Logo

RSS Print

Egmont Fonden skyder millioner i DRs Tværs

I 2010 åbner DR og Egmont Fonden i samarbejde med en lang række organisationer internetportalen 'Tværs'. Tine Bryld er fast tilknyttet projektet.

Unge med problemer får snart langt bedre overblik over, hvor de kan få hjælp og støtte. I slutningen af 2010 vil DR og Egmont Fonden i samarbejde med en lang række rådgivningsorganisationer åbne internetportalen 'Tværs - Danmarks samlede rådgivning for unge'.

"Ambitionen med Tværs-portalen er, at den bliver stedet på nettet, der samler og formidler alle tilbud om rådgivning til den del af ungdomsgruppen, som har svært ved at klare overgangen fra barndommen til voksenlivet. Tanken er, at alle kun skal være et klik fra den rette rådgivning, og ét af vores mål er at bygge videre på de kvaliteter, 'Tværs' har haft i radioen," siger Peter Egevang fra DR Perspektiv.

Han bliver projektleder på portalen, og samtidig bliver DRs mangeårige 'Tværs'-vært, Tine Bryld, fast tilknyttet som konsulent.

Garanterer for seriøsiten
"At Tine har lyst til at være med til at sætte vores portal i gang er betryggende. Det garanterer for seriøsitet og faglighed," fastslår Peter Egevang.

'Tværs'-portalen får hjemsted på DRs hjemmeside, www.dr.dk. Og ét af målene med den er blandt andet at præsentere historier og fortællinger fra unge, der gør, at andre unge kan sætte sig ind i, hvad det for eksempel vil sige at have en spiseforstyrrelse, at være ensom eller have et lavt selvværd. Samtidig giver nettet muligheder for at linke til relevante oplysninger og rådgivninger, der knytter sig til det pågældende problem.

Samler viden ind på området
Som partner finansierer Egmont Fonden de dele af projektet, der ikke er direkte programproduktion. Sammenlagt bidrager fonden med seks millioner kroner over de næste tre år.

"Egmont Fondens fokus er at hjælpe udsatte børn og unge, så for os giver det mening at være med til at skabe en 'Tværs'-portal, der samler al ungdomsrådgivning, så unge kan få den bedst mulige rådgivning. Vi vil bruge partnerskabet med DR til at indsamle viden på området, så vi fremover kan styrke effekten af vores uddelinger og sætte ind , hvor det er mest nødvendigt," siger direktøren for Egmont Fondens støtte- og bevillingsadministration, Henriette Christiansen.

Ser frem til unges beretninger på nettet
Tine Bryld, der efter lukningen af 'Tværs' på P3 fortsat er tilknyttet DRs Tværs-panel på www.dr.dk/tvaers, er taknemmelig over Egmont Fondens støtte til at videreføre og udvikle Tværs-rådgivningen i DR.

"Jeg forestiller mig en ungdomsportal, hvor vi kan udnytte den store viden, vi allerede har omkring unges forventninger til rådgivning. Jeg håber, vi kan videreføre det bedste, nemlig den levende kommunikation mellem unge lyttere og rådgivere. Både i et rum, hvor man kan mødes og udveksle erfaringer og et rum, hvor der findes rådgivning baseret på den viden, vi gennem årene har opbygget i 'Tværs'," siger Tine Bryld.

Hun tilføjer, at hun ser frem til, at man også kan lægge de unges egne beretninger på nettet.

"Vi ved fra en omfattende research i mange byer, at det er noget, de unge lægger stor vægt på: at lære og lytte til andres liv og måde at håndtere problemerne på. Jeg vil personligt med stor interesse gå ind i arbejdet og opbygningen af ungdomsportalen - både i selve processen, og senere når det endelige resultat foreligger. Det skal blive Danmarks bedste ungdomsrådgivning - i alle henseender," siger Tine Bryld, der har arbejdet med 'Tværs' på DR siden 1972.

Efterlyser flere organisationer
DR har allerede et uformelt samarbejde med en håndfuld rådgivninger, der repræsenterer forskellige ungdomsproblemer. For eksempel Ventilen (et værested for ensomme unge), Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og Selvskade, Hope (rådgivning for unge med alkoholproblemer), UngOnLine/Ung på Linje (tilbud fra Ungdommens Røde Kors), Sind Ungdom, Psykiatrifonden og Sexlinien.

"Dette samarbejde håber vi at fortsætte og udbygge, og samtidig er det vigtigt at sige, at vi er meget interesserede i at udbygge netværket. Så alle organisationer, der har lyst til at samarbejde om at nå ud til en større del af målgruppen, må meget gerne henvende sig," siger projektleder Peter Egevang.

Han håber, at mange rådgivninger kan se fordelen i at levere baggrundsviden og fakta, der kan blive præsenteret på den nye 'Tværs'-portal. Til gengæld kan DR så tilbyde rammerne og nogle digitale løsninger, der gør, at de unge vil finde dem interessante, og som også kan guide dem hen til relevant rådgivning, om det så er i Thy, Tønder, Esbjerg, København eller Rønne.