Logo

RSS Print

Egmont Fonden hjælper unge kvinder på arbejdsmarkedet

Stadig flere unge kvinder med etnisk minoritetsbaggrund har brug for en mentor. Derfor støtter Egmont Fonden KVINFOs mentornetværk med 2,4 millioner kroner.

"Hvilken uddannelse skal jeg tage? Hvordan skal jeg gennemføre den? Og hvem kan jeg hjælpe mig?" Spørgsmålene er ofte mange, når man som ung står overfor nogle af livets store valg. Derfor får stadigt flere danske unge hjælp af en mentor til at råde og coache dem i den rigtige retning. Ifølge undersøgelser bevirker det, at omkring en tredjedel af de kvinder, der deltager i et mentorforløb, kommer i arbejde indenfor et til to år, og flere starter på en uddannelse.

Desværre er der stadig en stor gruppe kvinder, som ryger i svinget – nemlig unge kvinder med etnisk minoritetsbaggrund. Det drejer sig om unge, ambitiøse kvinder, som drømmer om at gennemføre en uddannelse, men mangler gode rollemodeller eller ikke kan få støtte og vejledning fra familien. Desværre kommer de unge kvinder sjældent i gang med et mentorforløb, eller også løber det ud i sandet. Det skyldes ofte, at de som mentees har helt andre problemstillinger end deres 30-40årige mentorer.

Derfor har KVINFO søgt om støtte fra Egmont Fonden for at kunne skabe en mentorordning for omkring 800 unge kvinder mellem 16 og 24 år fra den odenseanske ghetto Vollsmose.

Gennem ordningen vil man matche kvinder med etnisk minoritetsbaggrund med kvinder, der er aktive og forankrede i det danske samfund. Projektet er derfor blandt andet at styrke og målrette mentorernes kompetencer i forhold til deres rolle som mentor for en kvinde i netop denne målgruppe.

Egmont Fonden har vurderet, at mentorprojektet er et ambitiøst og perspektivrigt projekt, som ligger fint i forlængelse af fondens vision om at sikre et godt liv for alle børn og unge gennem en aktiv og engageret deltagelse i samfundet, og støtter derfor med 2,4 millioner kroner.