Logo

RSS Print

Egmont Fonden satser massivt på nyudvikling af grundskolen

Egmont Fonden dedikerer 70 mio. kroner over de næste 4 år til nytænkning af grundskolen og udbredelse af de bedste læringsmetoder.

  • Udeskole på Grønhøjskolen i Øster Tørslev. Foto: Christian Als

    Udeskole på Grønhøjskolen i Øster Tørslev. Foto: Christian Als

En god stemning i klassen giver lyst til at lære. Det er 97 pct. af danske skolebørn enige om. Også en lærer, der respekterer og kan lide børn og unge, er vigtigt for skolebørnenes lærelyst. Men når de bliver bedt om at prioritere mellem de mange ting, der kan styrke deres lærelyst, er der én topscorer: Ro i klassen. Samtidig siger 11 pct., at de ikke har oplevet ro i klassen inden for den seneste måned.

Det er nogle af konklusionerne i en undersøgelse af, hvad der giver danske skolebørn lyst til at lære. Analysen er lavet for Egmont Fonden, der som almennyttig fond arbejder for at styrke børn og unges mulighed for at skabe et godt liv for sig selv.

Egmont Fondens millionsatsning på grundskolen tager netop udgangspunkt i børns lærelyst. "Læring er en forudsætning for et godt liv, og lyst er en forudsætning for, at skolebarnet får reel værdi af sin skoletid. Den naturlige lærelyst er så stærk hos små børn, men den svækkes gennem skoletiden. Vi skal arbejde aktivt for, at den bevares og styrkes", siger Grethe Nymark, konst. leder i Egmont Fondens støtte- og bevillingsadministration.

Støtten til læring vil især gavne:

  • Børn i læringsvanskeligheder
  • Højt begavede børn med sociale vanskeligheder ift. jævnaldrende

Mange projekter vil dog rette sig mod alle børn i klassen, blot med fokus på børnene i de to grupper. At relationerne til resten af klassen er vigtige, bekræftes i undersøgelsen. Her siger mere end hver femte skolebarn, at opdelt undervisning efter fagligt niveau giver dem mindre eller meget mindre lærelyst.

Satsningen skal bidrage til en nytænkning af grundskolen og udbredelse af metoder med effekt. "Der er brug for nytænkning, eksperimenter i læringsmodeller og kreativitet i læringen. Som fond har vi mulighed for at investere i, at nye metoder bliver prøvet af – og at det, der har dokumenteret effekt, bliver udbredt og kommer mange flere skolebørn til glæde", siger Grethe Nymark, konst. leder i Egmont Fondens støtte- og bevillingsadministration.

Egmont Fondens støtte til nyudvikling af grundskolen følges af store krav. Fonden har det seneste år gennemført en større analyse af læringsområdet. En vigtig konklusion er, at mens der er utallige gode projekter rundt om i skolerne, udbredes de sjældent til andre skoler og andre børn – og mens der er masser af viden og forskning om læring, omsættes det alt for sjældent til nye metoder eller tilgang til undervisning på den enkelte skole.

Derfor støtter Egmont Fonden projekter med forpligtende ledelsesengagement både i skolen og i de kommunale forvaltninger, med samarbejde på tværs af institutioner og med omfattende udbredelse og formidling af ny viden og nye metoder.