Logo

RSS Print

Egmont Magazines på din iPad

I efteråret 2010 lancerede Egmont sit første magasin til iPad, siden er der kommet mange flere til. Divisionernes digitale direktører gør status og svarer på spørgsmålene: Hvordan er det gået, hvad har vi gjort af erfaringer og hvor peger udviklingen hen?

Digitale udgivelser var i 2010 ukendt land. I dag, to år senere, ved vi allerede meget mere om tablet-magasinet, men "den gyldne for­mel" er endnu ikke fundet. Derfor har man hos Egmont Magazines i Danmark, Sverige og Norge kørt forskellige eksperimenter for at afprøve, hvad brugerne vil have og hvil­ken forretningsmodel, der fungerer bedst.

Hvorvidt det bliver den billige, svenske pdf-version, de norske særudgaver eller den lidt dyrere danske Euroman-model eller helt andre modeller, der bliver fremtidens løsning, vil tiden vise. Indtil videre kan vi kun konkludere, at der en positiv udvikling på flere områder, og vi i fremtiden vil se meget mere mediekonsum på tablet.

DIGITALE UDGIVELSESEKSPERIMENTER

Hos Egmont Tidskrifter arbejder man med Paperton, som er en pdf-version af det trykte magasin. Eksperimentet startede i januar med fire magasiner, bl.a. Datorma­gazin og Åka Skidor. Målet er ikke kun at sælge online, men også at øge værdien for de nuværende abonnenter.

I Norge har man arbejdet med bl.a. boligmagasinet Bonytts særtillæg til iPad, Bonytt Bad og Bonytt Kjøkken og nyeste i rækken Foreldre & Barn Gravid, som prydes af Norges første videoforside.

Hos Egmont Magasiner i Danmark har månedsmagasinet Euroman siden januar 2011 udgivet et iPad-magasin sideløbende med det trykte.

Fælles for Danmark og Norge er, at tab­letmagasinerne enten er en særudgave af magasinet, eller tilføjer noget nyt til print­magasinet i form af ekstra billedserier og videoguides.

Digital direktør i Egmont Magazines, Cato Broberg, fortæller, hvorfor der blev valgt forskellige løsninger og ikke et samlet eksperiment:

"Grunden, til vi prøver lidt forskelligt, er, at vi er i et helt nyt marked og derfor har mange spørgsmål, vi ønsker svar på. Eksempelvis er det mere krævende at lave Euroman end en pdf-version. Derfor prøver vi de to forskellige initiativer af for at sætte erfaringerne op mod hinanden. Det er ko­ordineret sådan, at vi løbende rapporterer mellem landene og dermed opnår mange erfaringer på kort tid."

KAMPEN MOD "GRATIS"

Ifølge John Severinson, digital direktør i Egmont Tidskrifter, er folks gratismentalitet omkring app's og online køb stadig en ud­fordring. Han finder dog, at folk er villige til at betale for den bekvemmelighed, som iPad-magasinerne medfører.

Hos Euroman mener digital AD'er, Fre­derik Storm, at vejen til en større betalings­villighed er gennem ekstra features. Han synes, at man skal anvende de muligheder, iPad'en giver, til at gøre iPad-magasinet til noget andet end det trykte:

"For det første skal man lave noget, der passer til den nye platform og ikke bare lave det, man gjorde på print. Man skal lave et iPad-magasin med de ting, som iPad'en kan. Euromans læsere forventer noget an­det – og mere."

Dette har man på Euroman gjort med succes ved at gøre iPad-magasinet til et tillægsprodukt. Siden sommeren 2011 har iPad-magasinet været en gratis, ekstra fea­ture, man får med i helårsabonnementet. Ifølge Frederik Storm har dette medført fremgang i antallet af årsabonnenter.

Han mener således, at Euromans læ­sere gerne vil iPad-magasinet, hvilket også kommer til udtryk i den jævne læserkurve og salgstal, som minder om udenlandske magasiner som GQ.

Cato Broberg påpeger: "Hvis vi ser på procentdelen af iPad-ejere mod den procentdel af befolkningen, som køber magasiner, så er tallene ikke gale, men det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi havde troet på højere salgstal. Vi har prøvet at sætte prisen ned, men det syntes ikke at gøre den store forskel – det ser mere ud til at stå mellem gratis og betaling."

TABLETMAGASINETS FREMTID

Cato Broberg mener, at iPad-magasinet som egen forretning og eventuel afløser for det trykte magasin, ligger længere ude i fremtiden:

"Lige pt. er det mere spændende at se på den digitale udgave som tillægsprodukt, f.eks. som det danske Euroman, fordi vi kan se, at abonnenterne på papirudgaverne er villige til at betale lidt for at få det digi­tale arkiv og muligheden for at tage mange blade med på farten." Han påpeger dog i samme moment, at "det er for tidligt at drage konklusioner omkring fremtiden. Men der er flere positive tal, selvom det er små tal. Videre ved jeg, at de fleste medie­huse arbejder med tilsvarende modeller, og jeg tror brugerne i sidste ende vil forvente den digitale udgave."

Frederik Storm mener, at man skal væk fra tankegangen om iPad-magasinet som erstatning for printmagasinet:

"Vi skal se på, hvad det er iPad'en kan i forhold til tryk, web, mobil osv. Jeg synes, at iPad'en skal berige de andre elementer, ikke efterligne dem. Derfor skal de forskellige platforme supplere og ikke afløse hinanden. Tabletmagasi­net skal altså ikke være en erstatning af det trykte magasin, men en udvidelse. Jeg synes, det er interessant, når medierne smelter sammen og beriger hinanden. Det tror jeg, der vil ske."

Ifølge Storm er der ingen tvivl om, at det er de ekstra features og bekvemmelig­heden i iPad-magasinet, der appellerer til Euromans læsere. En pdf-version af Euro­man er således ikke en forretningsmodel den digitale AD'er vil bifalde.

Sigmund Clementz, digital projektleder i Egmont HM, tilføjer hertil, at det er vigtigt at forstå det enkelte magasins målgruppe i spørgsmålet om iPad-magasinets fremti­dige udformning:

"Måden, indholdet leveres på, må ses ud fra magasinets målgruppe. Nogle er glade for pdf-versionen, mens andre mål­grupper kræver mere teknologi og andre features."

John Severinson stemmer i:

"Vores ambition er at følge vores læsere snarere end at følge den tekniske udvikling."

Om Euromans succes vil medføre, at vi i fremtiden vil se flere iPad-magasiner, som supplerer det trykte magasin og tilfø­jer det noget nyt, eller om det bliver den billigere, svenske pdf-model, som kræver færre resurser, der er fremtiden, vil tiden vise. Ét er dog sikkert: Vi vil se mange flere eksperimenter med brug af – og leg med – digitaliseringen af magasinmediet.