Logo

RSS Print

Egmont eneejer af skolebogsforlaget Alinea

Mediekoncernen Egmont har overtaget samtlige aktier i Danmarks største skolebogsforlag Alinea.

Forlaget, der står bag mere end hver tredje skolebog i Danmark, har hidtil været ejet af Gad og Egmont i fællesskab.

Forlaget har et udgivelsesprogram, der spænder over alle fag i folkeskolen. I tillæg til Alineas meget markante profil på folkeskoleområdet satser forlaget også på udvikling af pædagogisk litteratur for lærere og lærebøger til voksenuddannelserne. Alinea fusionerer med Egmont-forlaget Aschehoug, men drives fortsat som selvstændigt forlag. Ledelse, organisation, aktiviteter og adresse fortsætter uændret. Ebbe Dam Nielsen fortsætter som direktør og indtræder i direktionen i Aschehoug, der beskæftiger 135 medarbejdere. Alinea beskæftiger 35 medarbejdere.

Tom Harald Jenssen, direktør for Egmonts bogdivision, udtrykker, at samarbejdet med Gad gennem årene har været godt, men at Egmont som eneejer får flere muligheder på hånden:

"For Egmont er overtagelsen af Alinea et vigtigt skridt. Dels fordi overtagelsen bidrager til udviklingen af Aschehoug til et stort, alsidigt forlagshus i Danmark, og dels fordi undervisningsområdet i Norden er et fokusområde for Egmont. I Norge har Egmontforlaget Damm en markedsandel på ca. 20 %. Alinea og Ebbe Dam Nielsen vil stå centralt i den videre udvikling af skolebogsområdet i Egmont", siger Tom Harald Jenssen.

Gad siger:
"Vi glæder os over, at det er lykkedes at nå til enighed om en overdragelse af Gads 50 % ejerandel i Alinea til Egmont" siger formanden for Gads bestyrelse Niels Kristian Agner. "Der skal ikke herske tvivl om, at samarbejdet mellem Gad og Egmont er foregået på forbilledlig vis, men det er vores opfattelse, at Alineas fremtidige udvikling kan tilgodeses lige så godt med Egmont som eneejer. Salget giver Gad finansielle frihedsgrader til - sammen med nødvendige tilpasninger
- at vende den utilfredsstillende økonomiske udvikling inden for såvel forlag som boghandel."

Yderligere oplysninger:
Tom Harald Jenssen, Egmont Books, + 47 24 05 11 08