennem fokus på bestående produkter og nylanceringer og dermed opnået et forbedret resultat.

Omsætning: 1.210 mio. DKK (2001: 1.128 mio. DKK)
Resultat af primær drift: 134 mio. DKK (2001: 102 mio. DKK)

Egmonts bogdivision når millioner af læsere i Norden via bogklubber og salg i boghandel og detailhandel i øvrigt. Bogdivisionen dækker alle genrer, også undervisningsbøger. Alle forlag har haft resultatfremgang i 2002.

Omsætning: 1.136 mio. DKK (2001: 1.055 mio. DKK)
Resultat af primær drift: 38 mio. DKK (2001: 25 mio. DKK)

Nordisk Film, Egmonts film, TV og games division, er Nordens største producent og formidler af elektronisk underholdning. Nordisk Film har resultatfremgang, men realiserer et underskud. Efter sammenlægningen i august 2002 af søsterdivisionerne Egmont Entertainment og Nordisk Film gennemgår den samlede division en tilpasningsproces, som skal sikre fortsat resultatforbedring.

Omsætning: 3.210 mio. DKK (2001: 2.970 mio. DKK)
Resultat af primær drift: (10) mio. DKK (2001: (56) mio. DKK)

Egmont divisionen International omfatter Egmonts aktiviteter i Centraleuropa, England, Østeuropa og Asien. Der udgives bøger og blade til børn og unge. Der har været fremgang i en række af forretningerne, men resultatet i International divisionen er stærkt præget af en meget omfattende restrukturering af forretningerne i især Taiwan og Tyskland.

Omsætning: 1.976 mio. DKK (2001: 2.065 mio. DKK)
Resultat af primær drift: (162) mio. DKK (2001: (100) mio. DKK)

Der er i 2002 arbejdet med etablering af færre, større selskaber samt gennemført en reduktion i antallet af medarbejdere. Samlet er det gennemsnitlige antal ansatte fra 2001 til 2002 reduceret med 3% til 3.756 medarbejdere.

Endvidere har etablering af forbedrede styringsværktøjer og fælles IT-systemer samt forstærket udnyttelse af stordriftsfordele inden for blandt andet indkøb været i fokus.

Kommentarer
Koncernchef Steffen Kragh siger: "Samlet set er resultatet tilfredsstillende. Vi har fokuseret på forbedring af drift og indtjening frem for vækst, og vi har samtidig taget hånd om en række af Egmonts problemområder i løbet af 2002. Parallelt hermed har vi fortsat investeringen i kreativitet og udvikling i Egmonts virksomheder."

Baggrundsoplysninger
Egmont er en mediekoncern, der i år fejrer 125 års jubilæum. Vi skaber viden, oplevelser og underholdning. Egmont er en rummelig virksomhed, der favner fra finkultur til folkelighed, fra fordybelse til flygtighed, fra undervisning til underholdning, og fra papir til plasmaskærm. Egmont har hovedparten af sin virksomhed i Norden. Vi har aktiviteter inden for film og tv, magasiner og ugeblade, interaktive underholdningsprodukter og internet.

I Danmark kendes Egmont bl.a. for blade som Hjemmet, ALT for damerne, Euroman, SIRENE og Anders And, forlag som Aschehoug og Lademann, Nordisk Film med biografer, spillefilm, TV, samt for at være bag Sony PlayStation og mange andre medier.

Egmont er fondsejet og Egmont Fonden støtter eller igangsætter sociale, uddannelsesmæssige og kulturelle projekter - fortrinsvis initiativer, der skaber varige forbedringer for børn og unge. Egmont Fonden har siden etableringen i 1920 uddelt ca. 1.500 mio. DKK i nutidsværdi.

Egmont havde i 2002 virksomheder i 24 lande. I løbet af 2002 og foråret 2003 har Egmont trukket sig ud af aktiviteter i Israel, Japan, Hong Kong og Taiwan.

Yderligere oplysninger
Kommunikationsdirektør Lene Balleby
telefon +45 33 30 51 40, mobil + 45 40 16 24 26, e-mail balleby@egmont.com